Медия без
политическа реклама

Обещаните грантове за фирмите се отлагат за неопределено време

До момента са отпуснати 837 безлихвени заеми на граждани в неплатен отпуск и самоосигуряващи се

Илияна Кирилова

Обещаният старт на схемата за безвъзмездна помощ за малки и микрофирми, пострадали от коронавируса, не се случи на 11 май. Вчера цял ден кандидатите се чудеха защо не могат да подадат заявките си онлайн на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), а от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" реагираха едва в късния следобед. От съобщението им става ясно, че все още се очаква Европейската комисия да одобри процедурата, след проверка дали тя съответства на правилата за държавна помощ.

Това обяснение е изненадващо, защото за мярката имаше няколко съобщения през последния месец, а премиерът и министрите на финансите и на икономиката многократно я даваха за пример за финансова помощ, която няма да се връща от предприемачите.

Сега мярката се отлага за неопределено време, става ясно от съобщението. 

Грантовете от 3000 до 10 000 лв. с общ бюджет от 173 млн. лв. бяха осигурени като антикризисна мярка след преструктуриране на други схеми от ОП "Иновации и конкурентоспособност". Помощта е предназначена за малки и микропредприятия, регистрирали минимум 20% спад на оборота през този април спрямо април 2019 г. 

Към схемата има огромен интерес. Редица условия обаче силно стесняват достъпа на дребните предприемачи до безвъзмездната помощ. Така например от помощта са лишени всички малки и микрофирми, чийто оборот за миналата година е под 30 000 лв. От тази помощ са лишени и малките предприемачи от близо 150 селски общини, защото условията на схемата са такива, че изключват населените места, които се подпомагат от Програмата за развитие на селските райони. По този повод кметовете от сдружението на общините поискаха преработка на условията и включването на дребните предприемачи от селските райони.

Разчетите са, че от мярката при сегашните условия, ще може да се възползват около 30 000 фирми, като класирането ще става по реда на постъпване на заявките. Заради това условие се очакваше бюджетът от 173 млн. лв. да бъде изчерпан само за няколко дни. Процедурата за кандидатстване е само по електронен път чрез системата ИСУН и е максимално облекчена - попълване на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Проверката ще се извършва по служебен път. 

Безлихвени кредити

Сравнително слаб е интересът към безлихвените кредити на Българска банка за развитие (ББР), които се отпускат от края на април. Поне това показва информацията за одобрените до момента заеми - те са 837, отговориха от ББР на запитване на в. "Сега". Преобладаващи са кредитите, отпуснати на граждани в неплатен отпуск, по-малко са тези към самоосигуряващи се лица. От ББР не посочиха каква е общата отпусната сума.

Четири банки към момента приемат документи за безлихвени заеми до 4500 лв. от работещи в неплатен отпуск и самоосигуряващи се. Това са Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка и Първа инвестиционна банка. Първоначално 12 банки заявиха, че ще се включат в схемата. За нея държавата предостави на ББР 200 млн. лв. от фискалния резерв. Крайният срок на кандидатстване е до 31 декември 2020 г.

Още по темата