Медия без
политическа реклама

Появи се нова златна мина - големите поръчки за електробуси

Неизвестни фирми изпреварват реномирани компании заради абсурдни изисквания

30 Септ. 2020
 Първите електробуси, доставени в България за столицата, пристигнаха в края на 2018 г. на пристанището в Бургас и поеха по линии 9 и 309.
Първите електробуси, доставени в България за столицата, пристигнаха в края на 2018 г. на пристанището в Бургас и поеха по линии 9 и 309.

8 кандидата със солиден опит в пазара с електрически автобуси, 7 от тях - отстранени. До отваряне на ценови оферти и договаряне се допуска един-единствен консорциум, без опит на този пазар, но пък свързван с бизнесмена Валентин Златев. Ценовата му оферта надхвърля чувствително постигани цени по сходни поръчки на други възложители. 

Такава е картината при една от многомилионните обществени поръчки за екологичен транспорт, обявени в големи градове на страната с пари от оперативна програма "Околна среда". По ОПОС бе заделена крупна сума от 606 млн. лв. за екологичен транспорт. На много места обаче обществените поръчки се провалят от лакомия и грешки, а на други места - като в Бургас, се оказват състезание за един кон.

Кои са най-скандалните поръчки? 

 

Само един консорциум проумя изискванията в Бургас

 

Бургас е една от общините с най-голям обем финансиране за модернизацията на транспорта - 82 млн. лв., показва справка в информационната система за еврофондовете. Конкретен бенефициент по поръчките за закупуване на екологичен транспорт е общинският транспортен оператор "Бургасбус". Фирмата обяви през септември м.г. голяма обществена поръчка за закупуване на общо 56 електрически автобуса (10 бр. 18-метрови, 34 броя 12-метрови и 12 броя малки 9-метрови) с прогнозна стойност от 64,5 млн. лв.

Процедурата предизвика сериозен интерес, особено за обособената позиция с най-голям финансов ресурс - за закупуване на 34 броя 12-метрови автобуси  (36 720 000 лв. прогнозна стойност), за която оферти подадоха 8 консорциума, представящи едни от най-големите световни и европейски играчи. 3 консорциума подадоха оферти за 18-метрови автобуси (15 604 000 лв. прогнозна стойност), 3 се включиха в надпреварата за 9-метрови возила (12 124 800 лв.). Оказа се, че сериозният интерес и солидният опит на участниците нямат особено значение - с техническата оферта по мнението на конкурсната комисия е успял да се справи само един кандидат - консорциумът "Ел Бус България". 

Това е единствения консорциум, допуснат до отваряне на ценови оферти по цялата обществена поръчка. "Ел Бус България" се състезава за обособени позиции 1 и 2, като е единственото обединение, останало неотстранено по тях. "Ел Бус България" не подава оферта по трета позиция (справка показва, че не произвежда модел, с който да участва), която директно е прекратена след отстраняване на всички останали кандидати. 

Очаквано, участниците в консорциума не са случайни. В обединението влизат бургаската "Пожарна сигурност" ООД на Павлин Бошнаков и софийската "Бест Брокерс", управлявана към момента от Ирина Георгиева. Според публикации Бошнаков е близък с бизнесмена Валентин Златев, който наскоро се оттегли от "ЛУКойл-България". Това не е тайна за никого в Бургас -  фирмата "Пожарна сигурност" е част от единната противоаварийна служба на територията на "ЛУКойл-България". През 2015 г. компанията изпълни и голяма обществена поръчка за 3,2 млн. лв. за оборудване на пожарното стопанство на Пристанищен терминал Росенец. Бошнаков има сериозен бизнес в областта на търговията с пожарни автомобили и камиони, като през друга фирма, в която участва - "Бургас трак сервиз", е дилър и на Iveco. Фирмата обаче досега не е участвала на пазара на електрически автобуси, като е избрала да работи с испанския производител Irizar.

Софийската "Бест Брокерс" не е известна с изпълнение на поръчки, но е регистрирана на еднакъв адрес с "Ел Брокърс" на същата Ирина Георгиева, поела управлението в нея от Юлия Мирчева. Мирчева бе представител в обединение "Логистика" по друг договор, свързван с Валентин Златев, за който "Сега" писа - за организирането на абсурдно скъпи събития по програма "Еразъм+". И тогава обединението, в което участва близка на Златев фирма, бе единственото, допуснато до класиране въпреки абсурдно високите цени за отделни дейности, а 7 от общо 8 кандидата бяха отстранени. При някои дейности тук предложените цени стигнаха 140 пъти най-ниската оферта. Процедурата в крайна сметка бе прекратена. 

И в Бургас при липсата на конкуренция и натиск върху цените офертата, която консорциумът подава, е доста над постиганите нива при сходни обществени поръчки на други възложители, коментират от бранша. За доставката на 34 броя 12-метрови електробуси "Ел Бус България" предлага единична цена за автобус, зарядна станция и система за телеметрично наблюдение в размер на 1,074 млн. лв., или близо 550 000 евро на бройка. Първоначално цената е била малко по-висока, но при договарянето с общината е постигнато намаление от 6000 лв. на автобус. 

И с тази отстъпка предложената от "Ел Бус България" цена надхвърля с около 100 000 евро на бройка цените при търгове на други възложители за електробуси със сходни показатели. Показателен е обявеният м.г. търг от летище София за закупуване на електробус със сходни технически изисквания като тези в Бургас, при който класираната на първо място оферта за 1 брой електробус е за 337 600 евро - на "Авто Инженеринг Холдинг Груп", а най-високата оферта в класацията е за 429 000 евро на електробус. По-ниски цени са постигани и на търгове в чужбина, като по сходен търг в Полша цените тръгват от 418 326 евро, а дори най-високата оферта на Mercedes е по-ниска - за 530 000 евро, дават пример запознати с бранша. 

За 18-метрови автобуси "Ел Бус България" е предложила също намаление на единичната ценна на бройка с 6000 лв. от първоначално оферираните 1,464 млн. лв., като крайната обща цена е достигнала 15 542 000 лв. Това е близо до първоначалната прогнозна цена от 15 604 000 лв. 

Любопитни са аргументите, с които комисията е отстранила всички останали кандидати и е допуснала единствено техническите оферти на "Ел Бус България". Докато конкурсната комисия е изписала фермани към останалите кандидати с искане за разяснения по един или друг технически параметър, по адрес на "Ел Бус България" протоколите съдържат точно едно изречение - след като "установи съответствие с предварително обявените условия, комисията единодушно реши - допуска участник до разглеждане на ценовото предложение". 

При останалите кандидати спънка за всички се е оказала методиката, по която комисията си представя, че трябва да се доказват параметри като време за заряд, пробег след заряд, доказване на максимално допустима маса, допустимо максимално натоварване на осите и др. Конкурсната комисия не е приела типовите документи на съответните марки електробуси, доказващи декларираните параметри, и е изискала участниците да изчислят всеки един от тях в зависимост от специфичните условия на поръчката. Нито едно от изчисленията не е прието, освен това на "Ел Бус България". При някои от кандидатите допълнителните изчисления са довели до по-добри резултати от декларираните в типовите технически доклади, но и това е прието за нарушение.

Не са зачетени и сертификатите за одобряване на типа превозно средство на голяма част от участниците с аргумента, че не отговарят на специфични ограничения по поръчката и националното законодателство. Фирмите вносители обясняват, че този аргумент е абсурден - практика е типовите одобрения да се надграждат в зависимост от различните изисквания в различните страни, а не предварително да се вадят сертификати. Абсурдно е комисията да отстранява участници поради по-широкия обхват на натоварване на осите на електробусите, посочен в типовите одобрения, след като това натоварване се конкретизира в техническия паспорт при последваща доставка, изтъкват хора от бранша. 

Къде е истината ще умува КЗК и вероятно Върховният административен съд. 3 компании вече обжалват класирането в Бургас, което вероятно ще забави значително изпълнението на договорите. На въпрос на "Сега" не се ли притеснява от липсата на състезание и няма ли начин да се предоговорят и намалят цените на "Ел Бус България" шефът на "Бургасбус" Петко Драгнев отвърна, че отговорите трябва да се търсят в закона за обществените поръчки. "Как да не е имало състезание, имаше много фирми, които не представиха нужните документи", коментира Драгнев хода на процедурата. Според него възможностите за договаряне на цени с "Ел Бус България" са изчерпани. "Какво сравнявате с поръчката за летище София, това е съвсем различна поръчка", коментира още той ("Сега" сравни техническите спецификации и купуваният електробус от летището е с параметрите на тези по позиция 2 в Бургас, като има малка разлика в полза на Бургас по линия на гаранциите, но според експерти не оправдава ножицата в цената). "Ще изчакаме обжалването в КЗК и евентуално във ВАС и ще процедираме в зависимост от резултатите, вече преобявихме отново позиция 3, която е прекратена", коментира Драгнев. 

 

В Хасково по-лошите технически параметри са с предимство

 

Много интересна е ситуацията и в Хасково, където бенефициентът "Тролейбусен транспорт" ЕООД ще трябва да провежда трета процедура след прекратени две в рамките на половин година. През декември 2019 г. Хасково обяви процедура за закупуване на 5 броя нископодови 12-метрови електрически автобуси с прогнозна цена от 4 800 000 лв., която бе обжалвана в КЗК от "Българска автомобилна индустрия" ЕАД. Оказа се, че в техническата документация възложителят не просто е въвел дискриминационни условия, но е решил да възнаграждава с предимство електробуси с по-лоши технически параметри. Според методиката за оценка електробус с два тягови двигателя ще бъде оценен по-добре от оферта на участник, предложил превозно средство с един тягов двигател. Възложителят изобщо не е обосновал решението си и при изрично запитване само е обяснил, че предимството е въведено след оценка на фактическата обстановка на пазара. 

От жалбата на БАИ става ясно, че фактическата обстановка е следната - от 2017 г. насам само един от представените в България производители има електробуси с два тягови двигателя - Solaris Bus & Coach S.A. Останалите предлагат возила с един тягов двигател и това не е случайно - тези електробуси имат множество предимства като по-ниска цена, по-добра надеждност, по-малко вибрации и др., се изтъква в жалбата. На фона на тези аргументи хасковското дружество "Тролейбусен транспорт" е изпаднало в неудобното положение да се съгласява, че не може да обоснове даденото предимство и да прекрати поръчката. 

През май 2020 г. хасковският транспортен оператор обяви втора поръчка със същия предмет, уви, отново със злощастна съдба. И тази поръчка бе прекратена, този път заради непубликуван в срок проект на договор.

 

Във Враца постоянно нещо липсва 

 

За трети път се обявява и обществената поръчка за закупуване на електрически автобуси във Враца. Опитите там започнаха през юни 2019 г., като тогава общината обяви, че търси 9 броя тролейбуса с дължина 12 м и 13 броя електробуси с дължи 12 м. Оказа се, че при обявяването на поръчката в техническата документация са пропуснати енергийните аспекти и въздействието върху околната среда и не са включени изисквания за потреблението на енергия, емисиите въглероден диоксид, емисиите азотни оксиди и др. Така възложителят е загърбил основни параметри за поръчка, финансирана именно с цел опазване на околната среда.

Поръчката впоследствие бе разделена на две, но това не помогна. Втората поръчка за електрически автобуси бе прекратена точно два дни след публикуването на обявлението за нея с аргумента, че към момента на спирането й документацията продължава да не е налична в профила на купувача. Това е абсолютно задължително изискване и няма как възложител да не е наясно с него.

За трети път поръчката с прогнозна стойност 12,7 млн. лв. бе обявена през декември и по този търг още се чака развитие. 

Трудно вървят и други поръчки. В Русе бе прекратена процедурата за закупуване на 12-метрови тролейбуси с прогнозна стойност 14,25 млн. лв. Още не са приключили търгове в големи градове като Бургас, Варна, Стара Загора. Според източници на "Сега" управляващият орган на оперативната програма вече изпитва сериозни притеснения за последващи проблеми с тези мерки. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата