Quantcast

Медия без
политическа реклама

Разузнаването ще се бори и с хибридните атаки

ДАНС пък проверява самоличности без МВР

Снимка: Архив
Както е тръгнало, скоро в България ще има само разузнавачи, контраразузнавачи, антитерористи...

Управляващото мнозинство се готви да даде изключителни правомощия на специалните служби. Това става ясно от законопроект за промени в закона за Държавна агенция "Разузнаване", внесени от представители на ГЕРБ и Обединени патриоти в парламента. В него се предлагат промени в закона за ДАНС, в закона за движение по пътищата, закона за електронните съобщения, закона за противодействие на тероризма. По стар обичай те се правят в преходните разпоредби. 

С промените в закона за ДАР се възлага на разузнаването да се бори и 

 

хибридни атаки и асиметрични рискове и заплахи

 

От мотивите на депутатите не става ясно какво е пречило на разузнавачите да събират подобна информация до този момент, след като в закона има общото понятие "разузнавателна информация".

Депутатите дават правомощия на разузнаването да си организира и осъществява свои собствени комуникации "за разузнавателни цели и за обмен на информация със свои структури". На практика това означава, че ДАР може да изгради своя комуникационна мрежа, включително мобилен, сателитен, радио канал и т.н. По закона за специалните разузнавателни средства разузнавателните служби имат право на самостоятелна апаратура и система за използването им.

С предлаганите промени се предвижда ДАР 

 

да може да съставя и използва документи за чужда самоличност

 

и други официални документи, необходими за прикритие на служителите и сътрудниците й. Изрично се добавя, че за това прикритие ще може да се правят "необходимите промени в електронните бази данни".

Интересна е поправката, в която служителите на ДАР се задължават след напускане да не търсят и осъществяват контакти с лица, станали им известни при или по повод изпълнение на оперативно-разузнавателната дейност. 

С други изменения и допълнения в закона за ДАР пък се "прецизират и доразвиват разпоредби, по отношение на достъпа до класифицирана информация - служебна тайна, деклариране на несъвместимост, имущество и интереси, служебната дисциплина, отпуските, временното отстраняване и прекратяването на служебните правоотношение".

Промени се правят и в закона за ДАНС. С 

 

се дава право на агенцията да извършва проверки за установяване самоличността

 

на лица. В момента това право има само МВР. ДАНС ще прави това в случаите на задържане, на провеждане на интервю, на предупреждаване или призоваване на граждани. Според авторите на поправките, когато ДАНС иска от МВР да им установи самоличността на дадено лице, “това ограничава времевите и териториални възможности на агенцията да прилага тези действия и създава предпоставки за забавяне на пресичане на посегателства срещу националната сигурност".

С измененията на Закона за движение по пътищата пък на ДАР и на служба "Военна информация", която всъщност е военното разузнаване, ще могат да използват специален режим на движение по пътищата. Това се налагало, за да се обезпечи сигурността при

 

транспортирането на оперативни пратки, съдържащи разузнавателна информация,

 

при или по повод осигуряване на физическа защита на служители или сътрудници на разузнавателните служби. Този режим им е нужен и при превоз, придружаване и охрана на официални високопоставени длъжностни лица от разузнавателните общности на партньорски държави по линия на сътрудничеството и оперативните дейности. 

Предлагат се и промени в закона за противодействие на тероризма, с които се създава

 

междуведомствено контратерористично звено, 

 

в което ще участват органи и структури на прокуратурата, МВР, ДАНС, цивилното и военното разузнавания, митниците. "С неговото създаване се допълва липсващ към момента компонент в националната система за противодействие на тероризма", твърдят в мотивите към законопроекта народните. Прави се изводът, че все повече са извършителите, които не са пряко свързани с терористични организации, клетки и мрежи, а действат самостоятелно, провокирани от терористичната пропаганда в интернет, без да са участвали в миналото в такава дейност и без да са попадали досега в полезрението на службите.

През август 2014 г. в ДАНС тържествено бе открит Национален контратерористичен център. И тогава бе обявено, че той се създава, за да имало координация между прокуратура, служби, митници. Така и не става ясно какво точно налага да има още един, пореден подобен център. Още повече, че се предвижда новото контратерористично звено да се разположи в ДАР. Така ще има център в ДАНС и звено в ДАР.

Отделно от това в оценката за въздействие на измененията в закона за ДАР се предвижда, че за новото звено ще отидат 1,5 млн.лв. -  610 000 за издръжка и други текущи разходи и 890 000 лв за капиталови разходи.

 

 

 

 

 

 

Още по темата