Медия без
политическа реклама

Банките приемат заявки за отсрочване на заеми до 23 март

За разлика от България в Румъния "ваканцията" обхваща и бързите кредити

Илиана Кирилова

Остава малко повече от месец до крайния срок, в които могат да се подадат документи за отсрочване на банков заем. Последната дата за кандидатстване е 23 март. Заради новото настъпление на коноравируса миналата есен парламентът разреши да се удължи т.нар. кредитна ваканция, която вече позволи на много хора да отложат плащането на вноските по време на първата вълна. Така стана възможно закъсалите длъжници, останали без работа или с орязани доходи,  да отложат  плащанията си (за главницата и лихвите) през идните месеци.  

БНБ утвърди днес искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията.

Интересът към това облекчение е нараснал много напоследък, показва проучване на "Моите пари". В сравнение с анкетата, проведена миналата година още преди въвеждането на мярката, сега двойно повече участници заявяват, че биха се възползвали от "кредитната ваканция", а 2/3 от анкетираните  длъжници казват, че искат да се възползват от 6-месечна отсрочка по своя  заем. 

По данни на БНБ в края на годината  са били одобрени 89 478 искания за отсрочване - при подадени общо 108 211 заявления. Сумата на отложените плащания е 8.1 млрд. лева. 

 

ПАРАЛЕЛИ

Експертите на "Моите пари" са направили любопитно сравнение между България и съседна Румъния за това как двете страни прилагат мораториума върху вноските.  Ето какви прилики и разлики в условията са открили те: 

И в Румъния, и в България възможностите за отсрочване са за 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца, като в периода на "мораториума" кредитът се смята за „редовен“.

Но у нас "ваканция" се дава само за банкови кредити, докато в Румъния обхватът е и върху и т.нар. „бързи кредити“. При съседите обаче няма възможност за частично отсрочване на кредит, т.е. само на главницата. В България механизмът на отсрочване се прилага еднакво както и за ипотечни, и за потребителски кредити. В Румъния има значение какъв е кредитът. 

Отсрочване на кредити е мярка, прилагана в целия  ЕС заради пандемията. Тя бе одобрена с решениена ЕБО - Европейския банков оран, като търговските банки и тяхната централна банка на местно ниво имат свободата да определят конкретните условия за прилагането й, припомня Иван Стойков от "Моите пари". 

   

  Прилики и разлики в прилагането на кредитната ваканция 

   

  БЪЛГАРИЯ

  РУМЪНИЯ

  Краен срок за подаване на документи

  23.03.2021 г.

  15.03.2021 г.

  Възможности за отсрочване

  След последните промени отсрочката може да бъде 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца. Казано с други думи, ако клиент вече е отсрочил свой кредит с 3 месеца, той може отново да поиска отсрочка, но тя ще бъде максимум за 6 месеца. Съответно при ползвана отсрочка от 6 месеца следващата не може да е по-дълга от 3 месеца).

  Варианти за отсрочка

  Два варианта:
  Вариант 1: Ползване на пълен гратисен период (отсрочване на лихва + главница)
  Вариант 2: Ползване на частичен гратисен период (отсрочване само на главница)

  Само един вариант:
  Пълен гратисен период (отсрочване на лихва + главница)

  Механизъм на отсрочване на кредит

  Познатите ни варианти досега са основно 3:
  1. Отсрочените месечни вноски се разпределят равномерно върху оставащите вноски по кредита (среща се най-често)
  2. Добавяне в края на срока на кредита (удължаване на срока на кредита)
  3. Изискване след края на срока на кредита, еднократно, цялата сума

  Потребителски кредити: Натрупаните лихви в периода на отсрочване се добавят към остатъка по главницата и се съставя нов погасителен план, удължен с броя месеци, с които е бил отсрочен кредитът.

  Ипотечни кредити: Натрупаните лихви в периода на отсрочката се погасяват отделно от кредита и за срок максимум 5 г.

  Как се третира кредита от Централната банка

  Отсроченият кредит не се счита за проблемен. За периода на отсрочване той се третира като „редовен“, респ. няма да се отбелязва в кредитния регистър влошаване на финансовото състояние на длъжника.

  Изискване за редовност на кредитите

  Клиентът да няма просрочени задължения в ЦКР повече от 90 дни към 01.03.2020 г. 

  Мярката се прилага за кредити без просрочия и сключени преди 30.03.2020 г.

  Кои институции прилагат мерките, свързани с отсрочване

  Мерките засягат само и единствено заемите от банки (жилищни, ипотечни, лизинг, кредитна карта, потребителски кредит, овърдрафт). Заемите от небанкови финансови институции не са в неговия обхват.

   Мерките се прилагат както за кредити от банки, така и за кредити от небанкови институции.

  Брой кредитополучатели*

  Подадени искания за отсрочка – 108 211
  Одобрени искания за отсрочка – 89 478

   Одобрени искания за отсрочка - 558 000

  Брутна стойност на отсрочките*

  Подадени искания за отсрочка – 8,8 млрд. лв.
  Одобрени искания за отсрочка – 8,1 млрд. лв.

   Одобрени искания за отсрочка - 42,9 млрд. леи

  * Източник: БНБ. Данните са към 31.12.2020 г. (включват предприятия и домакинства).

  Последвайте ни и в google news бутон

  Ключови думи:

  заем, кредити, мораториум

  Още по темата