Медия без
политическа реклама

Заведение от около 300 кв. м никне пред сграда паметник във Варна

Проектът развихри доста страсти

05 Яну. 2024
Доротея Николова
Сградата и част от дейностите в двора.

От десетина дни се вихрят страсти във Варна около ремонта на двора на уникално красива старинна сграда в самия център на града (пред хотел "Черно море"). Изгражда се зимна градина на заведение. Около 100-годишното здание е паметник на културата, затова "Сега" прати запитване в института по културното наследство за изясняване на случая.

Накратко: Сградата е паметник на културата с местно значение от 1982 г. без определен териториален обхват на обекта. Част е и от групов паметник от 2005 г. През 2021 г. Министерството на културата отхвърля изграждане на преместваем обект – зимна градина като част от задание за промяна на предназначението на цялата сграда за превръщане в ресторант. През 2022 г. проектът за зимната градина в двора е съгласуван след корекциите - и обектът се изгражда в момента. Съборената дворна ограда, около която се вдигна доста шум, не принадлежи на периода на изграждане на къщата, поставена е по-късно. Зимната градина ще е с полезна площ 293 кв.м. Идеята е фасадите да са в хармония с архитектурата на сградата.

Ето целия отговор, предоставен от Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН):

"Сградата на ул. „Петко Каравелов“ 1 е декларирана през 1982 г. като архитектурно-строителен паметник на културата с предварителна категория „местно значение“. В акта за деклариране не е определен териториален обхват за обекта.

Оградата е нехарактерна за периода на изграждане на обекта и е поставена в по-късен период.

Всички намеси в границите на имота на ул. Петко Каравелов“ 1 подлежат на съгласуване с НИНКН/ МК.

Наред с това сградата попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата – “Ансамбъл “Сливница – Централен вход на Морската градина” в система от ансамбли “бул. ”Княз Борис I” – бул. ”Сливница” в гр. Варна. Ансамбълът е деклариран през 2005 г. и притежава статут на групова недвижима културна ценност.

В НИНКН/ Министерството на културата е внесена следната проектна документация за сградата:

  1. Задание за проектиране на обект: Промяна на предназначение на сграда на "Булбанк" АД с идентификатор 10135.1508.104.4 в ресторант със сервизни помещения , офиси и зимна градина в дворната част на имота в УПИ III-3, квартал 711, по плана на град Варна, район "Одесос", ул."Петко Каравелов" Nº1 и Първи етап: Мотивирано предложение за издаване на схема за поставяне на преместваем обект – зимна градина в дворната част на същия имот.

Със становище с изх. № СТ-84-349/22.10.2021 г. на МК заданието не е съгласувано и е върнато с изисквания за промени.

  1. Схема за поставяне на преместваем обект – зимна градина, Виза за проектиране и Инвестиционен проект за поставяне на преместваем обект – зимна градина в дворна част на имот в УПИ III – 3, кв. 711, по плана на 3 м. р., ул. „Петко Каравелов“ №1, гр. Варна“ (части: „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Паркоустройство“, „Електрическа“ и „Геодезия“, фаза: Технически проект.

Документацията е съгласувана със становище с изх. № СТ-84-349/ 07.11.2022 г. на МК.

Проектът предвижда поставяне на преместваемо метално съоръжение – зимна градина, с полезна площ 293 кв.м, разположено в дворната част на имота, с което е изпълнено изискването в становище с изх. № СТ-84-349/22.10.2021 г. на МК по отношение на превишената площ на съоръжението. Плановата схема е изчистена. Фасадите на преместваемия обект са решени така, че да са в хармония с архитектурата на сградата, както и тя да бъде визуално възприемана в нейната цялост. Не са констатирани несъгласувани намеси при изпълнение н проекта".

Още по темата