Медия без
политическа реклама

МФ иска да се декларира авансово пред НАП всеки превоз на храни

Бизнесът предупреди, че постоянното увеличаване на административната тежест ще доведе до повишение на цените

07 Апр. 2023
Плодове, зеленчуци, олио, захар, брашно, млечни и месни продукти са сред стоките с висок фискален риск, за които финансовото министерство планира да затегне контрола.
Илияна Кирилова
Плодове, зеленчуци, олио, захар, брашно, млечни и месни продукти са сред стоките с висок фискален риск, за които финансовото министерство планира да затегне контрола.

Поредна нормативна приумица на служебния кабинет за повече контрол върху търговията с храни предизвика недоволството сред бизнеса.

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвиждат производители, вносители, дистрибутори, търговци и превозвачи на над 100 вида бързооборотни като плодове, зеленчуци, олио, захар, брашно, млечни и месни продукти, задължително да декларират предварително по електронен път пред НАП всеки един превоз на такива товари в страната или през граница. Фирмите ще трябва да описват значителен обем данни за превозваната стока. Получаването на стоката или изпращането ѝ извън територията на страната също ще се потвърждава по електронен път пред НАП. Всеки превоз ще получава уникален код, който ще има валидност 14 дни и който данъчните и митническите служби ще следят. 

Припомняме, че подобна схема на контрол на хранителните стоки иска да въведе и Министерство на земеделието. Служебният министър Явор Гечев публикува за обществено обсъждане проект на наредба за регистър за проследяемост на хранителните продукти, в която по същия начин производители, вносители, дистрибутори и търговци на дребно трябва да декларират движението на всяка партида с подаването на куп данни, но този път пред БАБХ. 

Остра критика от фирмите в хранително-вкусовата промишленост предизвика публикуваният от земеделското министерство проект на Наредба за централен регистър за проследимост на храните.

Постоянното увеличаване на административната тежест товари фирмите с допълнителни разходи и неминуемо ще доведе до повишение на цените на стоките, а очакваното повишение на събираемостта на данъчните приходи е спорно, предупредиха от Българска стопанска камара (БСК).

Работодателската организация е изпратила до Министерство на финансите неодобрението си за въвеждането на задължителна предварителна регистрация на превозите с т.нар. стоки с висок фискален риск. Днес комисията по данъчна политика към тристранния съвет за сътрудничество се събира, за да обсъжда исканите от МФ промените в ДОПК и се очаква негативната реакция и на другите работодателски организации.

Списъкът с рисковите стоки бе въведен от МФ още през 2014 г. и на няколко пъти допълван. В момента в него има 110 вида стоки, при които най-често се прилагат схеми за източване на ДДС и други данъчни измами. Специално звено за фискален контрол в НАП има разширени правомощия да следи с мобилни екипи движението на такива стоки в страната, вноса и износа им, да спира и проверява камиони и документи по границата и по пътищата, да пломбира превозни средства. 

Финансовото министерство опита веднъж вече да въведе задължителна предварителна регистрация в НАП на всеки товар с такива стоки, но след отпора на работодателските организации се отказа и направи регистрацията по желание. Сега служебният министър на финансите Росица Велкова отново иска да задължи фирмите авансово да декларират тези товари като мярка да затвори пробойните и да осигури повече данъчни приходи в бюджета. 

"Подкрепяме усилията на правителството за ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. В същото време в мотивите към законовите промени не е представена информация за увеличение на случаите на злоупотреби и отклонение от данъчно облагане при действащия в момента режим на доброволно деклариране. Нещо повече, отчетено е, че той показва много добра ефективност. Остава неясно как предложените изменения ще допринесат за усъвършенстване на фискалния контрол единствено чрез разширяване на обхвата на лицата, които следва да прилагат режим на задължително предварително деклариране", посочват от БСК.

От работодателската организация предупреждават, че фирмите се товарят със значителна административна тежест, тъй като трябва да докладват авансово всеки отделен превоз на бързооборотни стоки с описването на куп данни. Това ще налага ангажиране на допълнителен персонал, включително и за работа през нощта, защото често стоки се изпращат и транспортират и през тъмната част на денонощието. Това неминуемо ще увеличи разходите за бизнеса. 

Фирмите са обезпокоени, че неволно може да се превърнат в нарушители, защото често товаренето на стоки се отклонява поради недостиг на даден асортимент или опаковки, а също и от допускане на технически грешки при декларирането. В такива случаи ДОПК предвижда налагането на предварителни обезпечителни мерки, включително изземване на стоката. Възможно е да се стигне до прекъсване на производствени процеси, до забавяне или неизпълнение на поръчки и въобще до сериозни негативни последствия, включително и фалити за по-малки производители и доставчици, опасяват се от БСК.

Все пак затегнатият контрол върху хранителните стоки пощадява малките фирми. Задължително авансово докладване на превозите пред НАП няма да се изисква за стоки с тегло до 500 кг или ако стойността им е в размер до 5 000 лв. без ДДС. Няма да се иска предварително деклариране и на превози между обектите, стопансвани от един и същ търговец в страната.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата