Медия без
политическа реклама

Депутатите тотално се оплетоха в извънредния закон

В пълен хаос правната комисия на НС разгледа важни промени в данъците и множество закони

19 Март 2020ОбновенаЛЮДМИЛ ИЛИЕВЯНА НИКОЛОВА
Илияна Кирилова
Депутатите се активизираха с предложения за екстрени мерки в разгара на пандемията.

В абсолютен хаос и безпорядък парламентарната правна комисия започна обсъждането на второ четене на проекта на закон за извънредното положение.

Депутатите се оказаха съвсем неподготвени, за да свършат работата си, както трябва - докладът по законопроекта беше в насипно състояние и някои от членовете на комисията започнаха да роптаят, че дори не могат да разберат какво се гледа и гласува. Отгоре на всичко, случайно стана ясно, че малко преди началото на заседанието е приключила работната група, която предварително разгледа проекта, но нейните компромисни формулировки и допълнения са включени в отделен доклад, който въобще не беше публикуван. И излезе, че депутатите едновременно вървят по два доклада. "В извънредно положение сме! .... Четете си докладите, толкова е лесно!", преряза протестите на своите колеги шефът на комисията Анна Александрова от ГЕРБ.

След близо час мъчителни опити да се обсъди и приеме каквото и да било, накрая дори правосъдният министър Данаил Кирилов, който е бивш председател на правната комисия, не издържа и предложи на Александрова да се прекрати заседанието за един час, за да се обработи докладът от експертите към комисията. "Съветвам ви да не си причинявате този проблем. По-добре сега да си го подредите, отколкото утре опозицията да казва: Ние не знаем за какво гласувахме!", обърна се Кирилов към нея. Изнервената Александрова първоначално отказваше, но накрая капитулира и прекрати временно заседанието, за да се направи опит да се внесе ред в бъркотията.

След близо два часа депутатите се събраха отново - вече с доклади, но само за себе си. Документите, с които започнаха работа, обаче не са качени на парламентарния сайт, което означава, че журналистите и обществеността нямаше как да да проследят адекватно какво се случва.

Това обаче не улесни работата на депутатите, които продължиха да се объркват какво и кога се чете, и гласува. Най-объркан отново се оказа правосъдният министър, който на няколко пъти настоя за обяснения какво се случва. А в един момент се разгневи: "Ако продължава такова четене, ще поискам пак прекъсване. Не усещате ли, че ви саботират? Администрацията ви саботира!" С какво точно се оказаха виновни парламентарните експерти за министерския гняв не се разбра. Но, след като неколкократно призова Кирилов да се успокои, Анна Александрова отново даде почивка - този път половин час.

Прекъсването обаче продължи два пъти по-дълго. След това работата се възобнови - без промяна за наблюдаващите дистанционно, за които отново не бяха осигурени пълните документи, които депутатите обсъждаха и гласуваха. А членовете на комисията също продължиха да се оплакват - заради дублиращи се текстове, неясноти в разпоредбите и др.

Така, след като обявиха, че не могат да се ориентират в текстовете, засягащи дистанционната форма на работа по време на извънредното положение, депутатите от БСП отказаха да продължат. "Подкрепихме извънредното положение, но не подкрепяме хаоса и неадекватни социални и икономически мерки", декларира червеният юрист Филип Попов, след което си събра книжата и си излезе. Съпартийката му Надя Клисурска продължи да спори, че не разбира какво се приема, но след язвителната реплика на Анна Александрова: "На вас никога не ви става ясно", също си тръгна, последвана и от останалите соцдепутати.

По предложение на Даниела Дариткова от ГЕРБ до отмяната на извънредното положение се забранява паралелният износ на лекарства от България. Става въпрос за медикаменти, които са внесени у нас и след това се реекспортират. Остава възможността български производители да изнасят своите продукти.

Одобрено беше и предложението на управляващите да се увеличи срокът за плащане на битовите сметки за ток от 10 на 20 дни. В същото време се даде и правомощие на енергийния министър да изменя със своя заповед този срок по предложение на националния оперативен щаб - "при отчитане на финансовата стабилност на сектор „Енергетика", с цел гарантиране на енергийната сигурност".

