Медия без
политическа реклама

Великотърновският университет открива филиал в РС Македония

08 Юни 2022
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще има поделения в град Свети Николе, Северна Македония, реши днес правителството. Предвижда се първоначално да бъдат приети от около 100 студенти след придобита степен „бакалавър“.

В поделенията ще се изучават три специалности от професионалните направления Филология, Науки за земята и Информатика и компютърни науки за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Обучението ще се провежда на английски език и студентите, завършили го успешно, ще получават диплома на Великотърновския университет и европейско дипломно приложение.

Създаването на поделенията ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона и ще осигури достъп до модерно виеше образование, което гарантира добро личностно развитие и професионална реализация. Предложението за откриването на поделенията е на ректора на университета във Велико Търново. В мотивите на Академичния съвет се посочва, че по този начин ще се утвърди значението на висшето училище като средище за изграждане на висококвалифицирани специалисти.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата