Медия без
политическа реклама

Университет спира зимните лекции заради икономии

Вузът ще получи 1.5 млн. лв. от държавата за мерки за оптимизация, сред които и намаляване на преподавателите

Всички лекции по общообразователните дисциплини да бъдат провеждани в потоци - това е една от мерките, които УХТ ще изпълнява.
Фейсбук
Всички лекции по общообразователните дисциплини да бъдат провеждани в потоци - това е една от мерките, които УХТ ще изпълнява.

Държавата, в лицето на просветното министерство, планира да отпусне близо 1.5 млн. лв. за оздравяване на Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив. Това предвижда проект на МС за програма за оптимизация на разходите и структурата на висшето училище от 2024 до 2026 г.

От проекта става ясно, че държавната субсидия за издръжка на обучението на УХТ за последните три години е била 6.6 млн. лв. за 2021 г., 7 млн. лв. за 2022 г., и 8.1 млн. лв. за 2023 г. Разходите за персонал за тези 3 г. обаче са далеч по-високи - съответно 9.6 млн. лв., 10.1 млн. лв. и 10.5 млн. лв. Индикативният недостиг в бюджета на УХТ за 2024 г. е 1.8 млн. лв. Близо 400 хил. лв. се очаква да дойдат в резултат на мерки за преструктуриране и намаляване на разходите и за увеличаване на приходите, като така очакваният недостиг в края на т.г. се изчислява на 1.48 млн. лв., които ще бъдат поети от държавата. През 2025 г. се очаква висшето училище вече да не е на минус.

Програмата за оптимизация на УХТ включва няколко вида мерки, които ректорът трябва да изпълни до края на годината. Планирани са както оптимизация на числеността на персонала в УХТ, така и структурни промени, като например оптимизиране броя на катедрите - общо 27 на брой. Повечето от специалностите нямат достатъчно прием, за да бъдат финансово обосновани, се казва в проектопрограмата. Това налага оптимизиране на учебните планове, като всички лекции по общообразователните дисциплини да бъдат провеждани в потоци. Специалните дисциплини, които се преподават на различни специалности, също следва да бъдат обединени също в потоци.

Съставът на университета трябва да се свие с 11% - броят на преподавателите на основен трудов договор с 8-часов работен ден следва ще се намали от 197 на 175 души, а административният и помощен персонал - от 147 на 130. Ще продължи и дигитализацията на дейностите в УХТ-Пловдив, като ще се внедри пълноценно системата "Дигитален университет", вкл. електронна главна книга и електронна студентска книжка.

Намаляване на потреблението на електрическа енергия и топлоенергия, вкл. посредством промяна в графика на учебния процес с цел през част от месеците декември и януари да не се провежда обучение, намаляване на разходите за външни услуги и прекратяване дейността на Спортно-оздравителна база "Батак" са част от другите мерки за оптимизиране на разходите за издръжка.

С цел увеличаване на приходите програмата предвижда УХТ да продължи привличане на кандидат-студенти сред завършващите, прилагане на нови форми на комуникация със завършващите ученици - открити лекции и практически демонстрации, представяни от академични преподаватели; увеличаване на броя на участниците в състезанието "Млади изследователи"; задълбочаване на контактите с партньори от бизнеса и включването им в кандидатстудентската кампания. И още мерки - привличане на чуждестранни студенти в бакалавърски и магистърски програми на английски език, предоставяне на образователни услуги и проектна дейност, привличане на федерации, спортни клубове, НПО и др. в базата на УХТ - Пловдив, отдаване под наем на всички неизползвани активи със стопанско предназначение, собственост на университет и др.

 

ПОДКРЕПА

С финанси и програма за оптимизация бяха подпомогнати и други висши училища. Стопанската академия в Свищов например получи близо 2 млн. лв. в периода 2020-2022 г. Допълнителни средства от бюджета получиха още Националната художествената академия и Минно-геоложкият университет.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон