Медия без
политическа реклама

РИОСВ откри маслени петна и умряла риба в Панчаревското езеро

Причината била във ВЕЦ "Кокаляне" и ще бъдат наложени глоби, съобщават от регионалната екоинспекция

16 Май 2020
БГНЕС

Регионалната инспекция по околна среда и водите в София се е задействала по сигнал за наличието на големи маслени синьо-зелени петна по повърхността на Панчаревското езеро и умряла риба в близост до ВЕЦ „Кокаляне“.  По случая е извършена извънредна проверка заедно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда и представители на районна администрация „Панчарево", съобщиха от РИОСВ-София.

Направен е обход и оглед на участъка от от моста над р. Искър в местност „Плажа”. Установени са наличие на маслени петна повърхността на водата, както и умряла риба. Взети са контролни водни проби, а резултатите ще бъдат оповестени след анализ.

Проверка на ВЕЦ „Кокаляне" е установила, че на 11 май е настъпила авария на работното колело на едната турбина. Отстраняването на аварията от е извършено 4 дни по-късно поради необходимостта от осигуряване на свободен обем в язовир Панчарево, за което дружеството е изискало съдействие от фирмата „Напоителни системи“ ЕАД, която стопанисва на язовир Панчарево.

От страна на дружеството, което експлоатира ВЕЦ „Кокаляне”, на 15 май са предприети действия за отстраняване на аварията, като за целта е включена аварийна помпа за източване на водите. При работата на помпата е засмукана риба в изтичалото, което е причината за наличието на умряла риба и в р. Искър. Установените маслени петна в реката под моста са в резултат на работата на аварийната помпа и отмиване на смазочна течност.

За настъпилата авария дружеството не е уведомило Басейнова дирекция „Дунавски район” и Министерство на околната среда и водите. За установените нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, отбелязват от РИОСВ-София.

Според Закона за водите язовир „Панчарево“ е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. Водите му се използват още за напояване и промишлено водоснобдяване.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата