Quantcast
Как се определя земеделската рента | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Как се определя земеделската рента

При спор за заплащането вещите лица могат да проверяват счетоводните книжа на арендатора
1 910

Настъпва сезонът за плащане на земеделските ренти. Сайтът "Моите пари" дава разяснения какви са правата на собствениците на земи: 

Сроковете

Когато имате сключен договор за ползване на земята, в него трябва да пише в какъв срок ще си получите рентата.  Ако няма упоменат срок, прилага се чл. 8, ал.5 от Закона за арендата, според който, ако не е уговорено друго, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година.
 
Възможно е в договора за аренда да се уговори срок в полза на арендатора за плащане на възнаграждението  в по-късен момент  - например до края на календарната година, в тримесечен срок от реализация на продукцията, след изтичане на стопанската година, но не по-късно от три месеца, и др.).  Ако арендаторът не плати в уговорения срок, започва да тече законната лихва върху главницата от датата, на която задължението е станало изискуемо.
Вземанията на арендодателя по договор за аренда се погасяват с кратката тригодишна погасителна давност, тъй като представляват периодични плащания.
За уважаване на претенцията за заплащане на дължима рента е необходимо да е налице валиден договор за аренда между страните с клаузи за предмета, сроковете, вида и размера на уговореното възнаграждение.
  

Размерът 
При възникнал спор размерът на дължимата рента се установява от съда, като се прави съдебно-аграрна или съдебно-икономическа експертиза. Източниците на информация, които вещото лице използва, се определят според начина, по който е уговорено рентното плащане. В някои случаи се налага вещото лице да извърши проверка в счетоводството на арендатора, за да установи и съпостави редица данни. При други казуси рентата се определя въз основа на плащанията, извършвани от други арендатори в посоченото землище или земеделски район.

Данни за размера на рентите се публикуват и от Националния статистически институт (НСИ), който следи произведените количества и изкупните цени на земеделските култури.

 

Резултати

Прави вчечатление, че миналата година собствениците на земи получиха доста по-високи ренти спрямо 2020 г. В Добруджа например възнаграждението стигна 100 лв./дка, а някои землища в Балчик поставиха рекорд със 120 лв./дка. 
Високи са плащанията и в Силистренско, където кооперации даваха по 70-90 лева. Най-ниски са били рентите в района на Берковица – едва 18 лв./дка.

Още

Банките се активизираха да вдигат лихвите по заемите

21.11.2022

Обновена

МИЛА КИСЬОВА

10541
Пет пъти по-ниски са таксите за парични преводи през интернет

28.10.2022

981
Банки вече предлагат 2% лихва за депозити

28.07.2022

Обновена

МИЛА КИСЬОВА

21833