Медия без
политическа реклама

ВАС окончателно обяви строежа на Алепу за незаконен

Разрешителното му е нищожно, решиха висшите магистрати

16 Ноем. 2021
е-бургас

Строителството на курортен комплекс в защитената местност Алепу e обявено окончателно за незаконно. Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд - Бургас, с което се обявява за нищожно разрешителното за строителство на обекта, станал известен като "хотел за птици".

Разрешението за строеж на "Алепу Вилидж" е издадено от главния архитект на Созопол през есента на 2018 г. Първият му етап е прословутото укрепително съоръжение, което е предназначено да опази брега от свлачищни процеси, но подозрително прилича на хотел. Решението на ВАС е окончателно.

Върховните магистрати приемат изводите на първоинстанционния съд, че инвестиционните проекти, въз основа на които е издадено процесното разрешение за строеж, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество. Инвестиционните проекти са издадени на името на "ГБС-Турс" ЕАД, а не на титуляра на разрешението за строеж-"Алепу Вилидж" АД. Това е нарушение на Закона за устройство на територията.

Обектът има две разрешения за строеж на едно и също укрепително съоръжение - първото е от февруари 2018 г. за укрепване на свлачище, а второто - от септември за същото, но вече класифицирано като "първи етап". На 28 август същата година представител на "Алепу Вилидж" АД обявява, че поради настъпили промени в начина на изграждане разрешеният строеж няма да бъде стартиран и реализиран. Според ВАС обаче това е без правно значение, тъй като разрешението нито е отменено, нито оттеглено и е в сила, а второто разрешение дублира първото. "Такова дублиране относно предмета на разрешението за строеж е недопустимо, тъй като не може да се издава ново разрешение за строеж, който вече е бил разрешен с влязъл в сила административен акт", посочват висшите магистрати.

Още по темата:

Прокуратурата атакува на още едно правно основание изграденото бетонно съоръжение на красивия бряг "Алепу", което изуми всички с изключение на възложителите и проектантите.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата