facebook
twitter

Горещи новини

НСИ отчете скок на реалните доходи на българите със 7,3% през 2018 г.

713
Илияна Кирилова

Реалните доходи на домакинствата нарастват със 7.3% през 2018 г. в сравнение с 2017 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2018 г. спрямо 2011 г. - 138.1%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БГНЕС.  През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 013 лв. и нараства със 7.6% спрямо 2017 година. За последните десет години (2009 - 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.6 пъти.

През периода 2009 - 2018 г. са регистрирани важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство, отчита НСИ. Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3 336 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2009 г. е със 73.0%; Доходите от пенсии за последната година са 1 645 лева. Те нарастват с 11.2% спрямо 2017 г. и с 61.4% в сравнение с 2009 година; Доходите от самостоятелна заетост през 2018 г. са 420 лв., или с 11.4% повече в сравнение с 2017 г., и нарастват с 59.1% спрямо 2009 година;

Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 70 лв. и намалява спрямо 2017 г. с 45.7%, а в сравнение с 2009 г. - с 54.2%; Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2018 г. са 156 лева. Те намаляват с 16.6% спрямо 2017 г. и нарастват с 27.9% спрямо 2009 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2018 г. той е 55.5%, което е с 1.1 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г. и с 3.3 процентни пункта -спрямо 2009 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29.8% от общия доход на домакинствата през 2018 година.

С най-висок относителен дял в социалните трансфери са доходите от пенсии - 27.3% от общия доход на домакинствата, което е с 0.8 процентни пункта повече спрямо 2017 г. и с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2009 година.

През 2018 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 7.0% и се увеличава с 0.3 процентни пункта в сравнение с 2017 г., но намалява с 0.1 процентни пункта спрямо 2009 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 1.2% и намалява спрямо 2017 г. с 1.1 процентни пункта, а спрямо 2009 г. - с 2.9 процентни пункта.

През 2018 г. българските домакинства са изразходвали 5 772 лв. средно на лице, което е с 10.6% повече в сравнение с 2017 година. За периода 2009 - 2018 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.7% през 2009 г. на 81.3% през 2018 година.

През периода 2009 - 2018 г. по групи разходи се наблюдават следните промени по отношение на: Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2018 г. са 1 714 лв. средно на лице от домакинство, или с 9.0% повече спрямо 2017 г. и с 41.0% - в сравнение с 2009 година; Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 017 лева. В сравнение с 2017 г. нарастват с 3.0%, а спрямо 2009 г. се увеличават с 67.5%; За транспорт и съобщения през 2018 г. са похарчени 667 лв., което е с 15.8% повече от 2017 г. и с 90.0% - спрямо 2009 година; През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от домакинство са в размер на 738 лв. и се увеличават с 13.9% в сравнение с 2017 г., а спрямо 2009 г. нарастват над 3 пъти.

През 2018 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.7%, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. и с 6.8 процентни пункта - спрямо 2009 година. На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 28.9 на 31.0 л) и на цигари (от 656 на 674 броя).

През 2018 г. в собствено жилище живеят 90.7% от домакинствата, а 6.6% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 2.7% от наблюдаваните домакинства - 1.9% на свободен и 0.8% на общински наем. Второ жилище притежават 9.4% от домакинствата. Автомобили имат 51.1% от наблюдаваните домакинства, като 6.1% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 14.3% от домакинствата, а 34.1% са заявили, че нямат необходимост от лека кола. От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99.0% от домакинствата, а 31.4% имат по два и повече телевизора. На второ място е хладилната техника - 98.4% от домакинствата в страната (98.7% в градовете и 97.4% в селата) имат хладилник и/или фризер. Автоматична перална машина притежават 92.3% от домакинствата, 5.2% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2.4% смятат, че нямат необходимост. Без телефон (стационарен или мобилен) са 2.5% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 5.1%, а 71.6% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 20.8% от наблюдаваните домакинства. С компютри разполагат 55.2% от домакинствата (62.6% в градовете и 33.9% в селата). Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър - 38.3%.

