facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

МВР ще проследява болни чрез телефоните им

Депутатите сложиха таван на цените с новия закон за извънредното положение, приет окончателно
Обновена
18 860
 БГНЕС
В парламента някои депутати вече са готови за бактериологична война.

След близо 13 часа мъчително законодателно пъплене, депутатите разгледаха и окончателно гласуваха Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Очакванията са, че чрез него властите ще управляват адекватно кризата, породена от пандемията.

Законът съдържа множество текстове, които предизвикаха бурни полемики и обвинения от страна на опозицията, че управляващите приемат твърде крайни мерки, които могат да имат сериозни негативни последици. Особено тежък конфикт породи предложението на ГЕРБ полицията да може да изисква от мобилните оператори и интернет доставчиците информация (трафични данни и др.) за местоположението на заразени хора, за да ги постави под принудителна изолация и болнично лечение. Доставчиците на услуги ще трябва незабавно да дават достъп до данните при поискване от шефовете на дирекция "Национална полиция", столичната и областните дирекции на МВР.

Това смути депутатите на БСП, които посочиха, че такава информация по принцип се предава на властите след съдебно решение, а сега това ще става по директно искане на полицейски орган. Още по-обезпокоително е, че мярката влиза в Закона за електронните съобщения, което означава, че ще продължи да действа и след края на извънредното положение, изтъкнаха социалистите. Вносителят Димитър Лазаров от ГЕРБ отвърна, че ще има последващ съдебен контрол, а данните ще бъдат ползвани единствено по начина, указан в закона и за нищо друго. Подкрепи го правосъдният министър Данаил Кирилов: "Не виждам съществена заплаха за основни права на личността". „Ще впрегнем целия ресурс на ДАНС и на ДАТО да издирват един-двама избягали болни ... Убиваме комар с артилерийски изстрел”, констатира соцдепутатът Иван Иванов.

Накрая управляващите се предадоха и доуточниха, че разпоредбата ще се "прилага до отпадане на необходимостта от принудително изпълнение на задължителните изолация и болнично лечение" на болни хора. "Дори и след отпадането на извънредното положение ние не знаем дали месец, два или три ще има необходимост от налагане на мерки за изолация спрямо заразени", обоснова се Лазаров.

Мнозинството подкрепи и предложения на БСП срещу спекулата, както обеща. Първоначално предложенията на левицата бяха отхвърлени, но след това бяха прегласувани в зала и управляващите ги подкрепиха. С промени в закона за защита на потребителите всички стопански обекти се задължават да предоставят стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени от последните 3 месеца преди настъпването на извънредното положение. Ако пък досега не са продавали такива стоки, могат да сложат до 20% над цената на придобиването или себестойността, ако става въпрос за услуга. Цените от предходните месеци ще се доказват със записи от касовите апарати.

За нарушение на тези разпоредби ще се налага имуществена санкция в размер на 5% от оборота през предходната година, а на представляващите ги физически лица глобата ще е от 20 000 до 100 000 лв. На юридическите лица, които имат пряк или косвен контрол върху лицата, извършили нарушение с цените, се налага имуществена санкция в размер на 7% от оборота през годината, а на представляващите ги физически лица ще се налага глоба от 30 000 до 100 000 лв. В НК също беше записано наказание за спекула при извънредно положение – затвор от 1 до 3 години и глоба от 5000 до 10 000 лв.

 

Ето и останалите съществени текстове в закона:

Сроковете за подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица и за внасяне на дължимия данък се удължават от 30 април на 30 юни. Удължава се и срокът за ползване на отстъпки при плащането на данъка - вместо до 31 март, отстъпката може да се ползва при платен данък до 31 май. Променят се и сроковете за ползване на отстъпка при местните данъци върху имотите и автомобилите, като намалението може да се ползва при платен изцяло данък до 30 юни. 

- Сроковете за подаване на годишните финансови отчети се отлагат от 30 юни на 30 септември. Срокът за подаване на декларациите от предприятията, които не са извършвали дейност, се удължават от 31 март на 30 юни. 

- Предприятията, които дължат авансови вноски за корпоративния данък и които до влизането в сила на на извънредното положение вече са подали годишни данъчни декларации за 2019 г., в които са посочили прогнозни печалби за 2020 г., ще могат да подадат коригиращи декларации. Останалите задължени лица в срок до 15 април подават декларация за определяне на авансовите вноски за месеците от януари до юни, в която посочват прогнозната си данъчна печалба за 2020 г. 

Остър спор възникна в парламента заради предложение на ДПС, абсолютно несвързано с извънредното положение, което засягаше изплащането на държавните субсидии за двете основни вероизповедания в страната – православното и мюсюлманското. Срещу предложението скочиха БСП, „Обединени патриоти” и „Атака”, според които се прави опит да се облагодетелства едно от двете конкуриращи се мюсюлмански изповедания. Йордан Цонев от ДПС, който е сред вносителите, обяви, че всъщност целта била да се поправи техническа грешка – в закона, който определя държавна субсидия за мюсюлманското вероизповедание, то не било вписано според съдебната му регистрация. „Срочността идва от факта, че тази грешка не позволява на министъра на финансите и на дирекция „Вероизповедания” да изплатят заплатите на свещенослужителите”, аргументира Цонев това, че си позволява да вкара поправката в извънредния закон. „Много браншове и организации можеха да си пуснат исканията да минат под графата спешност”, отвърна му Павел Шопов от „Атака”. А Мария Цветкова от „Обединени патриоти” определи уреждането на казуса с парите сега като „пир по време на коронавирус”. От ГЕРБ си замълчаха и подкрепиха ДПС при гласуването, на което предложението беше прието.

- Въвеждат се солени глоби за нарушаване на карантината и предприетите епидемични мерки. 5000 лв. ще бъде глобата за нарушаване на въведените от МЗ и РЗИ мерки при извънредна епидемична обстановка. Санкцията за едноличен търговец или юридическо лице ще бъде 15 000 лв. 5000 лв. ще е и глобата за заразено или контактно лице, както и  за лицата от други държави, които не изпълняват задължителната изолация и лечение. От 50 до 500 лв. е санкцията за контактно лице, отказало да бъде изследвано за носителство на заразна болест. Такива лица също ще се довеждат принудително за тестове.

С 6 месеца се увеличава срокът, в който гражданите могат да подменят личните си карти и шофьорските си книжки, чиято валидност изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. Изрично обаче се установява, че през това време тези лични документи ще служат единствено на територията на България.

- Окончателно е приета компенсацията за фирми, които планират да съкращават хора заради кризата. По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от 3 месеца, НОИ ще превежда 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени от работодатели, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата са за сметка на фонд "Безработица" на ДОО. В случай, че осигурителят не изплати пълното трудово възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата, той ги възстановява. Последният текст предизвика спорове в залата, като опозицията попита защо парите не отиват при служителя, а се връщат в НОИ. От БСП прогнозираха, че много фирми няма да могат да платят 40-те процента в следващите месеци.

- Спират да текат сроковете в Кодекса за социално осигуряване, предвидени за осигурените лица и пенсионерите, във връзка с част първа, глави от четвърта до осма - това са основните текстове за обезщетения, пенсии, осигуровки и пр. Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии ще се подават по електронен път с електронен подпис, ПИК или чрез лицензиран пощенски оператор. Документите, подадени от осигурените лица и пенсионерите до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на НОИ се смятат за подадени в срок. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до НОИ, подадено с електронен подпис, ПИК или на хартиен носител в съответната дирекция "Бюро по труда".

- Работодателят ще може да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Работодателят ще има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя без неговото съгласие. За времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

- Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация при разпространяването на заразна болест, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 10 000 лв. Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици, тогава глобата скача рязко – от 10 000 до 50 000 лв.

Никъде кризата с коронавируса не се решава с промени в НК, коментираха от опозицията. Големи спорове предизвика текстът за невярната информация. "С такива текстове трескаме решетката пред свободното слово, не гласувайте подобно фашистко законодателство", обяви от трибуната Александър Симов. Депутатите спориха и какво е невярна информация в такава непозната, безпрецедентна ситуация като сегашната. "Една информация днес може да е вярна, а утре да се окаже невярна", посочи Крум Зарков. В залата често се дава пример с изказвания на представители на щаба отпреди кризата, че коронавирусът е по-лек от грипа.

- Увеличава се срокът за плащане на битовите сметки за ток от 10 на 20 дни. Всички планови ремонти по електроенергийната мрежа се преустановяват, остават само аварийните.

- За времето на извънредно положение законът за обществените поръчки няма да важи за някои категории стоки като хигиенни материали, медицински изделия, но и при възлагане на дейности за обезвреждане на опасни и болнични отпадъци. Екоминистърът Емил Димитров обясни, че става дума само за пестициди, а не за други опасни отпадъци, тъй като другите страни отказват да ги приемат. Той увери, че в България има сертифициран инсинератор за пестициди, въпреки че досега сме ги изнасяли за унищожаване в чужбина.

