Quantcast

Медия без
политическа реклама

Четири компании искат да ремонтират площад "Ал. Невски"

В конкурса не се включи фирмата "ПСТ груп", която започна ремонта на Зона 4 в центъра на София

18 Окт. 2021
Илияна Кирилова

След като два пъти удължи срока на обществената поръчка за избор на фирма, която да завърши започналите преди повече от 3 години ремонти на т.нар. Зона 2 и Зона 4 в центъра на София, Столична община обяви списъка с подалите документи компании. Първата зона е известна като района около улица "Граф Игнатиев", като в момента конкурсът за обновяване се отнася за улиците „Иван Шишман“ и „Шести септември“. Втората зона обхваща пространството около площад "Св. Александър Невски" и Народното събрание.

За участие в конкурса в Зона 4 са се записали четири фирми и обединения- "Трейс Груп Холд" АД, ДЗЗД "Ахрида Билдинг", в което влизат "Парсек груп" ЕООД и "Рамстер-Юг"ООД, ДЗЗД "Сердика 2021", състоящо се от "Фармвил" ЕАД и БКС "Озаленяване" ЕООД, и ДЗЗД "Интербул", в чийто състав е "Булстрой - монтажи" ЕООД.  Стойността на поръчката е 14.2 млн. лв. без ДДС. Прави впечатление, че в състезаниетро няма да участва фирма "ПСТ груп", която бе избрана да прави реконструкцията на площада в първата обществена поръчка за този обект. Впоследствие обаче нейният договор бе прекратен и работата остана недовършена. 

За участие в конкурса за Зона 2 са се записали две обединения и една фирма: Обединение "ЦГС 2021 Зона 2",  в което са "Геострой" АД и АВ Билд ЕООД, "Парсек Груп" ЕООД и ДЗЗД "София прогрес", участниците в което са "Галчев инженеринг" ООД и "Ситипрогрес" ЕООД. И тук от конкурса ще отсъства компанията "Джи Пи Груп", която започна и завърши по-голямата част от ремонта на пространството по и около улица "Граф Игнатиев". 

Възложител на конкурса е заместник-кметът на София по строителството инж. Ангел Джоргов. Първоначално от „Московска“ 33 бяха обявили, че ще приемат оферти на фирми до 20 септември. Впоследствие обаче срокът бе удължен до 7 октомври, а после и до 14 октомври. 

Както е добре известно, Зона 2 и Зона 4 в центъра на София са в период на реконструкция и осъвременяване от 2018 г. Към Зона 2 спада и злополучният ремонт на ул. "Граф Игнатиев", който стартира през май същата година. Негов изпълнител бе строителната компания "Джи Пи Груп". Първоначално тя трябваше да предаде обекта за 300 календсарни дни, но в крайна сметка на нея й бяха признати поради лошо време за неработни още повече от 80 дни. Така на компанията бяха спестени солидни глоби за забавяне на проекта. Строителните дейности в Зона 4 пък досега се изпълняваха от „ПСТ груп“.

Както стана дума, бюджетът за ремонта на така описаната част от Зона 4 е 14 139 275 лв. Както и при предишните етапи, парите идват от оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020. Срокът за изпълнение на поръчката е 300 календарни дни.

В Зона 2 за ремонт и обновяване останаха участък от ул. "6-ти септември" - от ул. "Граф Игнатиев" до ул. "Славянска", както и участък от ул. "Цар Иван Шишман"  - от ул. "Ген. Паренсов" до пл. "Народно събрание". Според изчисленията на възложителя първият обект е с дължина около 379 м., а вторият – около 547 м. От средата на месец май по „Цар Иван Шишман“ вече тече ремонт, при който „Топлофикация – София“ и „Софийска вода“ повмениха остарелите си подземни инфраструктури. Прогнозната стойност на тази последна част от ремонта на Зона 2 е 5 430 883 лв. без ДДС. Съгласно заданието продължителността на строителството по двете улици не трябва да продължава повече от 7 месеца или 220 дни.

Още по темата