Медия без
политическа реклама

Годината започна с отрицателна доходност за втората пенсия

Резултатите на фондовете бавно се възстановяват от загубите през 2022 г.

Pixabay

Тежката финансова криза е стопила спестяванията ни за втора пенсия с 10,79% през 2022 г. Тази година също започва с отрицателна доходност за универсалните фондове, но новините не са само лоши - резултатите продължават да се подобряват и, макар и бавно, позициите се възстановяват. Това показват данните на Комисията за финансов надзор за доходността на фондовете, в които се осигуряват родените след 1959 г. В края на седмицата комисията обяви статистика за номиналната доходност на фондовете за 2022 г. и за резултатите им за първото тримесечие на тази година.

Доходността за 2022 г. е отрицателна за всички универсални фондове, като варира от минус 13,49 за "ДСК-Родина" до минус 3,06% за ЦКБ "Сила". Любопитно е, че с най-нисък резултат е именно фондът, който привлича най-много клиенти от другите фондове. Това е крайно нелогично и показва, че приливът на клиенти към него се дължи главно на активна политика, а не на обективни показатели. Общо за всички фондове резултатът за 2022 г. е минус 10,79%. За сравнение през 2019-2021 г. доходността бе положителна - съответно 6,49%, 1,46% и 4,48%. Равносметката за последните пет години показва, че големите фондове са с отрицателна доходност, а при малките е положителна, но гравитира около нулата (вижте таблицата на доходността).

Последните резултати също са отрицателни за всички фондове без един, показват данните за последните 24 месеца към 31 март. "ДСК-Родина" отново е с най-нисък резултат - минус 4,70%, а ЦКБ "Сила" успява да излезе на плюс - 0,70%. При големите фондове обаче има подобрение спрямо втората половина на годината, докато при малките резултатите се влошават спрямо края на 2022 г.

Подобрението се вижда и в стойността на един дял. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Размерът на средствата в индивидуалната ни партида се изчислява именно върху тях, като броят на притежаваните дялове се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден. Към 20 април стойността на дяловете във всички фондове без един се е повишила спрямо началото на годината, показват данните на КФН.

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?