Медия без
политическа реклама

Омбудсманът иска от МОН отпадане на таксите за предучилищните групи

19 Дек. 2019
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с искане да отпадне таксата за хранене за децата, включени в задължителното предучилищно образование. 

В понеделник Вълчев обяви, че амбицията на МОН е за въвеждане на задължителна детски групи и за 4-годишните. В момента те са задължителни за 5 и 6-годишните. Намеренията са до два месеца да бъдат разработени съответните законодателни промени в просветния закон, така че те да влязат в сила от новата учебна 2020/2021 г.

"Финансовата тежест на таксите за посещение на детска градина е тема, която дълбоко вълнува родителите в България и следователно системно присъства в моята работа като омбудсман. Във връзка със задължителното предучилищно образование за децата на възраст 5-6 години отправих редица препоръки, в които посочих, че е необходимо да отпадне таксата, която се заплаща за храната на децата.

Установих, че размера на тези такси за храна е  различен за цялата страна. Както знаете, има вече доста общини в България, които са взели решения за отпадане на таксите, като отново подчертавам, че и тази практика е много различна и за съжаление неустойчива. Това налага приемане на универсално национално решение за заплащане на таксите за хранене, с което не само ще се подкрепят родителите, но държавата на практика ще инвестира в ранното детско развитие и в предучилищното образование, както и ще се подкрепят българските общини и ще се гарантира равен достъп на всички деца до детски заведения", пише Ковачева на Вълчев. 

Омбудсманът отбелязва, че решението за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните е отговорно и е важна политика за ранното детско развитие. Тя можела да реши редица проблеми, сред които отпадането от училище, обхващането им в предучилищно образование, навременна подкрепа за работещите родители и възможност за тях да се върнат на трудовия пазар, изучаване на български език от децата, за които той не е майчин и др. 

Ковачева отправя и въпроси, които се поставят от родители,  граждани и организации до институцията:

*Как ще бъде подготвена системата, за да поеме децата на 4 г. в задължителна форма на предучилищно образование, като това включва не само материалната база, но и техническата, човешките  ресурси и най-важният въпрос каква ще бъде програмата за образование на децата и как тя ще отговори на развитието на децата на тази възраст?

*Какви са резултатите от пилотното въвеждане чрез проект на задължителното предучилищно образование на четиригодишните деца?

*Има ли вече виждания и решения за осигуряване на достъп до алтернативни форми за отглеждането и обучението на децата: самостоятелна форма на обучение, обучение в домашна среда, родителски кооперативи и др.? 

*Как ще бъдат осигурени възможности за валидиране и сертифициране на знанията и уменията, получени от децата, извън детските заведения за предучилищното образование?

*Във връзка с въвеждане на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца има ли рискове от  закриване на яслени групи във връзка с недостига на материална база в големите градове?

*Обмисля ли се въвеждането на задължителни стандарти за компонентите на социално-педагогическа среда в предучилищните заведения – вътрешен интериор, материали за игра и за дейности? 

*Какви ще бъдат стандартите за броя на децата в групата на 4-годишните, за да има възможност да се приложи индивидуализиран подход към всяко дете?

*Планирани ли са реални инвестиции в човешкия ресурс, който е необходим за ранното детско развитие и най-вече за предучилищното образование на четиригодишните деца?

"За мен като омбудсман е важно, Вие като министър на образованието и науката, да отворите и да гарантирате широк дебат по тези теми, включвайки всички заинтересовани страни", завършва омбудсманът Диана Ковачева. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата