Медия без
политическа реклама

Нотариусите станаха агенти на НАП

Продажбата на имоти, коли, яхти вече е възможна само след изчистване на просрочените задължения към бюджета

От приходната агенция съветват всички граждани и фирми, които подготвят продажба на имот и на МПС, сами да проверят дали нямат "висящи" данъчни или други задължения към хазната.
От приходната агенция съветват всички граждани и фирми, които подготвят продажба на имот и на МПС, сами да проверят дали нямат "висящи" данъчни или други задължения към хазната.

Нотариусите вече са важни партньори на НАП в събирането на просрочени данъци, такси и глоби. От няколко дни е в сила важна промяна при изповядването на сделки за недвижижи имоти и моторни превозни средства, която обещава да вдигне сериозно приходите в бюджета. Досега при покупко-продажби участниците подписваха декларации, че нямат забавени плащания към държавата.

От 3 май обаче нотариусите са длъжни да проверяват сами, като за целта им е осигурен достъп до информационната система на приходната агенция.

"Отпаднаха архаичните клетвени декларации, нотариусът ефективно проверява през портала на НАП за наличието на непогасени публични задължения. От няколко дена работи системата и колегите отговарят солидарно за заплащане на задълженията, де факто държавата има нов съдлъжник и това е нотариусът", коментира пред БНТ Димитър Танев, председател на Нотариалната камара.

"Проверката отнема 2 минути и не забавя колегите. За ден и половина имаше около 12 хиляди справки. Държавата събра няколко милиона лева, въпреки че все още няма много сделки", посочи Танев, като прогнозира, че приходите в бюджета сериозно ще се увеличат в резултат на новия начин на работа.

 

НОВОСТИТЕ

На 3 май в портала на НАП бе задействана електронната услуга „Справка за наличие или липса на задължения за целите на чл. 264 от ДОПК“. Чрез нея нотариусите и служителите на Агенцията по вписванията могат да влизат със своя е-подпис в базата данни на НАП  и да проверяват продавачите на апартаменти, къщи, ниви, коли и мотори, яхти, самолети и т.н. за неплатени борчове към бюджета. 

От 3 май отпадна представянето на писмени декларации от продавачи, а също и от ипотекарни длъжници и залогодатели. Преди да изповядат сделка или да впишат ипотека/особен залог, нотариуси, съдии по вписванията или длъжностни лица в Агенцията по вписванията трябва да правят онлайн проверка в НАП за наличие или липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на прехвърлител или учредител на вещни права, ипотекарен длъжник или залогодател, поясняват от НАП.

Замяната на хартиените декларации с проверка в реално време по електронен път е гаранция за своевременното заплащане на задълженията от продавача на недвижим имот или МПС. Продавачът има две опции - да плати своевременно дължимото към бюджета или да даде съгласие задълженинията му да бъдат прихванати и погасени от сумата по сделката. Иначе просто няма да има сделка.

Задължителните е-справки при покупко-продажби са една от мерките за подобряване на събираемостта на публичните вземания, приети миналата година чрез промени в ДОПК.

От приходната агенция съветват всички граждани и фирми, които подготвят продажба на имот и на МПС, сами да проверят дали нямат "висящи" данъчни или други задължения към хазната. Това е възможно в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или електронен подпис в категория „Плащане и изчисляване“ - услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания”. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАП, нотариуси

Още по темата