- Парламентът одобри предложение на ГЕРБ да се даде на правителството властта да включи армията в прилагането на мерките против епидемията. При нужда военните ще бъдат изкарани на улицата, при което ще имат правото да извършват проверки за самоличност, да задържат хора и коли до пристигането на полицията, а когато им се окаже съпротива или бъдат нападнати – да използват физическа сила и помощни средства. От БСП обявиха, че така се възлагат полицейски правомощия на армията, което би означавало, че полицията и жандармерията са се провалили в задачите си. Социалистите намекнаха и, че това е приплъзване от извънредно към военно положение – за каквото преди дни заговори главният прокурор Иван Гешев. „Да не се окаже, че невидимият враг не е вирусът, а правата на гражданите”, каза соцдепутатът Крум Зарков.

- До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като просрочена изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи". Това означава, че няма да текат лихви и неустойки, ако не се плати вноска по кредит, а просрочването няма да води до прекратяване на договор - за ипотека или изработка, нито до принудително изпълнение и изземване на обезпечения.

- От 13 март, когато беше въведено извънредното положение, до неговата отмяна, няма да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Изключение се прави за наказателните дела за налагане на мерки по принуда, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. „Замразяват” се и давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права, или се пораждат задължения за частноправни субекти – без тези по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Същото се отнася и за сроковете по антикорупционния закон, засягащи подаването на декларации за имущество и конфликт на интереси, както и съответните проверки на КПКОНПИ.

- В същото време ще бъдат удължени с месец от отмяната на извънредното положение други срокове, извън вече споменатите, които изтичат в момента, и са свързани с упражняването на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти. А също и действието на административни актове с ограничен срок, който изтича сега.

- Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, които те са обявили, и се насрочват отново след края на кризата, като няма да се дължат нови такси и разноски. Временно няма да се налагат запори на банкови сметки на граждани и болници, както и запори върху заплати и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и описи на собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за заплати. Нотариалните производства ще бъдат ограничени само до най-неотложните.

55

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Казино „България“

14.06.2020

ЕМИЛ ХЪРСЕВ, д-р ик.

5946 16
Близо 300 000 лични документи са издадени в извънредното положение

03.06.2020

ТАНЯ ПЕТКОВА

166
Пандемията е затруднила достъпа до лечение за 15% от българите

01.06.2020

307 2

Коментари

Страници

Талибан

Още с първото изречение опровергавате заглавието:

 

МВР ще може да проследява електронните комуникации на гражданите, за да открива тези, които са поставени под карантина.

МВР ще следи ВСИЧКИ. Поне това сте написали вие.  

Калпазанче

Въведоха Биг брадър. Очаквано. Сега населението ще види как кон яде боб!

Сократ-май

Отде боб? Изкупиха го.

Minderbinder

"Телефонът на абоната е изключен или е извън обхват"

segal

Така си мисли абонатът. Индуктивността в телефончето си работи. Подаваш й сигнал -- бълбука. 

Калпазанче

Фнимавайте в картинката: какво пишете, какво говорите, къде ходите. Оруел е велик прогнозист. Гадно е да се живее в "интересни времена", когато се сбъдват най-лошите дори неподозирани предзнаменования!

дъртреалист

МВР ще следи ВСИЧКИ

Именно.

Иначе не е и възможно.

Или се разрешава ВСИЧКИ да бъдат подслушвани, следени и т.н.,

или трябва специален режим, ако е за определени групи - решение на съдия и т.н., значи неработещо следене.

Айде, толкоз беше с представата, че сме били свободни... 

Verbis verbis

Мда, ще ни дръпнат очичките.

slavabg

Пазни приказки за сплашване на вярващите!

 

Каквото управлението им, такова и положението им - кръгла НУЛА!

 

.................

 

Каквото и да въведат, те не са в състояние да контролират хората около тях, как се очаква да контролират вас?

 

Разчитат внушавайки ви страх, да ви накарат да се самоконтролирате и все още се намира кой да им върже.. ще продължават гаврата с вас, докато има кой да ги слуша и да им вярва!

 

 

 

wreckage
снимка на wreckage

Благодарение на магията на GPS технологията, МВР ще следи къде са телефоните на гражданите, докато гражданите са некъде на друго място.

Талибан

Едва ли ще разчитат на GPS. По-скоро на триангулация. Не всеки телефон e смартфон. 

Slava
снимка на Slava

Вероятно става дума за това

 

Това са резултатите от анализ, направен от дигиталната маркетингова агенция Brand New Vision, официален партньор на полската компания за мобилен маркетинг Selectivv. Българската агенция безплатно е работила върху този анализ и го предостави на "24 часа". Екипът ни от своя страна помоли за разрешение управителя на агенцията Славина Миленова да дадем техните данни на Националния оперативен щаб за битка коронавируса и МВР. В деня, в който Brand New Vision потърси контакт с нас, генерал Венцислав Мутафчийски тревожно обяви, че е трудно да бъдат издирени българите, които се връщат по спешност от гурбет, за да преминат карантина и да се сеят зараза. Информацията е особено интересна сега, когато държавните органи, вземащи мерки срещу разпространението на коронавируса, се опитват да сложат под карантина всички, завръщащи се от силно засегнати от вируса региони.

