Медия без
политическа реклама

ЕК започва още три дела пред Европейския съд срещу България

Те са за нарушаване на правилата за чист обществен транспорт, електронно пътно таксуване и продажбата на минерални води

19 Апр. 2023Обновена
Част от новите електрически автобуси на Столична община, купени с пари по ОП "Околна среда"
Илияна Димитрова
Част от новите електрически автобуси на Столична община, купени с пари по ОП "Околна среда"

Европейската комисия дава България на Съда на Европейския съюз по още три казуса, по които не спазваме европейските регламенти - за липса на законодателни промени за чист обществен транспорт и електронно пътно таксуване и за неправилно приложение на правилата за пазара на минерална и изворна вода. Това е финалът на наказателните процедури в трите области, по които така и не сме успели да убедим Брюксел, че полагаме усилия.

Проверка на „Сега“ показа, че България е планирала да предприеме мерки за транспониране на  директивата за чистите превози още през 2022 г. Правителството е планирано да изготви нова наредба за определяне на изискванията за чистите и енергийно ефективни превозни средства, с които да се уреди прилагането на директивата при обществени поръчки за закупуване на пътни превозни средства. Самият закон за обществените поръчки вече е изменен и директивата е транспонирана в него, но наредбата отсъства и текстовете стоят кухи.

Мерки са заложени и в плана за тази година. МС е трябвало да определи със свой акт кои са възложителите, задължени да прилагат изискванията за пътни превози и делът им спрямо общия брой превозни средства, отделно от това е записана и неприетата от 2022 г. наредба.

Същата е картината и с директивата за експлоатацията и маркетинга на минерални води. Още през 2022 г. правителството е обещало да приеме нова Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води. За въвеждането на директивата за електронната тол система са необходими изменения в закона за пътищата. Те са били планирани за приемане най-късно до 28 януари 2022 г.

 

Чисти превозни средства

В случая на България директивата изисква най-малко 17,6% от всички лекотоварни превозни средства, 7% от всички камиони и 34% от всички градски автобуси, закупени между 2 август 2021 г. и 31 декември 2025 г., да бъдат чисти превозни средства, и поне 17% от всички градски автобуси, закупени през същия период, да имат нулеви емисии на отработили газове.    

Крайният срок за транспониране на директивата беше 2 август 2021 г. Липсата на транспониране рискува да застраши постигането от страна на България на целите за обществените поръчки за периода 2021—2025 г. Това от своя страна би довело до по-бавно въвеждане на чисти превозни средства и в допълнение до по-високи емисии на парникови газове и замърсители на въздуха.

 

Проблемите при минералните и изворните води

Тази директива цели да гарантира правото на потребителите на информация, да ги предпази от въвеждане в заблуждение и да гарантира справедлива търговия. Комисията счита, че българското законодателство не е в съответствие с правилата, по-специално тъй като то не забранява предлагането на пазара на натурални минерални и изворни води, които произхождат от един и същ извор, под повече от едно търговско описание, както се изисква от директивата. Освен това, противно на правилата, в българското законодателство не се изисква наименованието на извора да се посочва върху етикетите на минералните и изворните води. Българското законодателство позволява също така да се използва обозначението „изворна вода“ за вода, която не отговаря на условията за използване на този термин.

 

Електронното пътно таксуване

Европейската услуга за електронно пътно таксуване е система, при която, след като тя бъде изцяло въведена, ползвателите на пътища в ЕС могат да плащат пътна такса с един договор за абонамент, имат един доставчик на услуга и едно бордово устройство, което обхваща всички държави членки. Директивата има две цели: да се осигури оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и да се улесни трансграничният обмен на информация за неплащане на пътни такси. Значителните различия в техническите спецификации на електронните системи за пътно таксуване биха могли да възпрепятстват постигането на оперативна съвместимост на електронните пътни такси в целия ЕС и да навредят на ефективността на транспортните операции, на разходната ефективност на системите за пътно таксуване и на постигането на целите на транспортната политика.

Крайният срок за транспониране на тази директива беше 19 октомври 2021 г. Поради това, че България и Полша не са привели законите си в съответствие, от водачите може да се изисква да имат повече от един договор за абонамент, доставчик и бордово устройство, за да шофират до или през България и Полша. Проблеми биха могли да възникнат и при събирането на пътни такси за нарушители, които не пребивават в страната, както и за водачи от тези държави в други държави членки.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата