Quantcast

Медия без
политическа реклама

Митничарите ще могат временно да задържат пари на границата

За това ще бъде достатъчно да имат съмнения, че средствата са свързани с незаконна дейност

08 Септ. 2023ОбновенаЛЮДМИЛ ИЛИЕВ
Илияна Кирилова

Митническите органи ще разполагат с властта временно да задържат парични суми при пренасянето им през границата. Това решиха депутатите с поправки във Валутния закон, внесени от правителството, които бяха одобрени на първо четене днес в пленарната зала. Промените въвеждат европейски регламент в българското законодателство и са част от пакета законопроекти, който управляващото мнозинство иска да прокара във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост.

Парични суми ще могат да бъдат задържани за срок до 30 дни, ако става въпрос за 10 000 евро или повече, които не са били декларирани пред митническите органи; или подадената декларация е с невярно или непълно съдържание; или носителят на парите откаже да ги представи за митническа проверка. Задържането обаче ще може да се прилага също, дори ако са „налице основателни съмнения, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна или незаконна дейност“, както пише в закона. При такъв вариант мярката може да се приложи и за сума под 10 хиляди. Митничарите могат да изискват доказателства за собственост, икономически произход на средствата и предназначението им.

За задържането ще се уведомява директора на съответната териториална дирекция на агенция „Митници“, както и финансовото разузнаване към ДАНС. Въпросният директор ще издава решение за задържането, което ще се връчва на носителя на парите. То може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Идеята на мярката е да се попречи на нелегалното прехвърляне на парични средства, чрез което могат да се финансират престъпни дейности. От правителството посочват, че това е административна мярка, чрез която парите да бъдат задържани достатъчно дълго, за да може властите да решат дали да продължат разследването. "Задължително е всяко временно задържане да бъде надлежно обосновано с позоваване на специфични обстоятелства", пише в мотивите. Но в законопроекта не се уточнява какви точно са тези специфични обстоятелства. По време на обсъждането в парламента представител на финансовото министерство обясни, че основания за задържането могат да бъдат съмнения за тероризъм, данъчни измами, корупция и др.

Срещу предложението яростно възразиха от „Възраждане“ - националистите твърдяха, че така може да се стигне до саморазправа. И управляващите изпитват несигурност спрямо мярката – при приемането на закона в парламентарната бюджетна комисия нейният председател Йордан Цонев заяви, че между първо и второ гласуване трябва да се конкретизират и прецизират правните основания за временното задържане, както и механизма на действие на митническите органи, за да не се стига до произвол.

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

С промените също се реши, че ако се пренасят 30 000 лв. или повече, или равностойността им в друга валута за трета страна, митничарите ще трябва да проверяват дали носителят на парите е длъжник на държавната хазна. Ако се установи, че има задължения за повече от 5000 лв., няма да се позволява изнасянето на парите. Те ще бъдат задържани, като междувременно трябва да бъде уведомена НАП. Ако става въпрос за установени и изискуеми публични вземания, данъчната агенция може да предприеме действия за обезпечаването им. Това трябва да стане в срок до 10 дни, след като НАП е била уведомена, иначе парите трябва да бъдат върнати на носителя.