Медия без
политическа реклама

Училищата в София са предупредени да внимават с наказанията на децата

Учители схващат писмото като намек изобщо да не санкционират учениците

14 Яну. 2023ОбновенаСИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
ЕПА БГНЕС
Ваня Кастрева дава препоръки на училищата как да изпипват законово налагането на санкции, за да не падат после актовете им в съда.

Регионалното управление по образованието в София е изпратило писмо до директорите на столичните училища с указания при какви условия да налагат санкции на учениците. На фона на и без това тромавите процедури по санкциониране, заради които учителите пристъпват към наказания само в краен случай, някои педагози схващат препоръките като намек въобще да се въздържат от налагане на каквито и да е санкции.

Писмото на шефа на РУО-София Ваня Кастрева е заради "зачестили оспорвания на заповеди за налагане на санкции на ученици". В него тя подчертава, че целта му е единствено да окаже методическа подкрепа на учебните заведения "за законосъобразно прилагане на процедурата по налагане на санкции на учениците, като превантивна мярка срещу издаване на порочни актове, които да подлежат на отмяна по административен или съдебен ред".

Кастрева припомня на училищата разпоредбата на чл. 199 на училищния закон, според която санкции се налагат след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците. "Това предполага, че преди да пристъпите към налагане на санкция, следва да сте предприели действия по оказване на обща подкрепа по смисъла на Наредбата за приобщаващото образование", посочва тя. Такива действия са обсъждане между ученика и класния ръководител на възникнал проблем, използване на посредник при решаване на конфликт, консултиране на детето с психолог, включването му в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин, насочването му към занимания, съобразени с неговите потребности и др. В тези случаи родителят следва задължително да бъде уведомен за предприетите действия. Ако откаже да съдейства, директорът следва писмено да сигнализира дирекция "Социално подпомагане".

Началникът на РУО-София обръща внимание на разминаване между закона и наредбата за приобщаващо образование. В наредбата е посочено, че освен налагането на санкция се предоставя обща подкрепа за личностно развитие. "Описана по този начин, нормата предполага оказване на обща подкрепа едва след налагане на санкцията. Това противоречи на волята на законодателя", казва тя и препоръчва учителите да прилагат принципите на закона, тъй като той е с по-висок ранг. Т.е. първо да се търси начин за преодоляване на проблемното поведение и след това да се преминава към наказания.

Припомня се още, че при откриване на процедура по налагане на санкция директорът следва задължително да уведоми родителите, както и че преди налагане на санкция право на ученика е да бъде изслушан и/или да изложи писмено фактите и обстоятелствата, касаещи конкретното нарушение. "Не трябва да се неглижира възможността, предвидена в закона, родителят на ученика да присъства на изслушването. Обръщам внимание, че устни разговори между служителите на училището и родителя са трудно доказуеми", съветва тя.

"Вече се чувствам напълно безпомощна. Нямаш авторитет пред ученика, нямаш и пред родителя. Не може да санкционираш. За какво възпитание говорим тогава и възможност за въздействие върху проблемно поведение?", чуди се учител от столично училище.

 

НЕРАБОТЕЩА ПРОЦЕДУРА

В различни дискусии учители и директори са споделяли, че процедурите за налагане на санкции са изключително тромави и неефективни и директорите реално нямат много възможности за въздействие. "Процедурата е безкрайно неевропейска и популистка, тя е направена в интерес на родителя, но е ужасна като инструмент за възпитание. Трудна специфика, пишат се обемни документи - затова и учителите не прибягват до санкции", коментира д-р Юлиян Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Обръщането на директорите към социалните служби в случай, че родителят откаже съдействие, според него не води до кой знае какъв резултат - в повечето случаи те съветват учителите какво да правят, вместо самите те да окажат въздействие върху родителя да се включи в предприетите от училището дейности.

По думите на Петров учениците в много случаи остават ненаказани, каквото и да направят, затова и порочната практика родители да оспорват по съдебен ред наложени наказания на децата им е набрала скорост в последните години. Това обаче според него води до изключително лоши последствия - обезличава експертизата на учителя и снижава авторитета му, позволява на учениците и в бъдеще да се чувстват всесилни. "Проблем е не писмото на РУО-София, и в момента учителите възприемат разписаната процедура като почти невъзможна за налагане на санкции. Писмото просто показва каква е картината в момента. Имаме съдебни дела даже и за ниски оценки", коментира още той. 

"Имаме страшно много случаи на обжалване на заповеди за налагане на санкции. Нещо повече - имаме обжалвания и на забележки, поставени на ученици, които са се държали по неподходящ начин. Това вече показва тревожна тенденция", коментира и Асен Александров, директор на 51 училище в София. По думите му целта на забележката е да даде индикация на родителя - че детето му закъснява системно за час, държи се грубо, пречи на останалите в клас и т.н., както и да се обърне официално внимание на въпросния ученик. "Ако родителят оспорва обективността на забележката, това означава, че тотално сме загубили битката да поправим поведението на това дете", смята той. Според него правилниците на училищата трябва да бъдат задължителни и за родителите, а самата наредба да стане по-строга, защото в момента смисълът от наказанията в нея не се вижда.

 

 

 

 

 

Още по темата