Quantcast

Медия без
политическа реклама

Новите пожизнени срокове за ТЕЛК са вече в сила

МЗ е дописало още заболявания за безсрочна експертиза в наредбата

Pixabay

Отдавна чаканите промени в ТЕЛК, с които над 30 заболявания получават пожизнено решение от лекарските комисии, вече са в сила. Новите текстове в наредбата за медицинската експертиза бяха публикувани в "Държавен вестник" на практика следва да се прилагат от 31 януари. Както "Сега" писа, с тях се облекчават редица срокове и изисквания при освидетелстването на намалена работоспособност. Освен това се връща старият принцип на определяне на степента, при който се вземат предвид всички заболявания - това е отмяна на несполучливите опити на ГЕРБ да промени наредбата.

Както обеща, министерството на здравеопазването е включило някои допълнителни казуси към правото на пожизнен ТЕЛК - отражение на бележките на редица пациентски организации. Пожизнен срок на решението вече ще се дава и при някои видове сколиоза, както и при някои хронични нервни болести. Лека корекция има на възможността лица с психични заболявания да ползват чужда помощ. В първоначалния вариант на проекта бе предвидено при степен на увреждане под 90% също да се полага чужда помощ, като това зависи от конкретните възможности за съществуване без контрол. Сега този процент е коригиран на 80 и над 80 на сто, като определянето на чужда помощ ще зависи от естеството на заболяването и загубата на базисни социални и ключови умения.

Припомняме, че най-важните промени предвиждат пожизнен ТЕЛК за хиляди пациенти със социално значими заболявания като диабет тип 2, аутистични разстройства, а също и за множествена склероза и др. За пръв път се предвижда освидетелстване от ТЕЛК и съответните права, произтичащи от това, след първата година от прекаран инфаркт, както и при поставена клапа или направен байпас. При определянето на слухова загуба влиза в сила изцяло нова класификация според последните стандарти на СЗО.

Добрата новина за хората с увреждания е, че започналите и неприключили до 31 януари процедури по извършване на медицинска експертиза се довършват по реда на новите правила, ако са пред ТЕЛК, но ако са пред НЕЛК - по досегашния ред. Хората, които са освидетелствани и преосвидетелствани до влизането в сила на промените, и те са по-благоприятни за тях, могат да поискат преосвидетелстване.

 

Как ще се определя експертизата

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които се полага отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент на най-тежкото (водещото) увреждане се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане, съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват със съответните проценти в експертизата.

 

Кои заболявания получават нови срокове и проценти можете да прочетете тук:

Наредбата за медицинската експертиза, от която зависят правата на стотици хиляди българи с увреждане, направи почти пълен кръг след злополучните промени при последния кабинет "Борисов".

 

Припомняме и другите промени, свързани с ТЕЛК:

Без дебати и с пълно единодушие Народното събрание прие окончателно два ключови законопроекта с промени в социалното законодателство, около които имаше много спорове в последните седмици.

 

Още по темата