Quantcast

Медия без
политическа реклама

ЕК иска обяснения от България за гражданството срещу инвестиции

Брюксел вече започна наказателна процедура срещу Малта и Кипър по същата тема

20 Окт. 2020Обновена
ЕПА БГНЕС архив

Европейската комисия е изпратила отново писмо до България, за да изтъкне опасенията си, свързани с режима за предоставяне на гражданство срещу инвестиции и за да поиска допълнителни подробности. Българското правителство има един месец, за да отговори на писмото с искане за допълнителна информация, след което Комисията ще вземе решение за следващите си стъпки. Това съобщи Европейската комисия във вторник.

Днес Европейската комисия вече започна наказателни процедури срещу Кипър и Малта във връзка с техните схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, наричани още схеми за "златен паспорт". Комисията смята, че предоставянето на гражданството на тези държави членки, а оттам и на гражданството на Съюза, в замяна на предварително определено плащане или инвестиция и без действителна връзка със съответните страни, не е съвместимо с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в Договора за Европейския съюз. Това също така подкопава целостта на статута на гражданството на Съюза.

Поради естеството на това гражданство подобни схеми имат последици за Съюза като цяло. Когато една държава членка предостави гражданство, съответното лице автоматично става гражданин на ЕС и се ползва от всички права, свързани с този статут, като например правото на свободно движение, пребиваване и работа в рамките на ЕС или правото да гласува на общински избори, както и на избори за Европейски парламент. В резултат на това последиците от схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции не са нито ограничени до държавите членки, които ги прилагат, нито са неутрални по отношение на други държави членки и ЕС като цяло.

Комисията счита, че предоставянето на гражданство на Съюза за предварително определени плащания или инвестиции без действителна връзка със съответните държави членки подкопава същността на гражданството на Съюза.

Схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции позволяват на съответното лице да получи ново гражданство въз основа единствено на плащане или инвестиции. Тези схеми се различават от схемите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции ("златна виза"), които позволяват на граждани на трети държави, при спазване на определени условия, да получат разрешение за пребиваване в държава от ЕС.

Условията за придобиване и отнемане на национално гражданство са уредени от националното право на всяка държава членка при надлежно зачитане на правото на ЕС. Тъй като гражданството на дадена държава членка е единственото предварително условие за гражданството на Съюза и достъпа до правата, предоставени от Договорите, Комисията следи отблизо схемите за инвеститори, предоставящи гражданство на държавите членки.

"Европейските ценности не са за продан"

Комисията често е изразявала сериозни опасения относно схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции и някои рискове, които са присъщи на тези схеми. Както се посочва в доклада на Комисията от януари 2019 г., тези рискове са свързани по-специално със сигурността, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и корупцията и Комисията наблюдава по-широки въпроси, свързани със спазването на правото на ЕС, повдигнати от схемите за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции. През април 2020 г. Комисията изпрати писмо до съответните държави членки, в което изложи опасенията си и поиска допълнителна информация относно схемите.

В резолюция, приета на 10 юли 2020 г., Европейският парламент отново призова държавите членки да премахнат възможно най-скоро всички съществуващи схеми за гражданство срещу инвестиции или пребиваване срещу инвестиции. Както заяви председателят Фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза от 16 септември 2020 г., "Европейските ценности не са за продан".

Получаването на българско гражданство срещу инвестиции бе сред темите, по които Европейският парламент прати въпроси до българските власти неотдавна. Това стана, след като премиерът Бойко Борисов и главният прокурор Иван Гешев не се явиха на изслушването за България в групата в ЕП за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Тази група е част от комисията ЛИБЕ на Европейския парламент.

Каква е законовата уредба и готова ли е България да последва позицията на ЕП, че всички държави-членки трябва да отменят подобни схеми, или поне желае ли да подкрепи действията на ЕС за регулиране на това, гласяха въпросите по темата.

В отговорите се казва, че на 8 октомври 2019 г. правителството е внесло в парламента предложения за промени в режима за придобиване на българско гражданство срещу инвестиции, които предвиждат премахване на възможностите за придобиване на българско гражданство в случаите на краткосрочни чуждестранни инвестиции. Промените са продиктувани от практиката кандидатите за придобиване на българско гражданство срещу инвестиции да получават разрешение за постоянно пребиваване, след като са инвестирали над 1 млн. лв., а после се установява, че инвестицията вече не е налична. Заради установените проблеми, правителството предложи отмяна на две от разпоредбите на Закона за българското гражданство, както и затягане на контрола върху придобиването на българско гражданство, включително чрез дългосрочни инвестиции, се казва в отговора.

Обяснява се още, че се предвижда засилен контрол върху поддържането на инвестициите и възможност за отмяна на натурализацията, ако те не се поддържат.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени и гласувани в Народното събрание, обясняват властите. И се оправдават с извънредното положение и епидемичната ситуация за това, че законопроектът още не е разгледан.

България е готова да подкрепи действия на ниво ЕС за регулиране на въпроса, обобщават властите.

Още по темата