Quantcast

Медия без
политическа реклама

"Сиела Норма" ще осигури машините за електронно гласуване

22 Апр. 2019
Снимка: Архив
Демонстрация на машини за гласуване от 2014 г.

"Сиела Норма" е определена за изпълнител на поръчката за наемане на 3000 устройства за електронно машинно гласуване, съобщи ЦИК. Другите кандидати са били отстранени от участие в конкурса поради различни несъответствия, става ясно от решението.

"Лекс.бг" е отстранена, защото е представила оферта, в която ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Тя е предложила 11.520 млн. лв. без ДДС, докато прогнозната стойност на обществената поръчка е 7 500 000,00 лв. без вкл. ДДС.

„Български машини за гласуване“ ЕООД е отстранена, защото предложението й за техническите спецификации не отговаря на заданието.

Освен машините и тяхното логистично осигуряване и обслужване, поръчката включва и обучение на персонал за работа с тях.

Още по темата