Quantcast
Кодекс задължава чиновниците да докладват случаи на корупция | СЕГА
facebook
twitter

България

Кодекс задължава чиновниците да докладват случаи на корупция

В замяна ще са защитени от наказание за честността си
113
 Илияна Кирилова
Томислав Дончев провери в началото на лятото как чиновниците се държат с гражданите, като изпрати в ред ведомства тайни клиенти.

Нов кодекс за поведение на служителите в държавната администрация пуснаха за обществено обсъждане вицепремиерът Томислав Дончев и външният министър Екатерина Захариева. Двамата се мотивират с това, че старият кодекс е от 2004 г. и има нужда от осъвременяване на правилата.

Новият проект до голяма степен следва стария, освен това кодексът е слабо известен нормативен акт, за който не се е чуло да е бил прилаган. В него например и сега пише, че служителите не могат да се поставят в икономическа зависимост, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги и други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения. Но за това правило не стана дума при последния скандал с къщите за тъщи, в който бяха оплетени служители на Държавен фонд "Земеделие" и други административни структури.

И занапред служителите в администрацията трябва да спазват няколко принципа за поведение - законност, лоялност, безпристрастност, равнопоставеност, отговорност, политически неутралитет, почтеност, колегиалност и учтивост. Към това обаче са прибавени две нови изисквания - да се спазва конфиденциалност, т.е. да се пази информацията, придобита при или по повод изпълнение на служебните задължения, а от друга страна - да има публичност и прозрачност, за да може да се проследяват действията, резултатите и взетите решения на администрацията.

Група промени разписват по-подробно какво представлява антикорупционното поведение, но като цяло е съхранено съдържанието на стария кодекс. С новите правила обаче служителите се задължават да докладват на ръководителите си за станали им известни данни за корупция или за конфликт на интереси в администрацията, в която работят. Трябва да докладват и ако са станали свидетели на неетично или опасно поведение, на насилие, на нехуманно или обидно отношение към когото и да било от страна на друг служител. Срещу това пожелателно новият кодекс предвижда защита от наказание на служители, които са докладвали за случай на нарушение на принципите на поведение.

ПРЕВЕНЦИЯ

Любопитен детайл в новия проект е, че служителите се легитимират със служебна карта единствено при изпълнение на служебните си задължения. Такъв текст липсва в стария проект и може да се предположи, че включването му сега е плод на установени нарушения.

 

Още

ГЕРБ върна бонусите за участие в бордове на държавни и общински фирми

18.11.2020

Обновена

МИЛА КИСЬОВА

2235
Една коронаистория, която показва защо данъците са кражба
Бизнесът не подкрепя 30%-ното вдигане на заплатите на чиновниците

29.08.2020

Обновена

5960