Медия без
политическа реклама

За 6 месеца обезщетенията за бавно правосъдие са скочили двойно

Дело за реституция, образувано през 1993 г., се е точило над 25 години

Илияна Кирилова

Двойно се е увеличила сумата, която Министерството на правосъдието е платило като обезщетения за бавно правосъдие за последните месеци. Това показват официалните данни, огласени от Висшия съдебен съвет. Само за последните три месеца на миналата година в министерството са постъпили 155 искания за обезщетяване и са платени 97 900 лв. От началото на 2018-а до края на март са били подадени 127 заявления и по тях са изплатени над два пъти повече средства - общо 208 350 лева.

От административната процедура за обезщетение за бавно правосъдие могат да се възползват страни по приключени граждански, административни и наказателни дела, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, а след това споразуменията за изплащане на обезщетения се подписват от министъра на правосъдието. Максималната сума, която могат да получат жалбоподателите по този ред, е 10 хил. лв.

Преди дни от инспектората огласиха поредния си доклад за затлачените дела. В новия документ рекордът е поставен от гражданско дело за реституция на земи, образувано през  далечната 1993 г. Този процес се е проточил над 25 години и 7 месеца. Инспекторите са се натъкнали и на наказателно дело за отвличане, продължило близо 21 години. В Софийския окръжен съд делото е престояло над 17 години. През това време са били насрочени 123 заседания, но 94 са отложени, без изобщо да му е даден ход.

Между 1 април и 30 юни в инспектората са проверени 271 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие.

НА ХАРТИЯ

По закон главният инспектор на всеки три месеца изпраща на Висшия съдебен съвет данни за установените нарушения, а министърът на правосъдието - за изплатените обезщетения. През половин година съветът анализира причините за нарушенията и приема мерки за тяхното отстраняване.

Още по темата