 

https://www.24chasa.bg/novini/article/8327612

Zmeja

Нещо за сроковете за подаване на данъчни декларации?

bobacko

Защо за депутатите има предпазни средства, а за медиците няма? Не трябва ли на депутатите да се раздават безплатно само презервативи, за да не се размножават, защото това е по-страшно от КОВИД 19? Не трябва ли всичките да бъдат под карантина за не по-малко от 3 месеца, заедно с министерски съвет, воглаве с Тиквата, както и "умния" Гешефт? 

Slava
снимка на Slava

Най - големият страх на Нинова - да не я подслушват. Госпожа, слез на земята и се огледай.👎

Mars11

   Съвсем основателен страх. Груба грешка на Нинова да подкрепи дебилните управляващи за извънредното положение. Трябваше да остане като коректив за малоумните им изцепки.

Калпазанче

Нападането на Нинова  е контрапродуктивно, защото е единствената която е някакъв коректив на безумията на управляващите калинки!

bay Dragan

Не само Корни, повечето не са в час. Кипи безсмислен труд за оправдаване на заплатките.

Като някакъв пишман футболист, който тича зад топката и си вика дано не я стигна.

Libеrtа
снимка на Libеrtа

Да не се окаже, че невидимият враг не е вирусът, а правата на гражданите”, каза соцдепутатът Крум Зарков.

Защо ли в други държави не разсъждават така?  Не всеки иска да бъде заразен от такива дето не желаят да спазват правилата и именно на тях също се нарушават правата.

Стига демагогия!

ИлияНиколов

Демек, "дайте да изкараме военните на улиците, ама правителството да ги контролира. Щото ако обявим военно положение по смисъла на ЗОВС, изпускаме контрола за неопределено време."

Ни извънредно, ни военно положение.

Добре, ний си стоим по къщите, носим маски, спазваме ред и дисциплина, а тези 240 чичковци и лелки защо се събират на групи в затворено помещение, крещят, спорят и се карат? 

Johnny2965

Защо! За парите си!

Доц.Трътлев

Ни извънредно, ни военно положение.

Т.е. разкрачено положение - паника и хаос. 

ИвКо

 Някой сеща ли се дали има у нас такива формирования като Жандармерия и Гражданска защита дето по цял ден лежат като "резани турци".

slavabg

Къде е тая армия бе, че те не са ли под карантина тия? ... аналниев и той не бива да излиза от дома си, че е в рисковата група 😂

 

Става все по-весело! 👌

Libеrtа
снимка на Libеrtа

От проклетите комунисти Италия стигна до това  положение. Когато опозицията поиска строги мерки и контрол  ги обявиха за фашисти и нацисти . А сега мълчат.

wreckage
снимка на wreckage

кви комунисти?

Ф Ломбардия нали управляват нацитата на Салвини од Лега? 

slavabg

https://www.youtube.com/watch?v=1JyvKfYgLi8

 

ей ти либерио лечение... имаш нужда като гледам, за нервите 😆

 

Първоначалния шок мина, започва осеферването и пенсионираната армия напразно ще я разбутват, само за смях ще станат   😉

 

дишай!

Libеrtа
снимка на Libеrtа

Правителството е от комунисти и те създадоха хаоса.

И между другото днес Лега и Фратели да Италия си депозират заплатите за здравето на всички, а останалите от управляващите мълчат.

wreckage
снимка на wreckage

кое правителство е од комунисти?

 

srsly, не е лошо да установим неква опща терминологична база, щото фмомента не знам на кои точно викаш "комунисти".

 

Иначе нема лошо, че нацистите си раздават заплатите през медиите с цел да ги харесат хората и да кажат ей теа нацисти колко убави хора се оказаха, как само милеят за италиано веро.

 

 

mi6osp.

Бойният вик на армията при атаката срещу епидемията ще е :

" По пет коронавируса  на  нож!!! "

 

Властта се бои да не се разбере,  че нямат идея  какво трябва  да направят в борбата с епидемията  и взима решения , които няма да свършат работа, само ще влошат обстановката .

Така по улиците ще има и полиция, и жандармерия и армия. 

След седмица, като се разболеят по няколко човека от тях,  по улиците няма да има никой. 

Апашите само това чакат. 

Страници

Влез или се регистрирай за да коментираш

×