Медия без
политическа реклама

Радев наложи вето и на Закона за съдебната власт

Президентът оспорва т.нар. кариерни бонуси

15 Септ. 2020Обновена
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Президентът Румен Радев използва за пореден път през последната година правото си да връща закони, като този път наложи вето на промяна в закона за съдебната власт. Става дума за параграф, приет на 3 сптември т.г., който се отнася за т.нар. кариерни бонуси за членове на Висшия съдебен съвет.

"Възразявам обаче срещу системното предлагане от страна на най-висшия политически орган в страната – Народното събрание, на „кариерни бонуси“ за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), който като конституционен орган е призван да гарантира независимостта на съдебната власт. Народното събрание за втори път през тази година прави изменения и създава правна основа изборните членове на ВСС, след края на своя мандат или при предсрочното му прекратяване на определени основания да получават повишение, т.е. да бъдат назначени на длъжност в органите на съдебна власт, която е с една степен по-висока от тази, която са заемали преди избирането им за членове на ВСС."", пише в мотивите си за връщане на закона Румен Радев. 

Според президента, "основната гаранция за независимостта на съда се изразява в това назначенията и повишенията на магистрати да се правят единствено въз основа на обективни критерии, каквито са квалификацията, уменията, почтеността, чувството за независимост". Престоят на магистратите във ВСС не може да доведе до придобиването на качествата, които са необходими за заемане на по-висша длъжност в съдебната система, нито може да се приравни на постиженията, които се изискват за повишаване.

В мотивите си за връщане на закона, той посочва, че "когато законът създава предпоставки определени лица да бъдат назначени в по-високи по степен органи на съдебната власт въз основа на критерии, различни от обективните критерии, съществува риск от надделяване на съображения от политически характер, а оттам и риск за независимостта на магистратите". За това и той смята, че приетата от мнозинството норма противоречи на принципа за разделение на властите и на принципа за независимост на съдебната власт.

Промяната на ЗСВ нарушава и друг важен конституционен принцип – равенство и недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение, смята още Радев. Възможността за повишаване на членовете на ВСС ще се прилага само спрямо тези от тях, които са магистрати и то само тези, които все още не са достигнали най-високите нива в съдебната система. Така законодателят третира неравно членовете на ВСС, които вече са достигнали най-високите нива в съдебната система, както и тези, които не са магистрати. "В годините откакто ВСС е постоянно действащ орган виждаме, че Народното събрание избира все по-малко адвокати и учени за негови членове, от което качеството на работа и независимостта на съвета страдат", смята президентът. 

Радев обръща внимание и на порочната практика на парламента да внася текстове между първо и второ четене на законопроект, без писмени мотиви, оценка на въздействието и обществено обсъждане.

Още по темата