facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

Здравни отряди ще правят внезапни проверки за мними болни

Граничните власти ще следят за пациенти, които ходят на почивка вместо да лежат вкъщи
Обновена
5646
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
В края на миналата година правителството поиска да направи първия ден от болничния неплатен, но след протести се отказа от идеята.

Твърденията на премиера Борисов, че като дойде петък, народът си взема болнични и "айде в Гърция на почивка" не се доказват от статистиката за изплатените обезщетения за временна неработоспособност. Това показва анализ, извършен от НОИ и НЗОК във връзка с дискусията какво да се прави с нарастващите разходи за болнични. Въпреки това двете институции предлагат план с драконовски мерки "с цел намаляване на злоупотребите и на неправомерните разходи от бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса". Въпросът е отново на дневен ред, тъй като до един месец Министерският съвет трябва да приеме план с мерки за овладяване на непрекъснатото увеличение на обезщетенията.

Ползването на болничен ще стане високорисково занимание за болния, става ясно от предложените мерки. Със закона за здравето той ще бъде задължен да спазва всички препоръки за лечението си, а при неспазване ще го глобят и ще отнемат цялото му обезщетение за временна неработоспособност. Работодателят ще има право да го води при доверен лекар/болница на повторен преглед, ако се усъмни в здравословното му състояние. Граничните власти ще го проверяват дали е в електронния регистър на болничните листове, ако тръгне да напуска пределите на България. Регионални съвети от представители на РЗИ, НОИ и РЗОК ще могат да му правят внезапни проверки дали спазва предписания в болничния лист режим на лечение.

Ето част от мерките по-подробно:

- С промени в закона за здравето, НЗОК и НОИ предлагат в закона за здравето да се въведе задължение болните да спазват предписания режим, лекарствена терапия, процедури и прегледи, вкл. и при болничен, като се въведе административна санкция за неспазване на режима.

- В Кодекса за социално осигуряване пък ще се запише, че при неспазване на режима, болният ще се лишава от обезщетението за временна неработоспособност.

- С нови отговорности ще бъдат натоварени и граничните власти - те ще имат достъп до Електронния регистър на болничните листове и ще трябва да подават незабавно информация към НОИ, когато дадено лице напуска територията на Република България през период на временна неработоспособност, пише в предложенията.

- Регионалните съвети към здравната инспекция (в които освен нейни представители ще има и хора от териториалното поделение на НОИ и на РЗОК) ще получат разширени правомощия да правят "внезапни проверки за спазване на определения в болничния лист режим на лечение, чрез извършване на планови и внезапни проверки, включително и по жалби от осигурители и сигнали от граждани", пише в анализа.

- В предложенията са залегнали и два начина за ограничение на болничните, лансирани още миналата година. Единият от тях е да се намали продължителността на временната неработоспособност, определяна от лекарските консултативни комисии (ЛКК) и от ЛКК по решение на ТЕЛК от 30 на 20 дни еднократно, респ. от 180 на 120 дни без прекъсване. Другото ограничение е в правомощията на лекуващия лекар, който ще може еднолично да дава максимум 7 дни (сега 14) непрекъснат болничен за едно или повече заболявания, но за не повече от 20 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.

- Авторите на анализа предлагат още болничният лист да се подписва и от лекар, с който работодателят има сключен договор - също идея, обсъждана в края на миналата година. Друга възможност е работодателят да сключи договор с лечебно заведение, в което да праща на повторен преглед служителите, за които има съмнение, че мамят (което може да стане само със съгласие на служителя).

- Тепърва институциите ще интегрират информационните си системи, за да започнат масивите "да си говорят" с цел идентифициране на лоши практики. Бъдещата информационна система за контрол и мониторинг на решенията в реално време ще обедини информацията на НОИ, НЗОК и НЕЛК. Освен това ще се въведе ежедневно експертно наблюдение на постъпилите в електронния регистър данни от издадените болнични листове. Здравното министерство ще вземе на пряко наблюдение санкциониращата дейност на РЗИ. "Практиката показва, че такива санкции се налагат изключително рядко и по този начин се губи дисциплиниращият ефект върху органите на медицинската експертиза", признават от НЗОК в доклада.

--------------------------------------------

Какво показва анализът?

Сезонен компонент при издаването на болнични листове има, потвърждава анализът на НОИ. Той обаче не е този, който отговаря на разпространеното схващане, че болничните се използват като инструмент за сливане на празнични дни - най-голям е броят им през зимните месеци (януари, февруари, март) и късната есен (октомври и ноември). В месеците с най-голям брой официални празници (април, май и септември) сезонните индекси на издадените болнични листове е значително по-нисък от средното равнище.

