facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

КПКОНПИ откри конфликт на интереси при директора на НЕК

Уличени са още бивш ректор на ВУЗ и бивш директор на РИОСВ
990
 Илияна Кирилова

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи наличие на конфликт на интереси по отношение на трима души, заемащи висши публични длъжности, предаде БГНЕС.

Петър Илиев, член на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) и изпълнителен директор на "Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК) - за това, че е гласувал приемането на годишен финансов отчет за 2017 и 2018 г., както и доклад за дейността на НЕК за изпълнение на бизнес програмата на дружеството. При одобряване на отчетите биха могли да бъдат изплащани допълнителни финансови възнаграждения на членовете на НЕК. По този начин Илиев е предоставил на себе си възможността за получаване на допълнително възнаграждение по договора му за управление на НЕК.

Кольо Динков, досегашен ректор на Университета за хранителни технологии-Пловдив - по сигнал за това, че с докладна записка до председателя на Общото събрание на ВУЗ-а, е определил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, за което е получил и възнаграждения.

Цветомира Дончева, бивш директор на РИОСВ-Шумен - по сигнал за това, че е утвърдила изисквания за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "директор на РИОСВ" така, че на условията да отговаря самата тя.

На днешното заседание КПКОНПИ образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по смисъла на чл. 6 ал. 1 ЗПКОНПИ, както следва:

Кмет на Община Ковачевци - по сигнал, че свързани с кмета лица ползват общински имоти, с част от които са участвали пред Държавен фонд "Земеделие" и са им изплатени субсидии. В хода на производството ще бъдат проверени данни и за това, че кметът ръководи търговските дружества на майка си, като използва ресурси на общината. Проверка ще бъде извършена и за твърденията, че кметът използва суми, отделени за снегопочистването в общината, за предоставяне на бонуси на служители по негова преценка.

Председател на Общински съвет-Ковачевци, по сигнал, че негови роднини ползват общински имоти за получаване на субсидии от Държавен фонд "Земеделие".

Председател на Общински съвет-Мирково по сигнал, че е предложил на Общинския съвет да гласува месечно възнаграждение на кмета на общината, което да е процентно съотношение (73%) от възнаграждението на министър, както и свое възнаграждение като председател на Общинския съвет.

Двама общински съветници от Общински съвет-Асеновград – по сигнал, че единият участва в управлението на спортни клубове, финансирани от общината, и е гласувал "за" тези субсидии, а вторият – за това, че е гласувал месечното възнаграждение на баща си, който е кметски наместник в населено място в същата община.

Директорът на РЗОК-София - по сигнал за това, че съпругът ѝ работи на същото място и е назначен като неин подчинен служител.

8

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

БОЕЦ осъди комисията Антикорупция за отказани данни

04.07.2020

ЮЛИАНА БОНЧЕВА

9008 28
Страхува ли се властта от гражданите?

30.06.2020

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

3216 5
КПКОНПИ иска конфискуване на автопарка на Миню Стайков и сина му

01.07.2020

774 6

Коментари

д-р Косeв
снимка на д-р Косeв

Закривай!

YMCA

Отстрел на дребен дивеч. Едрият е забранен за ловуване през четирите сезона. 

Интервал

Глиганите са защитен вид. Онези глигани, елитните.

dream team
снимка на dream team

А тиквите що се третират като защитен вид, при условие, че в България са се навъдили под път и над път?

sega_reader

Защо всички са бивши ?

Защо няма нито един настоящ ?

Отговор - защото тези бившите явно са напуснали защото не искат да продължават да са в схемата за крадене. Друг е въпросът по какви причини, дали са се накрали или са крали, но вече не искат.

И ... системата ги изплюва.

А системита си има органи, които се занимават с репресивна дейност.

geo_19

Който е запознат поне бегло с търговското право ще остане изумен от следната словесна конструкция:

 

Петър Илиев, член на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) и изпълнителен директор на "Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК) - за това, че е гласувал приемането на годишен финансов отчет за 2017 и 2018 г., както и доклад за дейността на НЕК за изпълнение на бизнес програмата на дружеството. При одобряване на отчетите биха могли да бъдат изплащани допълнителни финансови възнаграждения на членовете на НЕК. По този начин Илиев е предоставил на себе си възможността за получаване на допълнително възнаграждение по договора му за управление на НЕК.

-----

Туш и музиката да свири. Напосоки взимам един член от ТЗ (за едностепенната система на АД):

 

Чл. 245. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) До 31 март ежегодно съветът на директорите, съответно управителният съвет, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

-----

Според КОМПИР "уличеният" Илиев е следвало да не изпълни вменените му от ТЗ задължения и да не гласува за приемане на ГФО и доклада? Или поне от страх от обвинение за конфликт на интереси да гласува винаги "против"... 

hamer

И ако първият не беше гласувал, щеше ли пак да получи ? Щеше. Значи е въпрос на бюрократична формалност. Вторият, ако е бил най-подходящият и добър специалист и беше предложен формално от някой друг, ще ше ли да бъде ръководител и да получи възнаг раждение? Щеше. Отново бюрократчина формалност. Такива неща се случват абсолютно навсякъде, но извършителите   са си научили урока и знаят как да заобикалят конфликтите. Пита се тогава къде е заровено кучето? Питам се как тогава няма конфликт на интереси когато народното събрание си гласува закона за депутатските заплати и периодичното им актуализиране?

geo_19

Спомням си за случая, когато външният министър Марин Райков изготви предложение до министър-председателя Марин Райков да назначи лицето Марин Райков за посланик в Италия. Разбира се тук няма никакъв конфликт на интереси. 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×