Quantcast

Медия без
политическа реклама

От 8 юли ПИБ поема издаването на европейска здравна карта

03 Юли 2023

От 8 юли заявленията за издаване на европейска здравноосигурителна карта ще се подават в офиси на Първа инвестиционна банка. Досега услугата се изпълняваше от ДСК. Досегашните центрове на ДСК ще приемат заявления за издаване на европейска карта до 7 юли включително и в тях гражданите ще получат готовите си карти до 28 юли включително. От 8 юли със същата дейност ще се заеме ПИБ, като заявления ще се приемат в 120 дистрибуторски центъра на „Първа инвестиционна банка“ АД на територията на цялата страна.

Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на „Първа инвестиционна банка“ АД. Заявлението може да бъде изтеглено и разпечатано и от специалната страница или пък тази на НЗОК. То, освен това, може да бъде подадено по изцяло електронен път през Системата за сигурно електронно връчване. Блогърът Боян Юруков извървя целия път с електронен подпис и публикува указания, които се радват на голяма популярност в мрежата.

НЗОК също твърди, че тази система може да се приложи в случая само с квалифициран електронен подпис. Освен с електронен подпис обаче, системата за сигурно електронно връчване позволява човек да подава документи до администрацията и с ПИК на НАП или на НОИ. "Сега" зададе въпроси на консорциума, който осъществява услугата, дали за картата може да се кандидатства и без е-подпис, но оттам все още не са отговорили. Иначе самото попълване не е лишено от недоразумения - в полето за телефон например при потребители с Mozilla форматът не отговаря на нашите телефони, поради което никакви вариации на регионален код и др. не могат да заобиколят това препятствие.

Здравната карта, с която здравноосигурените у нас могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ при пътуване в ЕС, е със срок на валидност 1 година. За пенсионери срокът е 10 години, а за лица под 18 г. - 5 г. или до навършване на 18 г., но минимум от 1 година. За пълнолетни лица с ТЕЛК, които не са пенсионери, картата е със срока на ТЕЛК. Издава се за всички безплатно, а срокът е 15 календарни дни. Обяснението за краткия срок на валидност е, че е наложително да се следи дали притежателят е здравноосигурен. Това обаче е възможно и със залагане на автоматични проверки в системата.

При възникнали въпроси или проблеми при подаването на документи и получаването на готовите карти, гражданите могат да се обръщат за информация към  ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“, e-mail: [email protected].