Медия без
политическа реклама

Съд нареди и бащата на братя Найденови да падне от списъка Магнитски

И за него е установено, че няма свързаност с Васил Божков, твърди ВАС

29 Окт. 2021

Върховният административен съд очаквано нареди да бъде изваден от списъка "Магнитски" и бащата на братята Найденови - Стефан. Само преди дни съдът направи същото в две последователни решения и за Цветомир и Боян Найденови, които са собственици на "Ефбет".

Върховният административен съд разпореди един от собствениците на "Ефбет" - Цветомир Найденов, да бъде изваден от списъка "Магнитски".

Всички те бяха вкарани във въпросният списък, създаден и поддържан в сайтовете на Министерството на финансите и НАП веднага след като САЩ обявиха санкции за Васил Божков и Делян Пеевски. Аргументът беше, че тримата са били съдружници на Божков.

"От доказателствата безспорно се установява, че не е налице свързаност между жалбоподателя Стефан Найденов и дружествата, включени в разширения списък, като същият е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ. Прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията. Тези доказателства не са обсъдени от първоинстанционния съд при постановяване на разпореждането", пишат в сегашното си решение върховните административни съдии.

И при тримата, към делата им е приложено Становище на Министерство на вътрешните работи, дирекция „Правно-нормативна дейност“ със справка по описа на Главна дирекция „Национална полиция“, издадена след публикуване на списъка на физическите лица с дата 15.06.2021 г., в която се посочва, че не е установена свързаност с дружества, включени в разширения списък и вписани под номера 19, 30, 35 и 40 от списъка.

Отделно от тези процедури, във ВАС има и дело против самото правителствено Решение № 441 от 4 юни 2021 г., на чието основание е направен и пуснат списъкът.

Още по темата