Медия без
политическа реклама

Софийският университет преизбра ректора си за втори мандат

Проф. Герджиков обеща 60% увеличение на преподавателските възнаграждения

Според проф. Герджиков най-важно в следващите години е СУ да проведе големия разговор за това как да се развива в бъдеще висшето училище и как постоянно да обновява програмите си, за да е в крак с технологиите.
Авторът
Според проф. Герджиков най-важно в следващите години е СУ да проведе големия разговор за това как да се развива в бъдеще висшето училище и как постоянно да обновява програмите си, за да е в крак с технологиите.

Повишаване на възнагражденията на преподавателите с 60%, интернационализация на вуза и стимулиране на научните изследвания и публикационната активност. Това са трите приоритета, върху които проф. Анастас Герджиков ще работи през втория си 4-годишен мандат начело на Софийския университет, за да направи висшето училище "университет на бъдещето". Вчера той бе избран с 254 гласа "за" от 318 действителни. Основното според него е СУ да проведе важния разговор за това как да се модернизира, за да не изостава от развитието на технологиите.

Изборът премина без изненади, тъй като проф. Герджиков бе единственият кандидат за поста. В отчета си той посочи, че по време на управлението му университетът е стабилизиран финансово и вече няма задължения към НАП и Столичната община, дефицитът на ежегодна база е намален от 4 млн. лв. на 3.5 млн. лв., средната брутна заплата на преподавателите е увеличена от 1119 на 1713 лв., което е ръст от 53%, научната дейност е удвоена, както и ползваемостта на научните продукти от бизнеса. За следващите 4 г. новият ректор обеща да продължи да работи за оптимизиране на разходите, за обединяване на дублиращите се програми, за привличане на повече чуждестранни студенти, да се бори за повишаване на субсидията за научни изследвания и на норматива за издръжка за степен "магистър" и др.

От Контролния съвет препоръчаха на проф. Герджиков занапред да изпълнява разпоредбата на закона за висшето образование, според която не по-малко от 75% от приходите от такси и от средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението за дадено професионално направление да се използват за финансиране на разходи за същото направление. Оттам наблегнаха на липсата на ясно изведени формули за това как се изчисляват останалите 25% и как те се изваждат от общите разходи, от които да стане ясно как точно средствата от професионалните направления отиват по отделните звена и как от печеливши факултети парите отиват към губещи такива.

Студент от Физическия факултет попита кога ще бъдат модернизирани учебните планове и програми, тъй като специално по неговата специалност - инженерна химия, в която учат 3-ма души, те не са променяни от десетина години. "На всеки 2-3 г. те се осъвременяват, но не това е проблемът. Голямата тема е, че промените в технологиите се случват на всеки 6 месеца и ние изоставаме със страшни темпове. Трябва да обсъждаме тази тема във всякакви формати", отговори проф. Герджиков.

МАТЕРИАЛНО

Много от преподавателите наблегнаха на материалната база и нуждата от ремонти във факултетите, както и от поставянето на рампи за хора с увреждания. Проф. Герджиков отговори, че разполага с няколко пъти по-малко пари от необходимите. Според него за най-спешните случаи са нужни около 40 млн. лв., а наличните средства са били 13 млн. лв. "В университета цари една ориенталска немара към културното наследство, с което разполагаме. Дървените врати се заменят с пластмасови, столовете - с китайски такива с червено-жълти изображения", посочи преподавател, на което проф. Герджиков обеща да сформира комисия, която да се занимае с тези въпроси. Сред отправените към него въпроси бяха за липсващите все още електронни системи на университета, по които ректорът каза, че се работи, както и за несъществуващите към момента, но обещани, атестации за преподавателите, за които, по думите на проф. Герджиков са изготвени общоуниверситетски критерии, които обаче са били "унищожени" от многобройните предложения за добавяне на нови критерии от отделните факултети.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата