facebook
twitter

Горещи новини

Fitch повиши кредитния рейтинг на България

617
Илияна Кирилова

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна на положителна, съобщи министерството на финансите. Агенцията е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на България „BBB“ в чуждестранна и местна валута, тавана за рейтинг на страната „A-“, както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута „F2“.

Подобряването на перспективата до положителна отразява оценката на Fitch Ratings за това, че ключови показатели, влияещи на крайната оценка за рейтинга имат по-добро изпълнение за България в сравнение с групата държави с рейтинг „BBB“, коментират от МФ.

Бюджетните резултати са преизпълнени, с което допълнително се засилва фискалната и дълговата позиция на България в сравнение с останалите държави, посочват от ведомството. Оценяваният бюджетен излишък през 2018 г. на начислена основа се очертава да бъде по-висок в сравнение с предишната прогноза, което е най-доброто представяне на страната през последните 20 години. От гледна точка на Fitch, ангажиментът на България за разумна фискална политика ограничава рисковете пред страната. От рейтинговата агенция очакват растежът на БВП да се засили през 2019-2020 г. (средно 3,3 %) след по-силно от очакваното забавяне през 2018 г. до 3,1 %.

Според агенцията показателите за външните финанси на България продължават да се подобряват и превъзхождат тези за държавите с рейтинг „BBB“. В края на 2018 г., положителната външна позиция на страната се затвърди, докато държавите със сходен рейтинг са нетни длъжници.

Fitch посочват факторите, които поотделно или заедно биха предизвикали повишаване на оценката за рейтинга. Това са продължаващо подобряване на външните и фискални баланси, напредък в присъединяването към еврозоната, благоприятни перспективи за икономически растеж, които водят до по-бързо сближаване към нивата на доходите за държавите от групата със сходен рейтинг.

Бъдещи развития, които поотделно или заедно биха довели до негативни действия по рейтинга, са появата на външни дисбаланси, влошаване на външната конкурентоспособност, както и рязко покачване на държавния дълг, водено от фискално разхлабване или материализиране на условни задължения в баланса на държавата.

Ключови думи:

кредитен рейтинг
10

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Standard&Poor's повиши кредитния рейтинг на България

30.11.2019

220 7
Според Fitch София напредва "плавно" към еврозоната
Борисов отложи влизането в чакалнята за еврото

03.06.2019

РЕБЕКА БОРИСОВА

1334 2

Коментари

Диагностик

Лоша новина за БСП точно преди изборите!

slavabg

Лоша е за нас... ограбването продължава 😉

ppipi7766

Парите свършиха, пак ще гласуваме заем за 5-10 милиарда.

Международната банкстерска общност харесва това.👍

Диагностик

1.4. БРУТЕН ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ
Милиони евро
Географска единица    Период от време
2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017
ЕС (28 държави)    5804044.2    5966899.8    6134315.3    6387904.4    6768334.9    7137256.8    7376457.8    7479063.8    7947439.0    9038102.2    10120596.9    10758896.4    11299417.3    11648416.7    12157798.6    12518789.4    12455544.0    12550745.3
Европейски съюз (27 страни)    5795603.2    5957261.0    6123959.1    6376325.4    6755171.5    7122194.9    7360993.3    7462688.5    7929018.9    9016198.7    10095049.4    10730658.7    11269018.3    11613457.0    12121450.1    12481582.9    12418278.0    12512668.0
Еврозона (19 страни)    4791765.1    4935977.7    5097102.7    5339446.9    5593782.1    5860760.8    6003396.3    6113219.0    6626523.2    7363627.0    8078796.8    8495287.3    8828404.4    9103867.4    9339982.4    9467477.9    9643269.2    9731521.0
Еврозона (18 страни)    4788853.0    4932792.5    5093737.0    5336051.8    5590377.6    5857058.9    5999244.4    6108609.3    6621761.1    7356098.5    8068646.4    8483658.1    8815140.3    9090316.8    9325155.3    9451538.4    9627753.8    9714906.9
Белгия    280870.5    285970.1    288027.6    285787.9    288330.4    294904.5    297427.6    299999.5    327623.1    347167.8    364080.6    388937.2    404292.1    413732.8    430373.3    437540.9    450390.4    453993.6
България    10168.5    10269.8    8890.2    8126.5    7526.2    6388.6    5721.0    5296.9    4847.5    5108.7    5856.1    6284.2    7004.9    7147.0    11618.5    11870.9    14245.8    13246.7
Чехия    11567.8    18322.2    22013.9    24540.2    28681.7    31390.0    35406.7    39608.1    42300.2    49826.8    59062.5    62298.5    71783.6    67102.2    65588.5    67951.6    64945.2    68515.1
Дания    93084.0    89464.7    93174.5    89061.4    89394.7    79532.5    71183.3    63755.0    80547.5    92986.6    103472.9    114452.4    114025.7    113943.4    117801.4    108496.2    105325.1    104106.2
Германия    1245785.0    1258749.0    1312446.6    1400260.9    1470586.1    1541399.9    1591334.4    1600016.2    1669035.0    1785684.4    2088715.8    2125337.1    2202864.1    2188128.0    2189568.6    2159746.0    2143904.1    2092781.2
Естония    315.6    333.4    442.9    489.7    491.4    512.3    595.5    595.2    741.1    995.6    964.4    1011.1    1745.5    1923.7    2108.4    2034.9    1986.8    2063.7
Ирландия    39096.3    40538.4    41538.4    43564.4    44055.8    44379.0    43692.4    47147.8    79621.0    104685.5    144229.9    189728.8    210022.3    215337.8    203355.4    201624.1    200677.8    201289.9
Гърция    148217.0    162971.0    171410.0    181510.0    199276.0    213970.0    225648.0    239915.0    264775.0    301062.0    330570.0    356235.0    305085.0    320498.0    319629.0    311725.0    315011.0    317414.0
Испания    374557.0    378883.0    384145.0    382775.0    389888.0    393479.0    392132.0    384662.0    440621.0    569535.0    650079.0    744323.0    891502.0    979031.0    1041624.0    1073934.0    1107220.0    1144425.0
Франция    870626.0    897446.0    956794.0    1050356.0    1123615.0    1189919.0    1194106.0    1252867.0    1370326.0    1607985.0    1701124.0    1807959.0    1892503.0    1977697.0    2039848.1    2101221.2    2188348.6    2257764.9
Хърватия    8441.0    9638.8    10356.2    11579.0    13163.4    15061.9    15464.5    16375.4    18420.1    21903.5    25547.5    28237.8    30398.9    34960.1    36350.2    37209.5    37268.9    38080.3
Италия    1302548.0    1360285.4    1371679.2    1397460.4    1449656.6    1518639.7    1588072.3    1606203.2    1671400.8    1770229.7    1851816.9    1908003.8    1990129.7    2070253.8    2137322.0    2173402.7    2219581.2    2263479.2
Кипър    6024.4    6660.8    7339.8    8184.8    9055.8    9595.8    9597.7    9461.8    8658.6    10139.0    10953.7    13057.9    15618.4    18706.4    19013.8    19164.0    19509.2    18814.1
Латвия    1011.0    1304.4    1251.5    1370.5    1561.7    1566.8    1647.7    1834.6    4392.4    6677.0    8323.4    8703.7    9086.0    8892.8    9668.5    8953.3    10091.6    10806.8
Литва    2912.1    3185.2    3365.7    3395.1    3404.5    3701.9    4151.9    4609.7    4762.1    7528.5    10150.4    11629.2    13264.1    13550.6    14827.1    15939.5    15515.4    16614.1
Люксембург    1672.2    1736.6    1768.3    1817.9    2051.9    2217.1    2630.1    2868.2    5684.6    5815.7    7951.0    8074.5    9699.7    11009.6    11330.5    11446.9    11024.4    12697.1
Унгария    27839.9    32661.1    40869.2    42204.0    50371.4    53955.7    62101.0    66264.6    72986.9    76064.7    78601.9    72415.5    77169.5    78558.0    79150.1    83348.7    86861.2    90534.2
Малта    2654.0    2989.2    2927.3    3267.4    3449.6    3606.4    3472.9    3584.6    3837.0    4152.7    4452.1    4796.6    4855.1    5226.6    5390.0    5585.5    5734.9    5670.6
Нидерландия    235427.0    238329.0    244564.0    256381.0    266230.0    274420.0    264268.0    266215.0    354022.0    354795.0    378789.0    401269.0    432428.0    446944.0    455706.0    446058.0    438418.0    419778.0
Австрия    141245.5    147154.2    151295.9    152688.1    157985.4    174403.5    180270.0    184674.5    201809.9    230014.6    244696.8    255683.8    261040.8    263229.5    280001.0    291910.7    295845.2    289665.8
Полша    70735.4    83306.4    84224.1    83817.2    102896.8    119167.1    131104.4    145930.2    143344.2    165264.5    193168.3    190154.3    214840.5    222120.4    202973.2    216516.8    228831.6    240768.0
Португалия    64640.5    72554.2    80133.6    85726.1    94454.1    106919.5    115002.2    120088.5    128191.4    146691.3    173062.5    196231.4    212556.0    219714.8    226040.5    231512.6    240962.6    242804.5
Румъния    7532.8    10917.2    10757.1    10309.5    11768.7    12397.6    12585.6    14123.8    16610.2    27435.6    36933.5    44187.4    49445.7    53429.3    58489.2    59494.1    62911.0    64647.1
Словения    5483.6    6035.5    6707.8    6941.5    7425.4    7687.3    8204.4    8025.1    8274.5    12527.1    13907.4    17203.6    19404.0    25504.9    30219.9    32087.4    31753.4    31859.1
Словакия    10753.4    11665.7    11604.2    12600.3    14567.6    13680.1    15249.4    17026.0    19493.7    23236.8    27842.3    30846.9    37925.7    40600.0    40725.0    41295.0    42053.2    43229.8
Финландия    57926.2    59186.6    59661.0    64870.0    67697.0    65759.0    65894.0    63425.0    63254.0    75482.0    88160.0    95490.0    107708.0    114801.0    123696.0    133206.0    136150.0    137278.0
Швеция    136966.8    139337.7    141280.9    146703.0    152093.1    152253.7    150781.6    137069.5    117751.1    132770.2    151726.6    155395.3    163555.4    173293.0    190740.3    202004.9    194479.0    189917.2
Великобритания    645942.9    637004.1    625646.4    632116.9    718656.8    806349.1    888713.3    877421.4    824108.1    1103250.7    1387555.0    1590780.5    1745862.0    1798955.3    2060326.0    2269880.7    2022228.9    2013084.6
Исландия    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :
Норвегия    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :
Швейцария    :    :    :    :    :    :    :    :    :

amigov
снимка на amigov

Разбира се че ще го повиши. Нали трябва да се теглят два милиарда заем за непроизведените Ф 16.😁

sneaky_humanoid

Лоша новина за БСП точно преди изборите!

По-лошото ЗА ВСИЧКИ българи е, че има една зомбирана маса, която не чува ни "Ало, Ваньо", ни "Ало, Банов", нито пък вижда проблем в аферата с апартаментите на "елита".

erkek

Тези ги изпъдиха от Турция със шутове.Ердоганката не иска да тегли заеми и опааа рейтинга му отиде у ряката.

Диагностик

Лирата им също се срина. Пазарувайте по-често от там. Дори бедната Мая Манолова ходи предната седмица до Одрин. 

Думи думи

Турция не взема заеми с лихви.

Натрупала е обаче безлихвени заеми към исламските банки, на което се дължи и нейното „икономическо чудо„ през последните десетилетия.

Иии .. който плаща, той поръчва и музиката.

PlaNed
снимка на PlaNed

Ако диагностиците погледнат страницата на МФ ще видят, че рейтинга BBB ( F2 ) на България е даден на 01.12.2017 и от тогава е без промяна! Колкото до публикуването на подобни "бодряшки" новини преди избори не е откритие на Горанов.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×