Quantcast

Медия без
политическа реклама

БГТОЛ пусна бърза справка за глобите при пътуване без винетка

18 Февр. 2021
Илияна Кирилова

Националното тол управление (НТУ) обнови електронната услуга на сайта си www.bgtoll.bg, с която шофьорите вече по-бързо могат да проверят дали имат установени нарушения и съставени електронни фишове за неплатени пътни такси.

Досега чрез бутона „Проверка за нарушения", системата предоставяше информация само за съставените електронни фишове, когато те са връчени на нарушителите. Обикновено това отнема няколко дни и дори седмици за обработка на данните и за изпращането на фишовете по пощата.

Сега шофьорите може още на другия ден след извършване на нарушението да видят статуса си в системата -  дали нарушението е „постъпило“, дали електронният фиш е „в процес на обработка“, дали има вече „връчен електронен фиш“ и „платена компенсаторна такса“. 

При преминаване през камерите на тол системата всеки автомобил без платена пътна такса се заснема. Още в същия ден служители в Центъра за верификация на нарушенията сверяват постъпилите данни, за да се изключи възможността за некоректно издадени електронни фишове, съобщават от НТУ. Проверява се дали категорията на превозното средство и неговият регистрационен номер са правилно разпознати от системата, след което нарушението се регистрира и в рамките на не повече от 24 часа вече е видимо за проверка в системата.

Справката в  www.bgtoll.bg чрез бутон "Проверка на нарушения" може да са направи по регистрационния номер на автомобила и ЕГН на собственика на превозното средство или ЕИК на фирмата. Проверка е възможна и по номера на връчения електронен фиш.

Системата показва датата и часа на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство, както и стойността на компенсаторната такса, която собственикът може да заплати, за да не бъде санкциониран с по-голяма глоба. Системата дава информация и за точното местоположение на камерата, регистрирала нарушението.

При движение по републиканската пътна мрежа без платена пътна такса – електронна винетка или тол такса, както и при грешно декларирани данни за превозното средство, на нарушителите се дава възможност да платят компенсаторна такса в 14-дневен срок от установяването на нарушението. По този начин собственикът или шофьорът на превозното средство, с което е извършено нарушението се освобождава от административно-наказателна отговорност. Нарушителите се санкционират от контролния орган Агенция „Пътна инфраструктура" чрез електронен фиш, който се обработва и издава в отсъствието на водача, или на пътя в момента на установяване на нарушението от специализираните екипи на НТУ.

 

  Компенсаторни такси в зависимост от типа на превозното средство

Лек автомобил до 3,5 т 70 лв.
Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т 150 лв.
Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси 450 лв.
Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси 750 лв.
ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до и над 12 т 150 лв.

 

Ако не платят компенсаторна такса, на нарушителите се налага акт за установяване на административно нарушение и глоба от 300 лева за леките автомобили и от 750 лв. до 3000 лв. при тежкотоварни превозни средства над 3,5 т в зависимост от масата на превозното средство и броя оси, припомнят от НТУ.

Още по темата