В дебатите по промените в социалното и трудовото законодателство доста спорове предизвикаха предложенията в Кодекса на труда, с които се дават нови правомощия на работодателя да пуска служителите си в принудителен отпуск при извънредно положение и какви обезщетения се дължат в такъв случай. В крайна сметка комисията прие предложението на социалното министерство работодателят да може да изпраща по своя инициатива служител само в платен отпуск (първоначалното предложение предвиждаше, ако служителят няма платен, да го изпращат в неплатен отпуск). На въпроси на депутати, ако няма платен отпуск, в какво ще излиза, зам.-министър Лазар Лазаров обясни, че ще важи сегашната хипотеза - неплатен отпуск може да се взема само по искане на служителя.

Отпаднаха и текстовете, които предвиждаха при спиране на работата по нареждане на държавен орган служителите да получават обезщетение от 50% от възнаграждението си, тъй като според социалното министерство те са в колизия с предложението държавата да плаща 60% от заплатата на хора, нарочени за съкращение. Срещу това обезщетение са работодателите и социалният министър Деница Сачева обеща то да отпадне, въпреки че всъщност текстът копираше съществуващите защити при принудително спиране на работа поради бедствия.

Спорове предизвика и предложението на НОИ отсрочката за заявления, жалби и други документи за обезщетения, помощи и пенсии да е само 14 дни след края на извънредното положение при положение, че други срокове се изтеглят с един месец след края му. Депутати поискаха и 60-те процента компенсация на работодателя срещу съкращения да се дават на служителя, а не на началника му. В крайна сметка комисията прие предложението на МФ компенсацията да се полага за срок от 3 месеца и да я получава работодателят, а отсрочката за НОИ остава засега 14 дни.

Комисията гласува и авансовите вноски за корпоративния данък до юни 2020 г. да се правят на базата на прогнозната печалба за 2020 г. Първоначално Менда Стоянова предлагаше за база да се ползва данъчната печалба, декларирана за далеч по-успешната 2018 г., но впоследствие се отказа от това предложение след бурно недоволство от страна на бизнеса.

В крайна сметка законовите промени бяха приети след осемчасово заседание, а председателят на комисията Анна Александрова дори събра сили да проведе брифинг, на който разкритикува БСП, че напуснаха залата. Сътрудниците и референтите по законопроекта работят повече от 48 часа по доклада, всички сме уморени, обясни Александрова по повод хаоса при обсъждането.

--------------------

КАКВО ИСКАХА УПРАВЛЯВАЩИТЕ

От ГЕРБ предложиха множество промени в данъчното законодателство чрез проекта. Техни вносители са група депутати от партията на Бойко Борисов, начело с шефа на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова. Към предложенията липсват каквито и да било мотиви и обосновка.

 

С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г. сроковете за подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимите данъци за следните налози:

-корпоративен данък;

-данъка върху разходите

-данъка върху доходите на Едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани;

-данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта,

-данък от бюджетни предприятия, които подлежат на облагане с данък върху приходите

-данък върху дейността от опериране на кораби.

Сега сроковете са до 31 март.

За месеците от януари до юни 2020 г. включително фирмите, които правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, ще определят размера им на базата на данъчната печалба, декларирана за 2018 г.

Това предложение вече предизвика силно недолството сред бизнеса, защото в момента фирмите плащат авансово данък печалба въз основа на прогнозната печалба през съответната година. А заради коронавируса редица сектори и фирми са пред колапс. Сега те ща са принудени да плащат авансов данък за първите шест месеца на годината, изчислен върху половината от реализираната печалба през успешната 2018 г.  Размерът на вноските ще се изчислява служебно от НАП. За втората половина на годината - от юли до декември, фирмите ще плащат авансов данък спрямо прогнозираната за 2020 г. печалба.

Сериозна промяна се предлага в  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За периода, в който трае извънредното положение, няма да се образуват изпълнителни производства срещу длъжници на бюджета - освен ако не се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или ако има заплаха от "значителна или трудно поправима вреда", пише още в проекта. Дефиниции за „значително или трудно поправима” не се дават.

Заради извънредното положение се предлага публичните изпълнители от НАП да спрат за запорират и продават имущество на длъжици заради неплатени данъци, акцизи, осигуровки. Но върху задълженията ще се начислява лихва за срока на спирането. В този период публичният изпълнител няма да прави опити да събира суми от длъжника, но може да извършва действия за обезпечаването на вземанията.

Вносителите предлагат в условията на извънредно положение работодателят да има право да прати в платен отпуск своите работници и служители, без да ги пита съгласни ли са.  Това се отнася и за държавните служители.  Става дума за до 1/2 от полагащия се платен годишен отпуск. 

Шефът на агенция „Митници” ще получи "мандат" да предоставя безвъзмездно конфискувани от нарушители стоки, които могат да помогнат в работата на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения. 

Също безвъзмездно шефът на митниците ще може да раздава и иззет етилов алкохол за дезинфекция на изброените институции. Предоставените акцизни стоки ще се освобождават от плащане на акциз.

До прекратяване на извънредното положение се спира откриването на обществени поръчки и конкурси за проект, а за откритите до влизането в сила на закона процедури сроковете спират да текат. Изключение се прави, когато е необходимо да се обяви възлагане за осигуряване на живота и здравето на гражданите, националната сигурност или отбраната на страната. На финансовия министър ще се дадат правомощия да пуска обществени поръчки - при неотложни обстоятелства. Какви биха могли да бъдат тези обстоятелства – не се посочва.

През 2020 г. отстъпка от 5% ще се прави данъкоплатците, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти или колите за цялата година.

До 30 юни 2020 г. се удължава и срокът за плащане на данък върху разходите от лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

С един месец повече ще разполагат шефовете на организациите – първостепенни разпределители на бюджетни кредити, за да предоставят на финансовия министър дължимите до 31 март отчети по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

За да помогнат на туристическия бранш от ГЕРБ предлагат промени в Закона за туризма. За периода на извънредното положение се отменя задължението на туроператорите да възстановят на клиентите си в 14-дневен срок парите за отменени резервации и несъстояли се екскурзии. Връщането на сумите може да бъде разсрочено. Друга опция е на клиентите да бъдат предоставени ваучери, които те да използват в по-добри времена. 

Управляващите предлагат и поправки в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Промените позволяват сроковете на договорите за концесия или за наем да бъдат удължени до една година. Мотивът - напълно е възможно коронавирусът да провали летния сезон и нашите плажове да останат пусти през идните топли месеци. 

 

Депутати от ГЕРБ добавят в законопроекта и редица социални и здравни промени, лансирани в последните дни.

Лекарства и ТЕЛК: Аптеките ще могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. Това ще важи до 2 месеца след отмяна на извънредното положение.

Протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, чиито срок изтича по време на действието на този закон, се продължават служебно от НЗОК до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

Продължават действието си експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон. Те също продължават да действат до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

Отпуск и обезщетения: Работодателят може да възлага надомна работа и/или от разстояние без съгласие на служителя. Когато поради извънредно положение работата на предприятието е прекратена, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на служителя и без неговото съгласие. Ако платеният отпуск е изчерпан, се предоставя неплатен.

При преустановяване на работа със заповед на държавен орган, служителят има право на обезщетение от 50% от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75% от минималната заплата. При преустановяване на работа при обявено извънредно положение служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. Тези два текста следват съществуващи разпоредби за принудителния престой, но работодателите бяха против обезщетението, тъй като се опасяваха, че ще се стигне дотам в една фирма едни работници да получават обезщетение, а други - пълна заплата.

Пенсии и обезщетения: Заявления, жалби и други документи за обезщетения, помощи и пенсии ще могат да се подават по електронен път с електронен подпис, с ПИК или чрез лицензиран пощенски оператор. Тези документи ще се считат за подадени в срок, ако са подадени до 14 дни след края на извънредното положение в съответното териториално поделение на НОИ. Заявления за безработица също ще се подават чрез ПИК и електронен подпис в НОИ, или на хартиен носител в бюро по труда. Пенсиите на хората, които имат придобит стаж след 31 декември 2018 г. ще получат служебно преизчисление, считано от 1 април.

По време на действието на закона за извънредното положение НОИ превежда на работодателя 60% от осигурителния доход на лица във фирми, отговарящи на критерии, определени с акт на МС. Това е обещаният стимул за компании в затруднение, които имат намерение да съкращават хора. Парите ще дойдат от фонд "Безработица" в НОИ, като целта е хората да бъдат спасени от безработица, но и за тях да продължат да постъпват осигуровки. Останалите 40% ще се поемат от работодателя.

Още по темата