Медия без
политическа реклама

Училище принуди дете с астма да стои на отворен прозорец

Причината може да се търси както в абсурдния буквализъм на директора, така и в непълните насоки на МОН

Илияна Кирилова

Училище от Варна е принудило дете с астма да стои на отворен прозорец, тъй като не носи маска. За този потресаващ случай, дължащ се отчасти на празнина в нормативните изисквания, но и на абсурден буквализъм от страна на директора, разказа от трибуната на парламента депутатът Цочно Ганев от "Възраждане" в свое питане до просветния министър.

 

КАЗУСЪТ

Става дума за ученичка от 8 клас на 4-та езикова гимназия "Фр. Ж. Кюри" във Варна. Още в началото на годината родителите депозират искане до директора дъщеря им да посещава часовете без предпазна маска. То е придружено с медицинско становище от лекар специалист, че детето е с броинхална астма на алергична основа, придружена с алергичен ринит, и с предписание да не носи маска, тъй като това може да доведе до усложнения.

Ученичката е допусната до часовете след многократни разговори с директора, учители, психолог и т.н., и то под условие - ако стои до прозореца, който е задължително отворен. Тя и съучениците й преминават на дистанционно обучение за близо месец, а когато на 2 декември се връщат в клас, тя не е допусната в училище, тъй като не носи маска. Директорът на гимназията уведомява родителите, че детето им не попада в кръга от лицата, за които се допуска неносене на маска - това според него са само децата със специални образователни потребности. Според Ганев обаче в този обхват следва да се включат и децата с хронични заболявания. "Защо хронично болните деца се принуждават да носят маски в училище, а не са освободени от тази мярка, както децата със специални образователни потребности", попита той днес просветния министър акад. Николай Денков по време на парламентарен контрол.

 

ОТГОВОРЪТ НА МОН

Министър Денков се позова на Насоките за обучение по време на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени в негова заповед и следващи предходно утвърдените такива на 8 ноември 2021 г. съвместно с министъра на здравеопазването. В тях има 5 изключения от изискването за носене на защитна маска за лице - в училищния двор при спазване на дистанция от 1,5 м, за децата от предучилищните групи, за учениците от 1-4 клас по време на учебен час, в часовете по физическо и за "деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това" (подточка г) - бел.ред.). Министърът посочва, че в Насоките има Списък на заболявания, при които се препоръчва преминаване в обучение от разстояние в електронна среда поради установен по-висок риск от COVID-19 - сред тях е и тежката и неконтролирана бронхиална астма. "Предложеният списък е ориентировъчен и неизчерпателен и по преценка на лекуващия лекар, форма на обучение, различна от дневната, може да бъде препоръчана и на лица с други заболявания, които не са посочени в списъка", казва той. 

"В посочения във Вашия въпрос пример ученичката е с диагноза бронхиална астма на алергична основа, придружена с алергичен ринит, с предписание да не носи маска поради възможност от усложнения на здравословното ѝ състояние. В този случай директорът на образователната институция трябва да се съобрази със становището на личния или лекуващия лекар, удостоверяващо невъзможността за носене на маска поради естеството и спецификата на хроничното заболяване. Същевременно, ако състоянието на Б. А. изисква по-щадящ режим, който да я предпази от заболяване от COVID-19, тя може да се възползва и от възможността да се включи в обучение от разстояние в електронна среда", гласи отговорът на образователният министър.

 

ПРАЗНИНА И БУКВАЛИЗЪМ

Факт е обаче, че зад абсурдния буквализъм на директора на варненската гимназия стои и известна празнина в новите Насоки, в които никъде изрично не пише, че децата с хронични заболявания също могат да не носят маска, ако лекар удостовери това с медицински документ. Едно от изключенията за носене на маска (подточка г) действително дава право лекар да предпише неносене на маска по медицински причини, но тази възможност е адресирана само за децата със специални потребности, а не за такива с хронични заболявания. Освен това, в конкретния случай на ученичката не е препоръчано онлайн обучение - лекарят й е сметнал, че тя може да учи в училище заедно със съучениците си, т.е. цитирането на списъка със заболявания става безпредметно.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата