Медия без
политическа реклама

"Моите пари" изчислява икономиите при предсрочно погасяване на заем

Финансовият портал е разработил онлайн калкулатор "Пресметни си сам"

22 Авг. 2023
Pixabay

В сезона на растящите лихви все по-актуален става въпросът заслужава ли си да направим предсрочно погасяване на заема, който изплащаме. Финансовият портал MoitePari.bg дава отговор с конкретни изчисления, като посочва три основни варианта за частично погасяване. За повече яснота е взет пример с жилищен кредит в размер на 100 000 евро, изтеглен за срок от 240 месеца, изплащан на равни месечни погасителни вноски, при лихвен процент 2.5%. 

Първият възможен вариант е 

намаляване на срока и запазване размера на вноската

Разполагаме примерно с 10 000 лв., с които можем да направим еднократно частично предсрочно погасяване. Решаваме да действаме след 3-та година от договора, когато остатъкът по главницата е в размер на 88 000 лв.В този случай  постигаме намаляване срока на кредита с 28 месеца (от 204 на 176), като спестяваме разходи за лихви (които бихме платили на банката, ако не извършим предсрочно погасяване) в размер на 4863 лв.

Нека да пресметнем каква би била ползата, ако изберем втората опция –

да намалим вноската, като запазим срока на кредита

В този случай дължимата месечна вноска се понижава с малко повече от 60 лв. (от 530 лв. на 470 лв.). В резултат ще спестим разходи към банката в размер на 2285 лв.

Третата възможност е 

да увеличим месечната погасителна вноска

със 100 лв., за да изплатим по-бързо заема. В този случай новата месечна вноска става 630 лв., а срокът за погасяване се скъсява с 60 месеца. С тази "маневра" ще спестим най-много - 7803 лв.

 

Това са само примерни сметки. Всеки може сам да сметне кой вариант си заслужава да избере, като отчете условията по договора за заем - оставаща сума за изплащане, лихва, срок, с какви "излишни" пари разполага, които могат да се използват за предсрочно погасяване, поясняват от "Моите пари". Порталът е разработил онлайн калкулатор за ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ, с който човек може лесно да изчисли икономиите при трите варианта. 

След това остава само да прецените дали си заслужава да погасявате кредита, или пък е по-добре да инвестирате сумата, с която разполагате, в друго направление, което би могло да Ви донесе по-висока възвръщаемост от реализираната икономия за разходи за лихви, обобщават експертите на финансовия сайт.

 

 

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?