Медия без
политическа реклама

Само съпрузи в брак са законни наследници един на друг

"Наследяват ли се хора, които живеят на съпружески начала, които нямат сключен граждански брак, но живеят от години заедно?"
В. К., София

Според действащия закон за наследството (ЗН) съпругът наследява част равна на частта на всяко дете. Нещо повече. ЗН предвижда, че когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава 1/3 от наследството в първия случай и половината във втория. Ако пък няма други наследници от досега изредените, то съпругът получава цялото наследство.

При липса на брак и на завещание жената/мъжът, които са живели на съпружески начала, обаче не само не може да наследят половината от наследството, но не може да получат и каквато и да е част от него.

Първият аргумент е, че в конкретния казус става въпрос единствено за наследяване по закон. В тази хипотеза ЗН е категоричен - право да наследяват имат само роднини по права линия без ограничение в степените и без значение дали са възходящи или низходящи - деца, внуци, правнуци, родители, баби и дядовци, плюс роднините по съребрена линия до шеста степен - братя, братовчеди, чичо, леля, племенник и т.н. Единственото изключение от роднинството, което прави законът, е съпругът. Така, както вече бе посочено, то ако наследодател е оставил деца и съпруг, то последният наследява част, равна на всяко едно от децата.

Ако обаче няма нито роднинска връзка, нито пък има сключен граждански брак, който единствен по закона за наследството и Семейния кодекс може да породи правни последици, то няма как да има наследяване по закон. Затова и е без значение дали жена или мъж е живял 10,15 или 20 години с един партньор. Тя/той просто не може да го наследи по закон.

Съществува обаче вариантът завещание - мъжът/жената може да завещае половината от наследството си на партньора, с който е живял. Точно толкова е т.нар. негова разполагаема част. Ако обаче само едно дете остава наследник, то получава всичко, ако няма завещание за другия родител.

През последните години много хора предпочитат да живеят на съпружески начала, без да сключват валиден граждански брак. По време на съжителството се придобиват недвижими имоти, скъпи движими вещи. Когато няма брак, при смърт на единия не може да става дума за наследяване и преживелият е в губеща позиция. Проблем в тази посока възниква не само за наследяването, но и при отношенията с децата, с общите имущества и съдбата им при евентуална раздяла, както и заради невъзможността за искане и присъждане на издръжка.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата