Медия без
политическа реклама

Забраняват промяна на ЕГН след навършване на 18 г.

Целта е да няма злоупотреби и избягване на санкции, публични задължения, запори, полицейски регистрации

Божидар Божанов
Божидар Божанов

Промяната на единен граждански номер (ЕГН) след навършване на 18 години ще бъде забранена. Това ще стане факт, ако бъдат приети промените в закона за гражданската регистрация, внесени в Народното събрание от депутати от ПП-ДБ.  Сред подписалите проекта са Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Настимир Ананиев, Ивайло Мирчев, Христо Петров.

"Макар и редки, съществуват случаи на злоупотреби с промяна на ЕГН, основно на основание корекция на раждане, вписана в актовете за гражданско състояние. Такава промяна може да представлява опит за скриване на предишни данни на лицето като административни санкции, публични задължения, запори, полицейски регистрации и др., в случай че в информационните системи на други административни органи не са реализирани функционалност за свързване на няколко ЕГН-та към едно лице", пишат в мотивите към законопроекта народните представители.

Именно  с това се аргументира и забраната "за промяна на единния граждански номер след навършване на пълнолетие". "Такова ограничение би позволило коригиране на допуснати грешки, без да допуска злоупотреби", твърдят още вносителите.

Мистерията около промяната на ЕГН на убития Мартин Божанов - Нотариуса се задълбочава, без отговорните институции да хвърлят някаква светлина върху казуса.

Без да се споменава, то очевидно прекият повод за законопроекта е историята и пълната държавна каша около ЕГН на застреляния Мартин Божанов-Нотариуса. Първоначално от ЕСГРАОН обявиха, че той е имал два ЕГН. После се оказа, че няма съдебно решение, с което да е правена промяна, а накрая МВР обяви: "Има период от 1997 до 1999 г., когато служител на ЕСГРАОН по неустановена причина е подал данни, с които Мартин Ангелов Божанов е бил Мартин Ангелов Ангелов и са променени последните 5 цифри от неговия ЕГН. Никога не е имал документ за самоличност с променено име и фамилия."

Покрай Нотариуса стана ясно, че не само той, но и още цели 94 452 българи са със сменен ЕГН. Това разкри Главна дирекция ГРАО в МРРБ.

Преди това темата бе отворена от самия регионален министър Андрей Цеков пред журналисти в Смолян. Той обяви, че очаква да получи доклада от проверката, която трябва да установи кой и защо е сменил иначе уникалния единен граждански номер на Божанов, но отбеляза, че смяната не е необичайна новина.

"Това, което аз зная, без да съм получил доклада, че въпросният ЕГН е бил променен 1999 или 2000 г. Не е необичайна новина, че има хора с променен ЕГН. По данни, с които аз разполагам, такива са над 70 000 в България. Промяната на ЕГН става чрез съдебен акт и по реда на охранителните производства за установяване на факти по ГПК. За съжаление този тип искови производства, особено в годините преди присъединяването на България към ЕС, беше използван основно за преодоляване на черни печати в паспортите за хора, които работеха нелегално", обяви Цеков.

"Най-вероятно проверката в МРРБ ще установи наличието на подобен съдебен акт. Оттам нататък ще трябва да се види кой е този съд и на базата на какви доказателства е постановил тази промяна", добави той. Такъв съдебен акт обаче така и не беше открит.

Затова пък подчинената му дирекция ГРАО обяви, че в Регистър на населението - Национална база данни "Население", има запис за още повече хора - 94 452 лица са с коригиран ЕГН (сменен ЕГН на лицето) към 09.02.2024 г.

Не само разстреляният Мартин Божанов-Нотариуса, но и още 94 452 българи са със сменен ЕГН. Това разкри Главна дирекция ГРАО в МРРБ. Преди това темата бе отворена от самия регионален министър Андрей Цеков пред журналисти в Смолян.

С предлагания сега законопроект се предвижда и "задължение на министъра на регионалното развитие, където се намира ГД ГРАО, за предоставяне на данните за променените ЕГН на заинтересовани административни органи (МВР, прокуратура, НАП, Агенция по вписвания и др.)".

С измененията се предвижда всички производства за промяна на ЕГН, които са започнали преди влизане в сила на промените, да се "довършват без оглед на възрастта на титуляра". Новото правило се предвижда да действа за в бъдеще, след приемане на закона в НС. От проекта и мотивите не става ясно защо забраната е само за след навършване на пълнолетие.

МВР даде да се разбере, че скоро ще има разкрития за разстрела на Мартин Божанов - Нотариуса, че вече има заподозрян, че мотивът е финансов, че вероятно той е бил сътрудник на службите и че Петьо Петров - Еврото е жив.

 

Държавната каша с ЕГН на Мартин Божанов-Нотариуса

По акт за раждане Мартин Ангелов Божанов е роден на 21 март 1973 г. В акта му за раждане е записано, че съобщението до общината е от 22 март 1973 г., обявиха преди време от ГРАО.

"Лицата, родени през 1973 г., не са получавали автоматично ЕГН. Системата с ЕГН е въведена през 1977 г. в Народна Република България. Тогава анкетьори са минавали по домовете, за да събират информация за българските граждани с цел създаване на единни граждански номера. По-късно е констатирано, че при тази първична анкета са допуснати грешки", посочват оттам.

Съгласно електронния регистър на населението - Национална база данни "Население", до 01.03.1999 г. Мартин Божанов е бил с ЕГН 730322ХХХХ, след което ЕГН му е променен на 730321ХХХХ. Няма данни името (собствено, бащино или фамилно) на лицето да е променяно.

ЕГН се състои от десет цифри. Първите шест цифри показват датата на раждане на лицето, деветата цифра обозначава пола на лицето - тя е четна за мъж и нечетна за жена. При смяна на ЕГН последните 4 цифри са контролни и се сменят служебно. Това е причината последните 5 цифри от ЕГН на Мартин Ангелов Божанов да са променени, обясняват от ГРАО.

В хода на настоящата проверка обаче било установено, че още през 1992 г. в актовете по гражданско състояние във връзка със сключен граждански брак и раждането на наследник Мартин Ангелов Божанов е записан с ЕГН 730321ХХХХ. Лицето има сключени общо 4 граждански брака и регистрирани 3 развода с ЕГН 730321ХХХХ.

Тук объркването стана пълно, като се има предвид, че хем лицето е било с ЕГН 730322ХХХХ до 01.03.1999 г, хем е било записано с новия си ЕГН 730321ХХХХ още през 1992 г. и очевидно се е женило няколко пъти с въпросния нов номер.

Изрично се посочи, че ГД ГРАО не разполага със съдебно решение с мотиви за промяна на ЕГН на Мартин Божанов. В съобщението на дирекцията се направи опит да се прехвърли всичко на общинската администрация. Изрично се посочи, че "оригиналите на актовете по гражданско състояние се съхраняват 130 г. в актовите книги в общинските администрации".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЕГН, закон, Божидар Божанов

Още по темата