facebook
twitter

Консулт

Братовчедите също могат да стигнат до наследство

954

Братовчедите имат ли право да наследят? 

Ф.Д., София

 

В закона за наследството (ЗН) изрично е записано, че когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, то наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително. Изрично е посочено и че по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния.

Още веднага трябва да се направят няколко предварителни бележки. И то е, че в България се наследява по изключващи редове. Първи наследяват децата, и то по равни части. Ако няма деца или други низходящи, то наследяват поравно родителите или онзи от тях, който е жив. Ако пък починалият е оставил само възходящи от втора или по-горна степен, наследяват поравно най-близките от тях по степен. 

Законът продължава с изреждането, като отбелязва, че когато починалият е оставил само братя и сестри, то те наследяват равни части. Ако има братя и сестри, но заедно с възходящи във втора или по-горна степен, то първите получават две трети от наследството, а възходящите - една трета.

И така стигаме до т.нар. съребрени роднини, които наследяват обаче само, ако починалият не е оставил деца или родители, както и братя и сестри и техните низходящи. Освен това не трябва да има и преживял съпруг. Защото по закон последният наследява част, равна на частта на всяко дете. И ако няма деца, възходящи (родители, дядо, баба), братя и сестри (и техни деца), то тогава всичко остава за съпруга и той получава цялото наследство.
В конкретния случай  се приема, че няма никой от гореизредените - няма деца, родители, съпруг, братя, сестри и техни низходящи. Тогава идваме до разпоредбата, че наследяват съребрените роднини до 6-а степен. 

Кои са роднините по съребрена линия и какви са техните права при наследяване? Според семейното право родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Степените на родство при съребрена линия пък се определят по следното правило: броят се ражданията от единия роднина до общия родоначалник (без да се брои последният) и се събират с броя на ражданията от общия родоначалник до другия роднина. Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора - тук липсва първа. Например брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен, чичо и леля спрямо племенник са от трета степен, първи братовчеди са от четвърта степен. От четвърта степен са и чичото и лелята и децата на техните племенници.

Именно те наследяват в този наследствен ред. И стигаме до друго основно правило - че "по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен". Така например, ако има племенници, които са от трета степен, то те и техните деца ще наследят преди първите братовчеди и техните деца, които са от четвърта степен. Ако има само първи братовчеди, то тогава те ще наследят поравно. Няма никакво значение дали са по бащина или майчина линия.

Важно е да се знае, че роднините по съребрена линия, сред които вече стана ясно са и първите братовчеди, нямат право на т.нар. запазена част от наследството. Такава част имат единствено роднините по права линия - низходящите като деца, внуци, правнуци, възходящите като родители, баба, дядо, прабаба, прадядо и съпругът.

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Въпросът за наследяването на пенсионни партиди отива в КС

17.08.2020

905 2
Депутатите окончателно ограничиха наследяването на пенсиите

12.08.2020

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА

82486 8
Наследява се в идеални, а не в реални части

Коментари

fractal
снимка на fractal

Да ама родителите на братовчедите могат да са от различни бракове на бабите и дядовците и да имат връзки и да оставят даден братовчед без да се омъжи/ожени и да няма поколение и да наследят имането

Влез или се регистрирай за да коментираш