Медия без
политическа реклама

Фискалният резерв се е стопил с 4 млрд. лв. през декември

31 Яну. 2021
Илияна Кирилова

През последния месец на 2020 г. правителството е изхарчило 4 млрд. лв. от фискалния резерв. Ако в края на ноември резервът е бил 12.6 млрд. лв., то в края на декември вече се е стопил до 8.6 млрд. лв.

Това показват данните за изпълнението на бюджета за 2020 г., публикувани от Министерството на финансите.

Вече е известно, че годината завърши с 3.5 млрд. лв. дефицит или 3% дефицит - доста под планираните 5.2 млрд. лв. след втората актуализация на бюджета през миналата година. Сега става ясно, че от фискалния резерв е изхарчена много по-голяма сума, от тази необходима за покриване на дефицита. Само през декември правителството е изхарчило над 7.7 млрд. лв. - сума двойно надвишаваща регулярните месечни бюджетни разходи от около 3.5 млрд. лв.

По закон фискалният резерв не трябва да пада под 4.5 млрд. лв. В него обаче са включени и парите на Сребърния фонд, които са неприкосновени - те са около 3.1 млрд. лв. Това показва, че резервът в момента е съвсем изтънен, което не е добър знак пред кредитните агенции и пазари. Финансовото министерство обаче не дава отчет какви точно разходи са покривани със средства от резерва.

Приходите по Консолидираната фискална програма за 2020 г. (държавния бюджета плюс бюджитети на общините, на здравната каса, ДОО и др.) са в размер на 44,3 млрд. лв. В сравнение с 2019 г. те са с 260,2 млн. лв. повече. "Въпреки негативните ефекти на пандемията върху макроикономическите перспективи по отношение на външната и вътрешната среда и растежа, данъчните и осигурителните приходи отчитат номинален ръст спрямо предкризисната 2019 г. от 1,6 % (567,8 млн. лв.) и достигат 35.848 млрд. лв.", отчитат от финансовото министерство. 

Приходите от данъци върху доходите на физически лица, например, са в размер на 4.184 млрд. лв. - с 2,7% преизпълнение на заложените и със 184,9 млн. лв. повече (4,6 %), спрямо предходната година. Причините за по-големите постъпления от този данък са няколко - повишението на минималната работна заплата до 610 лв. през 2020 г., както и на минималния осигурителните прагове в секторите "Хотелиерство" и "Ресторантьорство" до 800 лв., увеличението на заплатите в държавната администрация и на учителите с 10%, бонусите за медицинския персонал и всички, които са на първа линия в борбата с коронавируса, по-големите плащания за извънреден труд за медицинския персонал и полицията, съхранените работни места с мярката 60/40.

Приходите от корпоративни данъци за 2020 г. са в размер на 2 714,9 млн. лв. или 9,1% над годишния план. Спрямо предходната година постъпленията нарастват с 19,7 млн. лв. (0,7 %). Ръстът в изпълнението при тази група данъци се дължи основно на приходите от нефинансови предприятия, които се повишават с 56,5 млн. лв. (2,4 %) на годишна база.

При ДДС се отчита преизпълнение на приходите спрямо заложените с 3.6%. В хазната от този данък през 2020 г. са влезли 11.021 млрд. лв. Съпоставено с 2019 г., приходите от ДДС намаляват с 65,2 млн. лв. поради намалената стопанска активност, влошени потребление, внос, износ, вследствие от ограничителните мерки, свързани с пандемията, спада на цената на суровия петрол, курса на щатския долар. Тези фактори се отразяват основно при постъпленията от ДДС от внос - където намалението е със 765,8 млн. лв., докато приходите от ДДС от сделки в страната нарастват със 700 млн. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2020 г. възлизат на 47.840,4 млрд. лв., което е 98,1 % от  планираните. За сравнение разходите по КФП за 2019 г. са в размер на 45.201 млрд. лв. От МФ уточняват, че извършените по-високи разходи през 2020 г. са свързани основно с антикризисните COVID-мерки - плащания по мярка 60/40, плащания към заетите на първа линия в борбата с пандемията, разходите за закупуване на медикаменти и ваксини, месечни добавки от 50 лева за пенсионерите от август до декември, плащания към бизнеса и земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. През 2020 г. е имало и по-големи социални плащания, разходи за персонал и за субсидии.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата