Медия без
политическа реклама

До 300 лв. помощ ще получават хората с увреждания

От тази седмица максималната сума от социалното подпомагане е 260 лв.

Pixabay

До 299,82 лв. месечна помощ ще получават тази година хората с над 90% увреждания. Това е максималната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания за 2024 г. Увеличението спрямо миналата година е около 12 лв.

Тези помощи, заедно с още редица социални плащания, зависят от линията на бедност, а нейният размер от 1 януари е 526 лв. при 504 лв. за 2023 г. Въпреки че формално линията на бедност расте забележимо, свързаните с нея помощи се вдигат доста по-бавно, тъй като в повечето случаи се изчисляват върху нищожен процент от нея. Това все пак е някакъв напредък спрямо предишни години, когато линията на бедност служеше само за сведение, а помощите се определяха според абсурдния гарантиран минимален доход от 75 лв. месечно и не мърдаха.

За хората с 50 до 70,99% степен на увреждане увеличението е с по-малко от 2 лв. - от 35,28 на 36,82 лв. месечно. За хора със 71 до 90% сумата става 78,90 лв. при 75,60 лв. през 2023 г. За хората с най-тежки увреждания - над 90%, помощта варира от 131,50 до 299,82 лв. според това дали получават пенсия и каква. Тук трябва да се отбележи, че миналата година най-високата категория беше разширена - преди максималната помощ се полагаше само при над 90% увреждане, право на чужда помощ и социална пенсия за инвалидност. Сега са включени още няколко вида пенсия - за военна инвалидност, за гражданска инвалидност или наследствена пенсия. С това бе завършена една дългогодишна битка срещу несправедливото дискриминиране на част от възрастните с този вид подпомагане.

Максималната помощ за бедни по Закона за социално подпомагане пък вече е 260,37 лв. месечно. Това е около 11 лв. повече спрямо получаваното преди Нова година. Увеличават се и останалите социални помощи, макар и с по-малко. Помощите за бедни са свързани с линията на бедност от 1 юни 2023 г. Но и тук отражението е съвсем слабо, защото за база се ползва едва една трета от линията на бедност, т.е. 157,80 лв.

Право на социални помощи имат хора с доход под определени диференцирани прагове. Размерът на помощта е равен на разликата между диференцирания праг и реалния доход за предходния месец. Така човек, който живее сам и няма абсолютно никакви доходи, ще може да получава 260,37 лв. месечно. За лице, съжителстващо с друго лице и за всеки от съвместно живеещи съпрузи, прагът за достъп става 157,80 лв., като съответно това е и максималният размер на помощта. Същият е диференцираният доход и за дете до 18-годишна възраст (или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст). Малко по-висок праг има за бременни жени 45 дни преди раждането и за родител, отглеждащ сам непълнолетно дете - 189,36 лв.

С линията на бедност е свързан и достъпът до социалната пенсия за старост. Тя се полага на хора, навършили 70-годишна възраст, когато доходът на член от семейството е под 30% линията на бедност. Тук обаче се взема предвид доходът за последните 12 месеца, т.е. в началото на годината по-голяма тежест ще има миналогодишната линия на бедност.

ОБХВАТ

Около 800 хил. души от уязвими групи ще получат финансова подкрепа в по-висок размер през 2024 г. 672 хил. души получават помощи по Закона за хората с увреждания. По линия на Закона за социалното подпомагане помощи ще получават 123 508 души. Данните бяха изнесени от социалния министър Иванка Шалапатова, след като кабинетът определи размера на линията за бедност за 2024 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата