Медия без
политическа реклама

Наследяването не може да мине без преживял съпруг

Как и кога наследява преживелият съпруг?
Д.З., София

Когато се говори за наследяване, то обикновено много често се говори единствено как и колко ще наследят децата, кой ще наследи, ако не са оставени низходящи, наследяват ли брат, сестра, баща, майка. И обичайно се пропуска един от основните наследници, и то по закон - преживелият съпруг.

Според чл. 9 от Закона за наследството (ЗН) съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете. Дори съпругът може на практика да получи повече от един или няколко имота от наследството. Ако например този или тези имоти са придобити в рамките на брака и той е съпружеска имуществена общност (СИО), то това означава, че при прекратяване на брака, включително и поради смърт, преживелият съпруг автоматично придобива половината от въпросния имот.

Така в процедура по наследяване ще влиза само другата половина от имота - тази, която е била на починалия съпруг. Именно тази половина се наследява поравно от преживелия съпруг и двете деца. Ако например става дума за имот, който е придобит от двамата съпрузи по време на брака, то тогава преживелият съпруг и децата получават по 1/3 идеални части от половината имот. Така най-много от този имот ще има всъщност преживелият съпруг - 1/2 от целия имот (частта му от СИО) плюс 1/3 от другата половина (по наследство).

Ако починалият съпруг обаче има имоти, придобити отпреди брака, то тогава съпругът и децата пак наследяват поравно. Тук преживелият съпруг няма никакво предимство, защото не е налице съпружеска имуществена общност.

Какво става, ако няма деца или внуци? Според чл. 9, ал. 2 от ЗН, когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на 10 години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. Това са случаите, в които той наследява с родители или родител или с братя и сестри или пък с техни деца.

ЗН предвижда и още една хипотеза. Според нея, когато съпругът наследява заедно с възходящи и едновременно и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава 1/3 от наследството в първия случай и половината във втория.

В закона изрично е записано, че ако няма други наследници от изредените, то съпругът получава цялото наследство. Това означава, че ако няма родители или родител, ако няма братя и сестри, ако няма низходящи на братята и сестрите - може да са деца и дори внуци, чак тогава съпругът получава всичко. В противен случай това става по гореописаните начин и сметки.

Както вече стана дума, съпругът е законен наследник, наследник по закон. Това означава, че има право и на запазена част от наследството - това е част, определена точно от ЗН и с която наследодател не може да разполага, ако тръгне да завещава или дарява. Чл. 28 от ЗН изрично определя, че "когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, то той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството".

Още по темата