Quantcast

Медия без
политическа реклама

НС затегна още квотите за хора с увреждания във фирмите

ГЕРБ отказа да премахне дискриминационните условия, по които се отпуска новата финансова подкрепа

Илияна Кирилова

В един от най-трудните периоди за бизнеса в последните години правителството и мнозинството на ГЕРБ в парламента решиха да затруднят още фирмите по отношение на задължителните квоти за хора с увреждания. В петък в Държавен вестник бяха публикувани промени в закона за хората с увреждания, с които според управляващите се прецизират текстове от закона, водещи до "неяснота" и "допускане на нарушения". Изясняването на задълженията на фирмите обаче само ги утежнява допълнително.

Както е известно, всяка фирма с повече от 50 служители трябва да има на щат поне едно лице с увреждане, а ако фирмата е със 100 и повече работници, 2 на сто от средносписъчния състав трябва да са с увреждания. Ако това изискване не бъде спазено, фирмата дължи ежемесечно компенсационна вноска от 30% от минималната заплата, или 195 лв. от Нова година. Досега законът допускаше изключения от задължителните квоти при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, както и при липса на такива кандидати за работа в бюрата по труда.

Сега в закона е дописано, че наличието на специфични фактори в работната среда ще се установява "съобразно броя на работниците и служителите, които полагат труд при условията на първа или втора категория труд или работят при условията на установено намалено работно време" поради вредни условия на труд. Това обаче ограничава силно кръга от икономически дейности, в които са допустими изключения от задължителните квоти. В същото време извън първа и втора категория труд има доста дейности, които също не предполагат възможност за наемане на хора с увреждания. Допълнително се уточнява и че изключенията важат само за една година, което означава, че една мина например ще трябва да подава заявка за освобождаване от квоти ежегодно, въпреки че естеството на нейната работа не се променя през годините.

В този закон от самото начало на реформата в политиката към хората с увреждания има и абсурдно групиране на хората по отношение на финансовата подкрепа. Въпреки масираната кампания на правозащитни органи и депутати от опозицията, ГЕРБ устоя и този път на натиска да направи системата по-справедлива и не отпусна и стотинка повече на тези най-уязвими групи от населението. От дебатите се видя, че управляващите, както обикновено, нямат разумни аргументи, за да държат на своето.

Когато законът бе приет, "Сега" многократно писа за несправедливостта финансовата подкрепа да зависи от вида на получаваната пенсия, а не от нейния размер и от степента на увреждане на човека, което ощетяваше хора с висока степен на увреждания. Заради тези дефекти на закона обещаната "достойна" подкрепа се оказа измама за хиляди българи. Така максималната сума, която тогава беше 198 лв., бе отпусната на едва 12 932 души, а 123 550 души с над 90% увреждане попаднаха в по-ниска категория подпомагане и получиха 87 лв.

В първата година от действието на този абсурд тогавашният социален министър Бисер Петков обеща с половин уста той да се преразгледа, но така и нищо не направи по въпроса. Сред ощетените са и шепата военноинвалиди у нас, които подеха кампания за промяна на закона. В тяхна полза наскоро се произнесе Комисията за защита от дискриминация, както и омбудсманът Диана Ковачева. Искания за промяна в критериите имаше и на ниво обществено обсъждане, и при дебатите в Народното събрание, където предложения направиха и БСП, и "Обединени Патриоти". ГЕРБ обаче безгласно подкрепи предложенията на правителството. Така за поредна година въпросът остава нерешен.

 

ОПРАВДАНИЯ

В справката за постъпилите становища по законопроекта на ниво обществено обсъждане, вносителите са написали следното в отговор на искане от военноинвалид да бъде повишена финансовата подкрепа и за хората, получаващи пенсия за военноинвалидност: "Пренебрегването на въведения принцип чрез включването на лицата, които получават пенсия за военна инвалидност, би довело до идентични искания и от други групи пенсионери и хора с увреждания, поради твърдения за пропуски или наличие на дискриминация. В случай, че бъдат обхванати нови лица, следва да се има предвид, че това допълнително би рефлектирало върху размера на необходимите бюджетни средства за неговото финансиране. През следващите години се очаква ръст в необходимия ресурс, поради актуализиране на размера на линията на бедност, следвайки потенциално очертаващите се негативни икономически тенденции.

Друго обяснява в парламента зам.-министър Адриана Стоименова, когато БСП отново повдига въпроса. Стоименова ловко подменя темата, избирайки да говори само за военноинвалидите, въпреки че оплакванията засягат далеч по-широк кръг пенсионери. "С нарочно писмо на министъра на труда и социалната политика сме изпратили писмо в Министерството на отбраната. В момента там има работна група. Между първо и второ четене надявам се да имаме готовност да ви предложим текст, с който да подкрепим тази група, но в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите", казва Стоименова. И си позволява да изтъкне, че "тази група от обществото" получава специален бюджетен ресурс в размер на над 3,5 млн. лв. допълнителни преференции.

 

МИЗЕРИЯ 2021

Опасенията на ГЕРБ, че подкрепата за хора с увреждания ще продъни бюджета са напразни. За следващата година социалният министър Деница Сачева предложи доста пестелива линия на бедност - 369 лв. при 363 лв. за 2020 г. Тези 6 лв. не могат да покрият дори само увеличенията на основните разходи по жилището. Линията на бедност се използва единствено при въпросната финансова подкрепа за хора с увреждания, поради което догодина те няма да видят съществено увеличение на парите си. Максималната месечна помощ за тях догодина ще се увеличи само с 3.42 лв. - от 206.91 на 210.33 лв., а при минималната увеличението е с 42 стотинки - от 25.41 на 25.83 лв.

Ето каква ще бъде финансовата подкрепа за хора с увреждания през 2021 г.:

- хора с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - 210.33 лв.;

- хора с над 90% увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - 110.70 лв.;

- хора с над 90 на сто степен на увреждане - 92.25 лв.;

- хора със 71 до 90 на сто степен на увреждане - 55.35 лв.;

- хора с 50 до 70.99% степен на увреждане - 25.83 лв.

Децата с тежки увреждания получават друг вид подкрепа, като за тях месечната сума е 930 лв.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Кого бихте подкрепили за кмет на София?