Медия без
политическа реклама

Цените на млечни продукти, яйца и олио у нас са над средните за ЕС

Полша и Румъния са с по-евтини храни, показват данни на Евростат

22 Юни 2024
Илияна Димитрова

България е най-бедната страна в ЕС, но цените на редица стоки с голям дял в потреблението на домакинствата са над средните нива в Евросъюза.

За поредна година това се потвърждава от данните на Евростат за цените на потребителските стоки за 2023 г.

От тях става ясно, че по отношение на храните като цяло домакинствата в Румъния и Полша имат по-ниски разходи, отколкото българските. У нас през миналата година цените на храните са били 86.5% от средното ниво за ЕС, докато в Полша са 75.8%, а Румъния - 72.7%.

България се оказва с доста скъпи мляко, млечни продукти и яйца. Цените има са с 27% над средното ниво за ЕС, като задминават съществено не само Полша (77% от средното ниво за ЕС), но и страни като Франция (91%), Австрия (94%), Швеция (95%), Нидерландия (96%). 

Олиото (растителните масла) също се оказва далеч по-евтино в Полша, Румъния, Германия, Австрия, Италия, Хърватска. У нас през 2023 г. цената на олиото е надхвърляла със 17% средното европейско ниво.

По отношение на месото у нас е регистрирано ценово ниво 72% от средното. В Полша и Румъния обаче то е по-евтино - съответно 67% и 65%. 

Полша и Румъния ни изпреварват и с по-евтини зеленчуци и плодове, а Румъния е с по-евтин хляб. У нас ценовото равнище на плодовете и зеленчуците е 78% от средното, а хлябът - 72%. България е с най-евтина риба.

България обаче е първенец с най-евтини цигари и алкохол - само 66% от средното за ЕС. При тази група стоки се наблюдават огромни разлики в цените. В Ирландия например цигарите и алкохола са три пъти по-скъпи от средното за ЕС ниво. Финландия и Дания също са доста над средното ниво - Финландия (170%) и Дания (133%). Тази голяма вариация на цените на цигарите и алкохола се дължи на разликите в данъчното облагане на тези продукти, посочва Евростат. Както е известно България е с най-ниския в ЕС акциз на тези продукти.

При ресторантите и хотелите също се отбелязва огромна разлика в ценовите нива, като най-ниски са регистрирани в България (52% от средното за ЕС), Румъния (65%) и Унгария (72%), а най-високите в Дания (152%), Финландия (129%) и Ирландия (128%).

Последвайте ни и в google news бутон