Болничните листове с плащане от НОИ (който се включва от четвъртия ден) се увеличават най-вече при хората на 55 и повече години, показват данните на осигурителния институт. От друга страна средният брой болнични листове на едно лице в тази възрастова група се запазва, което означава, че болничните се увеличават с темпове, които са близки до тези, с които се увеличава броят на заетите. С други думи, тук също няма доказателство, че увеличението се дължи на измами. Същият извод, в контекста на разглеждания период (2016-2018 г.), може да бъде направен за възрастовите групи 35-44 г. и 45-54 г., посочват от института. И заключават, че има основания да се допусне, че по-големият брой хорпа с парични обезщетения има връзка с възходящата динамика на броя на заетите лица. "Доколкото средният брой болнични листове, издадени на едно лице с изплатено обезщетение, не се променя, нараства броят на издадените болнични листове за групите 35-44 г., 45-54 г., 55-64 г. и 65 и повече години", пише в анализа.

 

ДИАГНОЗИ

Най-често срещаните диагнози, по които са издадени болнични листове, са „Остър бронхит, неуточнен“, „Увреждания на междупрешленните дискове в поясния отдел“, “Остра инфекция на горните дихателните пътища, неуточнена“, „Заплашващ аборт“и „Вирусна инфекция, неуточнена“. По тези пет диагнози през 2018 г. са издадени близо 29 на сто от всички болнични листове с плащане от ДОО и по тях са изплатени обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване на над 45 на сто от всички лица с изплатено обезщетение.

 

ДИНАМИКА

Общият брой на издадените болнични листове нараства от 1.474 млн. през 2010 г. на 2.244 млн. през 2018 г., което е ръст от 52.2%.

Броят на изплатените от ДОО дни също се увеличава - с 36.7%, като достига почти 17.2 млн. през 2018 г.

Броят на декларираните от осигурителите работни дни във временна неработоспособност поради общо заболяване, платени за тяхна сметка на осигурените лица (първите три дни) се увеличава най-чувствително - от 2.468 млн. през 2010 г. на 5.779 млн. дни през 2018 г., което е ръст от 134.1%.

Среднодневният размер на паричното обезщетение също нараства от 20.1 лв. на ден през 2010 г. до 27 лв. през 2018 г., което е ръст от 34.3%, но от НОИ отбелязват, че той следва динамиката на трудовите възнаграждения и средния осигурителен доход.

В резултат, съществено нарастват разходите на ДОО за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване. В периода 2010-2018 г. те са нараснали от около 253 млн. лв. до малко под 463 млн. лв. Отчетен е ръст от 83.2 на сто.

 

ПО ОБЛАСТИ

Има области, в които броят на издадените болнични листове на 100 заети лица е значително по-висок от средния за страната и в които промените в стойността на този показател не следват тенденциите в заетостта. В области като Ямбол, Враца, Габрово, Монтана и Разград броят на издадените болнични листове с плащане от ДОО нараства с много бързи темпове, независимо от факта, че броят на заетите лица или намалява, или незначително нараства. Въпреки това, общият брой на издадените в тези области болнични листове е много нисък на фона на общия брой издадени болнични листове и не може да се смята, че процесите в тях са водеща причина за нарастването броя на издадените болнични листове общо за страната.

Друга аномалия - прави впечатление, че има области на страната, като например Пазарджик, Перник, Ямбол, Благоевград, Габрово, Кюстендил, София, София-град, Стара Загора, в които броят на издадените болнични листове от заведенията за извънболнична помощ с плащане от ДОО е значително над средното за страната ниво от 647 болнични листове. В част от тези области (Ямбол, София-град, Благоевград, Кюстендил) броят на издадените болнични листове от болнични заведения също е доста по-висок от средния за страната брой от 1115. Към областите с такива особености се присъединяват и Пловдив, Разград, Силистра, Търговище, пише в анализа.

 

25

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Спасението на давещите се е дело на самите давещи се

28.02.2020

5494 8
Петко Салчев е единственият кандидат за шеф на НЗОК

25.02.2020

361
Няма консенсус за изход от проблемите с втората пенсия

21.02.2020

3518

Коментари

Cixi 2

Това отдавна го има по белия свят. Ако се пишеш  болен и при проверка се установи, че не пазиш леглото в къщи, следват санкции.

На тъщата зетя

Тиквич, ами то като дойде петък следват събота и неделя, бе пич!? Кой е будала да взима болнични за почивните дни? Или пак дрънкаш колкото да не заспиш?

Нафарфор

Здравни отряди ще правят внезапни проверки за мними болни

 Чекисти и всяква комсомолска сган ще ми проверява кърпата за сополи. Ми да заповяда! Простотията никога не е достатъчно!

Каубой
снимка на Каубой

И отрядници ще дебнат край границата... от синовете и унуците на цървули толко+З.

марк

 

 

 

 

                    Тази вечер на улицата се разминаха две шпицкоманди . Едната отиваше да дУши комините за да засече кой какво гори и колко ФПЧ отделя а другата се връщаше от проверки на получилите болнични дали спазват режима . Тази която трябваше да следи прескачащите по чужди булки тази вечер отсъстваше защото наблюдаваше собствените си семейства .

Cixi 2

Чуждите булки са чужда грижа,  а не на държавата.

ejko

Ммм...,най-добре по-леко болните да се изпращат на трудотерапия в Строителни Войски на Войводата,а по-тежко болните направо в крематориума - там НЗОК пък може да плати само горивото на Златев

Mihail Mihaylov

Смъртността също нараства със съмнително високи темпове и има сезонни пикове. Не е зле мерките да обхванат и смъртните актове, включително проверките по границата!

Анонимен7

Здравни отряди

детска градина

letec55

"... и сигнали от граждани" 

Това пък бетер детска градина. Щеше наистина да е смешно, ако беше шега. Обаче не е...

 

Доц.Трътлев

Тимуровци.

urupuchi

 Работодателят ще има право да го води при доверен лекар/болница на повторен преглед, ако се усъмни в здравословното му състояние.

 

Тва също е яко. Съгласен, обаче само при условие че ако довереният лекар, пардон доктор, не потвърди диагнозата, тогава на първия доктор да се отнеме дипломата и затвори практиката. Иначе няма смисъл. 

ppipi7766

А ако втория приближен на работодателят излъже?

Какво правим?

Арбитраж?

Частен здравен съдия или специализирана здравна прокуратура?

То само това го нямаме още.

 

Михаил Константинов: Хората ще се вдигнат и ще ни изтрепят

Чакат ни суша и безводие, трябва да се вземат мерки, а ние оставяме гигантски разхитители на вода да си работят, възмущава се професорът

 

Ще добавим и липса на лечение.

 

kaily
снимка на kaily

се увеличават най-вече при хората на 55 и повече години

Въх, каква изненада, и що така? 

вила
  1. Борисов е лъжец с присъда така че като каже  едно вие разбирайте обратното, така и за болничните .Сега пък ще създават командите на  тимур, ашколсун
dobadoba

Направо невероятно.

НО въпреки това виждам и добри идеи.

⚓️

viking battle

Мачкай гешка 💪

аман бе

"Твърденията на премиера Борисов ..... не се доказват от статистиката ..."

 

Сефте!

az_ti
Хвърлят топката към бизнеса, понеже трябва те да подават сигнали :) . Те и сега могат но не го правят, щото матряла ще смени фабриката. Искат държавата да бие , а те да са сухи :)
Boris65

Сталин , Гестапо и КГБ ряпа да ядът . нужен е тотален контрол. 

Mavrodinov
На КПП то тръкват паспорта и веднага излиза, ако се издирва за престъпление, дългове или има болничен! Ама да вземат да опандизят ония адвокати, дето правят кухи фирми и чрез тях изтичат 20 милиона кухи болнични.
глигор

От калинки, милиционери и пожарникари толкоз.

Но умора нямат.

Pippin Kurze

   >  аз имам и по-конструктивни предложения за здравните отряди:

отива здравната шпицкоманда на адреса на който е регистрирано леглото на болния и ако не го "намери" за достатъно болен да го спука от бой... така де - няма да ми лежи даром говедцето!

  >  предлагам - лекарствата "да скочат" 77 пъти... ш'ми боледуват те... ай...sic tranzit gloria mundi - през границата tranzit

  >  за пътуванията зад граница също имам решение:

докато боледуващия митарства у гръця, и труця   отряд ЧеСънИ-та, люпицай и граовски слуз-жители да му експропиират житцето и имотеца 

> принципно предлагам националните празници да се празнуват по 4 часа в деня на празника.

работодателите олабват работодателската примка, наемниците им да отскоат до площада за една манифестацийка и престо-ресто на тръстиката!

така брутално ще скочи вътрешния брутен продукт, ще се намали драстично катастрофичното изтребване на еРектората, ще се износват по малко асфалтираните неравности по пътищата, по малко възДУШНА мръсотия... абе се убавини  ше причинят мойте предложенЯ!

... и както се казваше у сръбския виц: всякой да си оноде свою жену, да е мука пуна... 

peniko

Значи сега вече здравна полиция и здравна поркуратура....

Доц.Трътлев

Тия гърчуля съсипаха здравето на нацията Му. Окрадаха Му и работната ръка гадовете, а Той им строи маристрали и газопроводи. А по Бай-Тошово време гърците изтърбушваха магазините по Коледа и Велик ден. Най-вече тези за електроуреди. Беше златно време за Васко Черепа и подобните му.Банката обменяше долар за левче, а Васко - долар за 2-3 лева. Гърците доволни, Васко също. Един от пионерите на пазарната икономика в БГ.

 

Влез или се регистрирай за да коментираш