Медия без
политическа реклама

Банките се активизираха да вдигат лихвите по заемите

Само две финансови институции повишиха доходността по депозитите през ноември

21 Ноем. 2022Обновена
Pixabay

Банките у нас вече вдигат не само таксите, но и лихвите. От началото на ноември няколко финансови институции предприеха промени на лихвените условия както по отношение на кредитите, така и на депозитите, следвайки новата политика на Европейската централна банка, която от юли насам на няколко пъти вдигна ключови лихви.

Засега промените на лихвите у нас все още не са толкова мащабни, показва наблюдение на платформата за сравнение на банковите продукти "Моите пари". Според БНБ до края на годината и през първото тримесечие на 2023 г. ще сме свидетели на по-осезаеми повишения.

През ноември ЦКБ повиши с 0,20 процентни пункта минималните нива на лихвите по ипотечните кредити. В същото време банката промени политиката си по отношение на отстъпките, които клиентът може да получи. Така например, банката дава възможност за отстъпка в лихвата от 0,20 пр.п. на клиенти с издадена дебитна карта или осигуряващи се лица във фонд на ПОАД ЦКБ Сила. Същата отстъпка може да ползват потребители с валидна застраховка в ЗАД Армеец или застраховки „Живот“ и „Злополука“ към ЗЕАД ЦКБ Живот.

ПИБ промени методиката за образуване на лихвите по ипотечните кредити. От началото на ноември доскорошната база за определяне на плаващите лихви е променена - от лихвения процент, базиран на спестяванията, на нов показател, в чийто състав е включен едномесечния EURIBOR. На практика това означава, че банката ще променя лихвата по вече отпуснат кредит всеки месец при това със стъпка, която следва едномесечния EURIBOR. Промяната в методологията влиза в сила само за новоотпуснати кредити. За вече отпуснатите кредити се запазва стария начин на лихвообразуване. Тези, които тепърва смятат да теглят заеми от ПИБ трябва да знаят, че през последните месеци EURIBOR - индексът, който отразява лихвите по депозитите в еврозоната - скочи многократно и от отрицателна величина вече надхвърля 2% за 6-месечния и 12-месечния индекс, а за едномесечния е над 1.4%. 

Промени в методологията на лихвообразуването предприе и ДБанк. Досегашната методология, базирана на 6М EURIBOR се заменя с нова, базирана на средните лихви по салда депозити със срочност от 1 ден до 2 години. Новата методология се прилага за всички новоотпуснати кредити. На клиентите с вече отпуснати кредити се предоставя възможност за избор дали да останат на старата методология или да изберат новата, като предоговарянето е безплатно. 

През октомври ОББ вече повиши с 0.11 процентни пункта лихвите по ипотеките, които предлага за нови клиенти. Освен това няколко банки вдигнаха лихвите по стари заеми в евро, заради повишение на индекса EURIBOR, с който е вързана лихвата.

При потребителските заеми банките засега са по-пасивни, показват наблюденията на "Моите пари". Повечето банки обаче спряха промоциите си от лятото, като само една банка удължи срока на съществуваща промоционална кампания до края на годината - Пощенска банка за продуктите си с програма Welcome.  

Само две банки за повишили лихвите по депозитите от началото на ноември. 

Инвестбанк е вдигнала доходността по 12-месечните стандартни срочни депозити в левове и в евро с 0.10 процентни пункта. Така лихвите по тези депозити стават 0.80%.  Увеличени са лихвите и по 24-месечните дългосрочни депозити в левове и евро с 0.35 п. п., така лихвите за този срок стават 1.25%. А лихвите на онлайн депозита нараства с  0.05 п. п. за 12-месечните и с по 0.30 п.п. за 24-месечните и 30-месечните депозити.

ПроКредит Банк обяви значително увеличение на лихвите по стандартните срочни депозити като промените са различни в зависимост от срока им. За 12-месечните повишението е с 0.70 п. п. , при 24-месечните повишение с 0.80 п.п., а лихвите за 36-месечните депозити се променят от 0.15%  на 1.05%. 

ПРОГНОЗА

На пазара за ипотечни кредити ще има охлаждане, прогнозира Деян Василев , изп. директор на консултантската компания Кредитланд, част от "Моите пари Груп". Според него лихвите по нови кредити ще нараснат до 4-5% до края на 2023 г., а лихвите по срочните депозити ще достигнат и 2%.

Обемите на новоотпуснатите жилищни кредити най-вероятно ще спаднат с около 20% през 2023 г. спрямо рекордната 2022 г., смята експертът.  "През 2023 г. банките ще станат по-предпазливи в очакване на влошаване на кредитния портфейл и обезценка на обезпечения. Очакваме увеличаване на изискваното самоучастие при ипотечните кредити. С особено внимание ще се разглежда всеки заем за имот в строеж и ще се отсяват надеждните проекти с осигурено финансиране. Хората с минимални доказуеми доходи или с допускани закъснения по кредити в миналото все по-трудно ще имат достъп до банково кредитиране", заяви Деян Василев.

Той прогнозира, че може да се очаква задържане на цените на имотите или спад до 10% до края на 2023 г.

По отношение на потребителските кредити Василев смята, че хората ще продължат да ги търсят, включително за да консолидират текущите си задължения.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата