Quantcast

Медия без
политическа реклама

Затворници водят дело за интимни свиждания без камери

14 Февр. 2019
Архив СЕГА

15 затворници, повечето с доживотни присъди за убийства, и партньорките на трима от тях се изправят пред съда с искане да отмени заповед, според която интимните свиждания се провеждат в присъствието на надзиратели и се следят с камери.

Делото е висящо пред Върховния административен съд, разказва lex.bg. Насрочено е за 15 март, за когато затворниците и жените им настояват да присъстват.

Заседанието обаче няма да проведе в сградата на Върховния административен съд, защото там няма конвойна, което затруднява охраната на осъдените за тежки престъпления затворници. Затова от ВАС са се обърнали за съдействие към Върховния касационен съд и вече е осигурена зала в Съдебната палата в София.

Делото е образувано по жалба на затворниците срещу решение на Административен съд София-град, с което е отказана отмяната на заповедта на бившия шеф на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Свилен Цветанов, с която е регламентиран редът за т.нар. удължено свиждане. С тази заповед те са лишени от уединение при интимните свиждания. Според заповедта т.нар. удължено свиждане е за срок до 4 часа, то е вид поощрителна мярка и в заведенията от закрит тип и поправителните домове се провежда в помещения, при възможност оборудвани със системи за видео-наблюдение и мероприятието протича в присъствието на надзиратели.

Според лишените от свобода тези условия нарушават Европейската конвенция за защита правата на човека, тъй като са подложени на унизително отношение и не се зачита правото им на личен и семеен живот. Казват и че има нарушение на международни актове за защита на личните данни.

Наред с това един от осъдените е представил писмо от 2013 г., което получил от тогавашния заместник-правосъден министър Димитър Бонгалов. В него той е уведомен, че е отменен мълчалив отказ на началника на затвора в София, който не е отговорил на искане за премахване на камерите в помещенията за интимно свиждане. Бонгалов е информирал затворника и за това, че е наредил на ГДИН да излезе с указания до всички териториални структури на затворите, с които да се премахнат камерите, защото те представляват намеса в личния живот.

От ГДНИ твърдят, че установеният ред за провеждане на удълженото свиждане не накърнява права и не предизвиква вреди за лишените от свобода и техните семейства и близки. Напротив, приемането на специален ред за провеждането на такъв режим на свиждането, в специално обзаведени помещения, гарантира именно личния живот и контактите с близките, при съблюдаване на сигурността и реда в затворите и поправителните домове.

По време на делото става ясно, че атакуваната заповед е издадена след проверка на Инспектората към Министерството на правосъдието. Тя е установила, че няма официален ред, който изчерпателно и подробно да указва начина за използване на удълженото свиждане и това е довело до различна практика в отделните затвори.

Първата инстанция не намира заповедта за нищожна или незаконосъобразна, тя е издадена от компетентен орган и съдържа мотиви и законови основания. Съдията пише, че удълженото свиждане е "с характер на награда и се предоставя именно с цел поощряване на лишените от свобода и гарантиране на техните права на лични контакти с близките и семейството". И допълва, че общественият интерес и сигурността в местата за лишаване от свобода имат превес над личния живот. 

Ключови думи:

затворници, камери, ВАС

Още по темата