Интернет връзка в жилището имат 56.8% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 64.7% от жилищата, а в селата - в 34.8%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 37.0% от домакинствата, сочат данните на НСИ, цитирани от БГНЕС.

14

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

ТЕЛК комисиите ще работят и без специалисти по конкретното заболяване

20.10.2019

68
Петима са загинали при тежка катастрофа край Омуртаг

20.10.2019

1368 7
"Медиана": Победителят в София ще е ясен на 3 ноември

20.10.2019

1234 9

Коментари

Тринити

Реалните доходи на домакинствата нарастват със 7.3% през 2018 г. в сравнение с 2017 г.

Според мен,тая точица е излишна.Правилното е 73% за година!

Благоденственное и мирное житие, здравье же и спасенние, и во всем благое поспешение! 

volog2

Съмнително - имайки предвид че пенсиите при 2 милиона пенсионера бяха индексирани с 3-4% номинално,  а заплатите са нараснали със 7-8% пак номинално и  пак според същата статистика. Няма как числата да се вържат. 

скайспирит

Не знам какви ги мислят в стъкмистиката, но напоследък забелязвам, че като влеза в хипермакета, оставям 100 лв., а количката почти празна. Да кажеш, че вътре са разни луксозни мезета, а то обичайните неща за домакинството... 

dobadoba

При факти и Боговете мълчат.

Доходите в БГ растат, но лобистките закони на ГЕРБ+ОП са много, крайно дразнещи!

Имат късмет управляващите че опозицията(червена и синя) е умряла от скръб...

⚓️

Wolf ACE

СЕГА остава НСИ да публикува и списъка на Българите, поименно, макар, че повечето ги знаем!

Ку-Ку
снимка на Ку-Ку

"Съмнително - имайки предвид че пенсиите при 2 милиона пенсионера бяха индексирани с 3-4% номинално"

 

В дописката е посочено какъв е ръстът на доходите от пенсии - 11.2%. Вероятно по-голямата част от него се дължи на добавянето на нови пенсионери с по-големи пенсии и съответно умирането на пенсионери с малки доходи. Така или иначе, доходите на пенсионерите в България не са показателни, защото те не са функция на сегашна или предишна икономическата активност, а по-скоро някаква форма на социална помощ. При сегашното отношение на брой пенсионери спрямо брой работещи няма как пенсиите да не са ниски.

Zmeja

До сега употребявахме "изгубен в превода". Мисля, че за случаи като този, можем да въведем и словосъчетанието "удавен в числата".

пощаджията

Тия глупости защо са пляснати тук?!

Правим предизборна реклама на ГЕРП ли?!

america1332002

политика на непрестанно повишаване на жизнения стандарт. резултатите не закъсняват. ето това е истинска а не измислена народна власт.

Augereau

Доходите че се покачват, покачват се. Вижте колко гориво, месо, мляко, автомобил, м2 жилище и т.н. могат да се купят с една заплата сега (минимална, средна, медиана, каквато искате вземете) и преди 10 години. Отричащите това отричат очевидни факти, твърдо сложили идеологическите очилца (съчетани със сериозен диоптър)

 

Обаче това се случва, въпреки ГЕРБ, а не благодарение на тях. Просто световната икономика вървеше добре последните 5-6 години и една средна по размер и сравнително отворена икономика като нашата няма как да е зле. Затова и коментарът на america1332002 се надявам да е някакъв лош опит за ирония. Ако ли пък не е, не знам кой да съжалявам повече - киселите носталгици, на които светът им е нон-стоп крив, или пък разни ненормални фенове на мафиотите от ГЕРБ. 

america1332002

и мен ли съжаляваш? недей. аз имам 10 апартамента в българия. хич не съм за оплакване.

Augereau

No comment. 

Iezuit
снимка на Iezuit

Цецо? 

аман бе

"...разни ненормални фенове на мафиотите от ГЕРБ..."

"...Цецо?..."

 

Хайли лайкли. 😁

Влез или се регистрирай за да коментираш

×