Медия без
политическа реклама

Преводът на испанските документи по "Барселонагейт" е отнел цяла година

Трима прокурори най-вероятно ще бъдат наказани заради пропуски в работата си

18 Юли 2023
Борислав Сарафов
Илияна Димитрова
Борислав Сарафов

Проверка на Върховна касационна прокуратура, разпоредена от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, е констатирала сериозни нарушения на наблюдаващия прокурор по делото "Барселонагейт" Стефан Христов, съобщиха от държавното обвинение. Едно от най-фрапантните нарушения е забавянето на превода на документите от испанската прокуратура, което е отнело цяла година. 

Установено е, че дълго време делото за пране на пари е държано "на трупчета" без по него да се извършват действия по разследването. "През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали. Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата наприобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна ибанкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза", пише в доклада от проверката.

Големи забавяния на разследването се констатират и при възлагането напреводи. Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07 юли 2022 г. от Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. Като краен резултат преводът на документите от Испания е бил готов в цялост близо една година по-късно.

За сметка на допуснатото забавяне, след 15 май 2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител. Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

Прокурорът Стефан Христов, който наблюдава делото "Барселонагейт", се проверява за евентуално нарушение на трудовото законодателство. Това потвърдиха пред "Сега" източници от Софийската градска прокуратура.

ОЩЕ НАРУШЕНИЯ 

Проверката на ВКП е установила и нередности в работата на прокурор И.П. от Софийската градска прокуратура по дело, образувано за престъпление срещу Републиката. Става въпрос за разследване спрямо служител на служба за сигурност за шпионаж в полза на чужда държава. За период от 10 месеца от наблюдаващия прокурор е изготвено единствено постановление, с което е оставена без уважение молба от страна на защитата за изменение на мярка за неотклонение на обвиняемото лице, както и изготвяне на писмо до защитника на обвиняемия за предоставяне на информация, необходима по заведено дело във ВАС.

Проверката установява, че причините за забавяне на разследването са липсата на процесуално-следствени действия от момента, в който делото е разпределено на наблюдаващия прокурор.

От същия прокурор са допуснати и нарушения по досъдебно производство за тероризъм, по което е предприето само едно процесуално действие - разпит на свидетел, роднина на заподозряното лице. От показанията й се установява, че посоченото лице поддържа контакт с друго лице, живеещо в страна от Европейския съюз, като в тази връзка има отправено искане от разследващия следовател за изпращане на европейска заповед за разследване. Въпреки това издава постановление за спиране на досъдебното производство.

Третият прокурор, при който са констатирани нарушения, е А.Р. от Военно-окръжната прокуратура в София, който е водил разследване до престъпление, евентуално извършено от генерал, военно длъжностни и цивилни лица. Проверяващият екип е констатирал, че срокът на разследването невинаги е бил удължаван своевременно. В същото време проверката констатира, че са налице две спирания на досъдебното производство. "Не е извършено нито едно действие по разследването, въпреки че в материалите, съдържащи класифицирана информация, има пълни идентификационни данни за неустановено лице, което вероятно е военно длъжностно лице, а името и военният чин на лицето са упоменати в постановлението от 15.10.2020 г., с което са били отделени материали, по които е било образувано досъдебното производство“, пише в доклада от проверката.

Докладите от проверките ще бъдат изпратени административните ръководители на съответните прокуратури с оглед преценка за предприемането на действия по компетентност спрямо допусналите нарушения наблюдаващи прокурори.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата