Медия без
политическа реклама

НАП даде малка отсрочка за данъчните декларации

Данните за доходите от наеми, ренти и дивиденти за третото тримесечие могат да се подават до 2 ноември

20 Окт. 2020
НАП

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица (извън тези по трудов договор), тази година ще могат да подадат декларациите за дължимите данъци до 2  ноември, съобщи НАП.

По принцип срокът е 31 октомври, но тази година краят на месеца съвпада с края на седмицата. И тъй като последните два дни се оказват събота и неделя - неработни, данъчните отпускат два допълнителни дни за декларирането.

До 2 ноември трябва да се заяват пред НАП и доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, и данъкът върху тях, дължим за третата четвърт на годината.

От приходната агенцията подчертават, че

- декларацииите по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се подават в сроковете за внасяне на дължимите данъци,

- авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2020 г., също се декларира в срок до 2 ноември 2020 г., 

- формулярът се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък,

- дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът съответно е 2 ноември 2020 г.,

 

ВНИМАНИЕ! 

Декларация за дължими данъци се подава и за/: окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Ключови думи:

данъци, декларации, НАП

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?