Медия без
политическа реклама

Финансовата инспекция откри нарушения при строеж на УНСС

Проверките на отдадените под наем университетски имоти минаха в "девета глуха"

Илияна Кирилова

Университетът за национално и световно стопанство е допуснал редица нарушения при изпълнението на обществената поръчка за строеж на нов корпус на вуза, с което е създал предпоставки за незаконосъобразно разходване на публични средства. Това констатира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в свой доклад, представен на "Сега" след запитване по закона за достъп до обществена информация.

Строежът на новия корпус стана причина през пролетта на 2019 г. икономическият университет да бие тревога, че ще фалира, ако държавата не изпълни поетия ангажимент за финансиране на започнатата през 2016 г. сграда. За проекта бяха спечелени 4.5 млн.лв. еврофинансиране по европрограма "Региони в растеж", а от финансовото ведомство бяха обещали още 7.5 млн.лв. - по 2.5 млн.лв. за трите години до 2019 г. Парите от държавата обаче не бяха преведени навреме и изпълнението бе спряно през 2018 г. После от УНСС поискаха 10.3 млн. лв. вместо обещаните 7.5 млн. лв. - заради сключено допълнително споразумение към основния договор за 1.2 млн. лв. заради открит топлопровод под строителния парцел, както и заради още 1.5 млн. лв., нужни за обзавеждане и оборудване на учебните помещения. След намеса на премиера Борисов обещаните 7.5 млн. лв. бяха отпуснати, но не и допълнителната сума, заради която министърът на финансите възложи проверка на проведената от УНСС обществена поръчка.

От АДФИ посочват, че в процеса на работа действително са се появили допълнителни дейности - нужда от подмяна на 2 трансформатора, изместване на кабелен електроопровод, изместване на трасето на съществуваща канализация и т.н., но те не са "непредвидени обстоятелства", а са част от предпроектните проучвания и изпълнителят Обединение "ГБ 2016" се е ангажирал с тях. Изпълнителят не е имал право да претендира за допълнително заплащане по анекса от август 2017 г., тъй като описаните там дейности са част от предмета на дейност на поръчката, казват одиторите, според които изменението на договора е незаконосъборазно. Според тях сумата на поръчка е неоснователно увеличена с 1.2 млн.лв. Поради това на вече бившия ректор на УНСС проф. Стати Статев е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Одитната институция посочва още, че са установени множество несъответствия в датите на съставени документи, взаимно противоречащи становища от възложител и изпълнител за едни и същи факти и обстоятелства, свързани с поръчкаата, което според тях създава предпоставки за непрозрачност и незаконосъобразност при разходването на публични средства. "Констатираната необоснованост на прогнозната стойност на поръчката, липсата на достатъчно информация в документацията, довела до множество разяснения, липсата на механизъм в договора за контрол за приемане на стойността и количествата на извършените строително монтажни дейности, както и установената липса на реално упраженен достатъчен контрол, начинът на заплащане и незаконосъобразно сключеният анкес, в резултат на който е увеличен размерът на поетите ангажименти с 1.2 млн. лв., са обстоятелства, с които възложителят е създал предпоставки за незаконосъобразно изразходване на публучни средства", е изводът на АДФИ.

"Сега" поиска от АДФИ докладите от проверки в три наши университета - в СУ, в УНСС и в МУ-София, които просветният министър Красимир Вълчев бе поискал от одитната институция заради отдаваните от тях под наем имоти в Студентски град. Както е известно, доста от тях се използват в нарушение на закона като увеселителни заведения, барове и дискотеки и нямат нищо общо с образователната дейност. Оказа се обаче, че АДФИ не е правила нарочни проверки за имотите на въпросните вузовете, а рутинните финансови инспекции по план. През 2019 г. такива инспекции са извършени в 4 наши университета - СУ, УНСС, Великотърновски и Шуменски университет. "Сега" получи само доклада от проверката на Шуменския университет (в който няма особени нарушения). За останалите три висши училища бе съобщено, че докладите от финансовите им отчети са предадени на прокуратурата.

"Чл.198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс въвежда императивна забрана, съгласно която, материалите по разследването не могат да се разгласяват без съгласието на прокурора. Поради наличието на специален ред за предоставяне на информация, който дерогира общия - този по ЗДОИ, Ви уведомяваме, че АДФИ е сезирала органите на прокуратурата за предоставяне на становище следва ли да Ви бъде предоставен достъп до доклад до посочените по-горе доклади, предмет на Вашето заявление", отговориха от финансовата инспекция до "Сега". Няколко месеца след това обаче от АДФИ предоставиха доклада за УНСС - очевидно защото проверката на прокуратурата там е приключила. Към момента не е ясно за какви измами, нарушения или престъпления се проверяват СУ и Великотърновския университет.

 

ПОТУЛВАНЕ

По въпроса с отдаването под наем на унивеситетски имоти в нарушение на закона образователното министерство обеща да възложи проверки и на вътрешното си звено за одит. Все още не се е чуло от тях да има реален резултат, както нямаше и след одита през 2012 г., въпреки че заключението на МОН тогава бе, че висшите училища не бива да "отдават под наем имоти или обособени части от тях за извършване на дейност, различни от предвидените в чл. 6 от закона за висшето образование, а именно за ресторанти, дискотеки, кафе-барове и др. питейни заведения".

Още по темата