Quantcast

Медия без
политическа реклама

НСИ с проект за събиране на данни за уязвимите групи

Въз основа на статистиката управляващите ще могат да вземат решения и да сформират политики

02 Авг. 2019
EПА/БГНЕС

Националният статистически институт (НСИ) стартира специален проект, насочен към разработването на иновативни подходи за събиране на данни за уязвимите групи от населението, съобщи БГНЕС.

Проектът носи името „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ и се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Финансирането е в размер на 1 945 450 лв. и се осигурява с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът се изпълнява от НСИ в партньорство с Агенцията на ЕС за основните права (FRA) и ще бъде с продължителност 30 месеца.

„Статистиката трябва да помага на всички онези, които взимат решения в полза на обществото“, заяви заместник-председателят на НСИ Диана Янчева при представянето на проекта. Тя подчерта, че наличието на статистическа информация за тези групи е важна, защото въз основа на нея управляващите могат да вземат решения, както и да сформират политики.

За пример тя даде една от най-уязвимите групи във всяко едно общество – децата. Заради многото българи, които заминават да работят в чужбина, в България има много от т. нар. „скайп-деца“, които растат у нас без своите родители. Те също ще бъдат сред фокус-групите на настоящия проект.

Проектът предвижда теренно изследване сред 15 000 български домакинства, а резултатите от тях ще бъдат анализирани в тематични публикации. От статистическия институт се надяват още успешната реализация на проекта да осигури набор от данни и индикатори за оперативните програми, в следващия програмен период, както и за проследяването на изпълнението на целите за устойчиво развитие. 

Ключови думи:

проект, НСИ, рискови групи

Още по темата